Budowa linii 400 kV Ełk BIS – Łomża

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). System ten stanowi rozległa sieć linii i stacji elektroenergetycznych, dzięki którym energia elektryczna wytwarzana w elektrowniach ma szanse dotrzeć do odbiorców. Oprócz obowiązku zapewnienia ruchu sieciowego w systemie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są odpowiedzialne za bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania KSE oraz eksploatację, konserwację, remonty i niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej.

Inżynier kontaktu: PSE Inwestycje S.A.

To spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).

Wykonawca: Konsorcjum firm Elbud Katowice i Elbud Warszawa.

ELBUD Warszawa Sp. z o.o.

s38elbudwaw

ELBUD Warszawa Sp. z o.o. to nowoczesna i ceniona na rynku spółka, specjalizująca się w realizacji inwestycji z zakresu budownictwa elektroenergetycznego. Wieloletnie doświadczenie w budowie linii i stacji elektroenergetycznych, profesjonalna kadra i szeroki zakres usług sprawiają, że spółka ta należy do grona czołowych firm działających w branży. ELBUD Warszawa Sp. z o.o. buduje i  modernizuje przede wszystkim linie napowietrzne i kablowe wysokiego napięcia (400, 220 i 110 kV) oraz stacje elektroenergetyczne. Prowadzi także prace związane z konserwacją tego rodzaju obiektów, a także prace elektroenergetyczne dla branży ogólnobudowlanej. Firma świadczy także usługi z zakresu projektowania i wsparcia formalno-prawnego inwestycji. Na krajowym rynku ELBUD Warszawa Sp. z o.o. rozwija skupioną wokół siebie grupę kapitałową, zapewniającą większą konkurencyjność i bardziej kompleksową ofertę. W skład Grupy wchodzi m.in. ENERGOPROJEKT-POZNAŃ S.A., doświadczona i renomowana firma, specjalizująca się w projektowaniu linii i stacji elektroenergetycznych wysokiego napięcia.

Elbud Katowice Sp. z o.o.

s16logo_elbud_katowice

ELBUD Katowice działa w polskiej elektroenergetyce nieprzerwanie od 1945 roku, początkowo jako katowicki oddział firmy Siemens-Schuckert, następnie, od 1947 roku jako firma państwowa. Od 1992 roku jest spółką prawa handlowego. Elbud Katowice Sp. z o.o. to ceniona na rynku firma o wieloletnich tradycjach i doświadczeniu, świadcząca usługi w zakresie budownictwa elektroenergetycznego. Firma specjalizuje się w budowie oraz modernizacji sieci rozdzielczych 110 kV i przesyłowych 220 i 400 kV oraz stacji transformatorowo-rozdzielczych o napięciach SN, 110 kV, 220 kV i 400 kV. Oferta obejmuje usługi z zakresu projektowania, kompletacji dostaw, budowy i uruchomienia obiektów.

Przebieg inwestycji

s4timeline

Finanse

Przetarg:

Rozstrzygnięto: 22.06.2011

 • Kryteria oceny: najniższa cena
 • Firmy biorące udział i ich oferty:
Nazwa(firma) Cena oferowana w zł
ZWSE Rzeszów Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 1; 35-105 Rzeszów – lider konsercjum

BE SELPOL S.A., ul. Ratajska 14/18; 91-231 Łódź

Elfeko S.A.; ul. Hutnicza 20 A; 81-061 Gdynia

342.678.000,00
,,Energopol-Południe” S.A., ul. Jedności 2; 41-208 Sosnowiec – lider konsorcjum

Dalekovod d. d., ul. Mariana Cavica 4; 10 000 Zagrzeb, Chorwacja

Wojciech Baranowski ,,ELEKTRO-SILVER” Konarzyce, ul. Łomżyńska 206, 18-400 Łomża

254.016.041,44
Elektrobudowa SA w Katowicach, ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice; Oddział Spółki Rynek Dystrybucji Energii, ul. Przemysłowa 156; 62-505 Konin 404.670.000,00
Eltel Networks Olsztyn S.A. Gutkowo 81 d; 11-041 Olsztyn – lider konsorcjum

SAG Elbud Gdańsk Holding S.A. ul. Marynarki Polskiej 87; 80-557 Gdańsk

327.179.947,11
PBE Elbud Warszawa Sp. z o. o.; al. Krakowska 264; 02-210 Warszawa – lider konsorcjum

PBE Elbud w Katowicach Sp. z o. o.; ul. ks. BPA H. Bednorza 19; 40-384 Katowice

257.070.000,00

 

Problemy: odrzucono ofertę nr 2, ponieważ nie była zgodna z treścią SIWZ

 1. Dofinansowania
  • 7 kwietnia 2014 Komisja Europejska potwierdziła przyznanie wsparcia w wysokości ponad 220 mln zł z Programu Infrastruktura i Środowisko dla projektu „Budowa linii Ełk Bis- Łomża wraz z budową stacji Łomża i stacji Ełk Bis (etap I i II)”.
  • 30 sierpnia 2013 r. pomiędzy PSE S.A. i Instytutem Nafty i Gazu zostały podpisane dwie umowy o dofinansowanie dla Projektów: Budowa linii Ełk Bis- Łomża wraz z budową stacji Łomża i stacji Ełk – Bis (etap I i II) oraz Budowa linii Ełk Bis- Granica RP
  • 28 października 2013 r. pomiędzy PSE S.A. i Instytutem Nafty i Gazu został podpisany Aneks nr 1 do Umowy z dnia 30 sierpnia 2013 roku o dofinansowanie Projektu „Budowa linii Ełk Bis- Łomża wraz z budową stacji Łomża i stacji Ełk – Bis (etap I i II)”. Zawarcie przedmiotowego Aneksu umożliwiło zwiększenie dofinansowania projektu do wysokości 220 134 000,00 PLN.
  • Koszt wybudowania linii 400 kV Ełk Bis – Łomża to ok. 209 mln zł (netto), zaś kwota unijnego dofinansowania wynosi ok.  96,20  mln zł.

 

Technologia

Napięcie znamionowe: 400kV

Długość linii: ok. 86km

Budowa: sieci napowietrzne

Typ i rodzaj słupów:kratowe konstrukcje słupów dwutorowych nowej serii E33 o rozwiązaniach typowych, leśnych i nadleśnych (w razie konieczności)

Liczba torów prądowych: dwa

Izolatory: łańcuchy z izolatorami długopniowymi porcelanowymi lub kołpakowymi szklanymi

Przewody fazowe: AFL–8 350 mm2 w wiązce trójprzewodowej

Przewody odgromowe: w technologii OPGW

Dodatkowe zabezpieczenia:pas technologiczny linii – 70 m (po 35 m od osi linii)

Budowa

7.10.2015 – przekazano do eksploatacji

Wpływ

Linia jest częścią korytarza łączącego Litwę z polskim systemem elektroenergetycznym.

Bibliografia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA BUDOWY LINII 400 kV Ełk – Łomża CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY (PF-U)

pse.pl

elk-lomza.eu

http://www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=2625

http://www.polaczeniepolskalitwa.pl/polaczenie-polska-litwa-stan-realizacji.phpData ostatniej modyfikacji: 10 grudnia 2016

Inwestycje

Firmy i organizacje, z którymi współpracujemy

KNE-01
tt_logo_2-5cm-300dpi-01
Orlen-01
WartsilaPNG
siemens-01-01
kierunek_energetyka_pion
kierunek_chemia_pion
itc-01
politechnika-01
Meil-01