Budowa linii 400 kV Narew – Łomża – Ostrołęka

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). System ten stanowi rozległa sieć linii i stacji elektroenergetycznych, dzięki którym energia elektryczna wytwarzana w elektrowniach ma szanse dotrzeć do odbiorców. Oprócz obowiązku zapewnienia ruchu sieciowego w systemie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są odpowiedzialne za bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania KSE oraz eksploatację, konserwację, remonty i niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej.

Inżynier kontaktu: PSE Inwestycje S.A.

To spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).

Wykonawca: Konsorcjum firm Elbud Katowice i Elbud Warszawa.

ELBUD Warszawa Sp. z o.o.

s38elbudwaw

ELBUD Warszawa Sp. z o.o. to nowoczesna i ceniona na rynku spółka, specjalizująca się w realizacji inwestycji z zakresu budownictwa elektroenergetycznego. Wieloletnie doświadczenie w budowie linii i stacji elektroenergetycznych, profesjonalna kadra i szeroki zakres usług sprawiają, że spółka ta należy do grona czołowych firm działających w branży. ELBUD Warszawa Sp. z o.o. buduje i  modernizuje przede wszystkim linie napowietrzne i kablowe wysokiego napięcia (400, 220 i 110 kV) oraz stacje elektroenergetyczne. Prowadzi także prace związane z konserwacją tego rodzaju obiektów, a także prace elektroenergetyczne dla branży ogólnobudowlanej. Firma świadczy także usługi z zakresu projektowania i wsparcia formalno-prawnego inwestycji. Na krajowym rynku ELBUD Warszawa Sp. z o.o. rozwija skupioną wokół siebie grupę kapitałową, zapewniającą większą konkurencyjność i bardziej kompleksową ofertę. W skład Grupy wchodzi m.in. ENERGOPROJEKT-POZNAŃ S.A., doświadczona i renomowana firma, specjalizująca się w projektowaniu linii i stacji elektroenergetycznych wysokiego napięcia.

Elbud Katowice Sp. z o.o.

s16logo_elbud_katowice

ELBUD Katowice działa nieprzerwanie w polskiej elektroenergetyce od 1945 roku, początkowo jako katowicki oddział firmy Siemens-Schuckert, następnie, od 1947 roku jako firma państwowa. Od 1992 roku jest spółką prawa handlowego. Elbud Katowice Sp. z o.o. to ceniona na rynku firma o wieloletnich tradycjach i doświadczeniu, świadcząca usługi w zakresie budownictwa elektroenergetycznego. Firma specjalizuje się w budowie oraz modernizacji sieci rozdzielczych 110 kV i przesyłowych 220 i 400 kV oraz stacji transformatorowo-rozdzielczych o napięciach SN, 110 kV, 220 kV i 400 kV. Oferta obejmuje usługi z zakresu projektowania, kompletacji dostaw, budowy i uruchomienia obiektów.

Przebieg inwestycji

s15timeline

Finanse

Przetarg zakończono: 2.02.2009 r.

20 grudnia 2011 r. pomiędzy PSE Operator S.A. i Instytutem Nafty i Gazu zostały podpisane dwie umowy o dofinansowanie dla Projektów: Budowa linii Ostrołęka- Narew wraz z rozbudową stacji Ostrołęka i stacji Narew oraz Budowa linii Miłosna-Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów.

11 września 2012 r. Komisja Europejska potwierdziła przyznanie wsparcia w wysokości 255,8 mln zł z Programu Infrastruktura i Środowisko dla projektu „Budowa linii Ostrołęka-Narew wraz z rozbudową stacji Ostrołęka i stacji Narew.”

11 października 2013 r. pomiędzy PSE S.A. i Instytutem Nafty i Gazu został podpisany Aneks nr 1 do Umowy z dnia 20 grudnia 2011 o dofinansowanie projektu ” Budowa linii Ostrołęka- Narew wraz z rozbudową stacji Ostrołęka i stacji Narew”.

Koszt inwestycji, związany z budową linii i rozbudową stacji to ok. 289mln zł netto, z czego dofinansowanie z funduszy unijnych stanowi blisko 119mln zł.

Technologia

Specyfikacja techniczna:

Napięcie znamionowe: 400kV

Długość linii: ok. 118km

Budowa: sieci napowietrzne

Typ i rodzaj słupów:Na odcinku od stacji Narew do istniejącego słupa nr 135 wykorzystane zostaną konstrukcje wsporcze istniejącej linii Narew – Miłosna o symbolu Z52.Od istniejącego słupa nr 361 linii Narew – Miłosna do projektowanego słupa nr 4/P0 linia poprowadzona zostanie na wspólnych konstrukcjach z linią 400 kV Narew – Miłosna (przebudowa istniejącej linii jednotorowej na linię dwutorową).Od projektowanego słupa nr 4/P0 do projektowanej stacji Łomża linia zostanie poprowadzona na konstrukcjach jednotorowych. Przykładowe słupy: przelotowy P1, mocny M1, przelotowy leśny PL1, mocny leśny ML1.Na odcinku od projektowanej stacji Łomża do stacji Ostrołęka linia 400 kV Narew – Ostrołęka poprowadzona zostanie na konstrukcjach dwutorowych serii E33.

Liczba torów prądowych: jeden lub dwa

Izolatory: Przewody zostaną zawieszone poprzez łańcuchy izolatorowe

Przewody fazowe: stalowo–aluminiowe, wiązkowe 3xAFL 8 350mm^2

Przewody odgromowe:OPGW i AFL-1,7 95 mm^2

Budowa

Zakończyły się prace budowlane przy realizacji zadania „Budowa linii 400 kV Narew – Łomża – Ostrołęka wraz z rozbudową stacji Narew”. Ruch próbny trwał do końca marca 2015 roku. W dniu 27.02.2015 roku zawiadomiono o zakończeniu prac i przekazano wyniki pomiarów pól elektrycznego, magnetycznego i hałasu do odpowiednich urzędów administracji państwowej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Podlaskiego i Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

W dniu 24 kwietnia 2015 roku, z udziałem Janusza Piechocińskiego – wicepremiera i ministra gospodarki, zarządu PSE oraz przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację inwestycji, na terenie stacji elektroenergetycznej Łomża położonej we wsi Stare Modzele, odbyła się uroczystość przekazania do eksploatacji linii 400 kV Narew – Ostrołęka oraz całkowicie nowej stacji Łomża.

Realizacja zadania od momentu podpisania umowy z Wykonawcą do uruchomienia linii trwała 62 miesiące.

 

Bibliografia

narew-ostroleka.eu

linia-elektroenergetyczna-400kv-ostroleka-olsztyn-matki

Broszury informacyjne

http://www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=584

http://www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=2258

 Data ostatniej modyfikacji: 30 lipca 2016

Inwestycje

Firmy i organizacje, z którymi współpracujemy

KNE-01
tt_logo_2-5cm-300dpi-01
Orlen-01
WartsilaPNG
siemens-01-01
kierunek_energetyka_pion
kierunek_chemia_pion
itc-01
politechnika-01
Meil-01