Budowa Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo

Kawernowy podziemny magazyn gazu (KPMG) –  magazyn gazu wysokometanowego, który powstaje w okolicy Trójmiasta. W grudniu 2013 roku dokonano odbioru końcowego dwóch pierwszych kawern magazynu o łącznej pojemności czynnej 51,2 mln m3, która zostanie udostępniona w roku magazynowym 2014/2015. Planowana do osiągnięcia całkowita pojemność czynna to 250 mln m3. Zakończenie inwestycji budowy KPMG Kosakowo planowane jest na 2021 rok. Powstaje w obrębie permskiego pokładowego złoża soli kamiennej Mechelinki.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor

pgnig1-367x367PGNiG S.A. – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce. PGNiG SA jest spółką giełdową obecną w indeksie największych polskich firm (WIG 20), zajmującą się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a także, poprzez kluczowe spółki, importem, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej.

PGNiG SA posiada akcje/udziały w 29 spółkach, w tym w podmiotach świadczących specjalistyczne usługi geofizyczne i wiertniczo – serwisowe, wysoko cenione na rynkach międzynarodowych.

 

Wykonawca

Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. – Spółka udostępnia pojemności i moce instalacji magazynowych w sposób, który wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu uczestników rynku na usługi magazynowania gazu, a jednocześnie pozwala na optymalne wykorzystywanie instalacji magazynowych. Jej podstawowym przedmiotem działalności jest wykonywanie zadań operatora systemu magazynowania

 

Przebieg inwestycji

Kosakowo tl

Finanse

Dofinansowanie

Dofinansowanie w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Wartość projektu 544 743 166,65 zł

Maksymalna wartość dotacji 130 528 440,87 zł

Intensywność pomocy 57% kosztów kwalifikowalnych projektu

Okres kwalifikowania wydatków 26.06.2007 – 31.03.2015

Technologia

Parametry KPMG Kosakowo przed rozbudową

Data rozpoczęcia eksploatacji: 2014

Pojemność czynna: 61,2 mln m3

Maksymalna moc zatłaczania: 100 000 m3/h

Maksymalna moc odbioru: 400 000 m3/h

 

Data rozpoczęcia eksploatacji: 2015

Pojemność czynna: 112,4 mln m3

Maksymalna moc zatłaczania: 2 400 000 m3/h

Maksymalna moc odbioru: 9 600 000 m3/h

 

Parametry KPMG Kosakowo po rozbudowie

Planowana do osiągnięcia całkowita pojemność czynna to 250 mln m3.

 

Budowa

Aktualny stan realizacji:

W sierpniu 2014 r. okazało się, że władze gminy Kosakowo, a także mieszkańcy nie zgadzają się na dalszą rozbudowę magazynu gazu i opowiadają się za wstrzymaniem inwestycji. Wójt gminy twierdzi, że PGNiG nie wywiązała się ze zobowiązań finansowych, które powinna spełnić na mocy porozumienia z 1999 roku.

Planowany czas  zakończenia

2022 r. – uzyskanie pojemności czynnej wynoszącej co najmniej 250 mln m3

Moc zatłaczania i odbioru pozostanie bez zmian.

Rozpoczęcie realizacji

2007 r.

 

Wyzwania na budowie

Okazało się, że ten magazyn ma bardzo dobre usytuowanie, występują tam sprzyjające warunki geologiczno – górnicze w pokładowym złożu soli „Mechelinki” – dlatego możliwe było powiększenie pojemności czynnej.

 

Lista znanych wykonawców i podwykonawców:

Control Process SA

Exal Drilling – realizacja „pod klucz” jednego odwiertu pionowego i czterech kierunkowych

Stalbud Tarnów Sp. z o.o. 

Biuro Projektów „Nafta-Gaz” Sp. z o.o.

Gazoprojekt (Grupa PGNiG)

Wpływ

Dzięki tej inwestycji polepszą się warunki przesyłu gazu na Pomorzu, zapewni to ciągłość dostaw, a także umożliwi podłączenia do systemu nowych odbiorców. Jest to także bardzo ważny element dla bezpieczeństwa energetycznego państwa, który gwarantuje nieprzerwane dostawy gazu niezależnie od warunków klimatycznych, politycznych i technicznych.

Konflikty społeczne

Rozbudowa podziemnych magazynów gazu w Kosakowie wywołała kontrowersje wśród ekologów oraz lokalnej społeczności. Solanka – produkt uboczny podczas drążenia kawern gazowych – jest transportowana rurą do Zatoki Puckiej, gdzie odbywa się jej zrzut. Zdaniem ekologów, wraz z solanką do wód trafia również znacząca ilość szkodliwych substancji. Ma to w ich opinii wpływ na zmniejszającą się ilość ryb w regionie.  Dnia 24 stycznia 2018 roku Gas Storage Poland zaprezentował na konferencji prasowej wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Oceanologii PAN w Sopocie, Instytut Budownictwa Wodnego PAN oraz Instytut Morski w Gdańsku. Badania i pomiary zostały przeprowadzone w latach 2009-2017 wokół miejsca zrzutu solanki. Na ich podstawie stwierdzono minimalny i ograniczony przestrzennie wpływ solanki na wody Zatoki Puckiej wraz z poprawą jakości osadów dennych oraz utrzymaniem na niskim poziomie zawartości metali ciężkich.

Bibliografia

http://gazownictwo.wnp.pl/exalo-drilling-powierci-dla-pgnig-w-kosakowie,197008_1_0_0.html

http://gazownictwo.wnp.pl/polska-wzbogacila-sie-o-wazny-magazyn-gazu,214979_1_0_0.html

http://biznes.trojmiasto.pl/Wladze-Kosakowa-blokuja-inwestycje-PGNiG-Spolka-zaskoczona-decyzja-wojta-n82617.html

https://www.osm.pgnig.pl/pl/magazyny/kpmg-kosakowo

http://www.pgnig.pl/reports/annualreport2012/rr-obrot-magazynowanie-2.html

http://paliwa.inzynieria.com/cat/1/art/44162/koniec-budowy-kpmg-kosakowo

https://ipi.gasstoragepoland.pl/pl/menu/aktualnosci/?page=aktualne/&post=konferencja-prasowa-dot-wplywu-dzialalnosci-kpmg-kosakowo-na-srodowisko-naturalne-zatoki-puckiejData ostatniej modyfikacji: 18 września 2020

Inwestycje

Firmy i organizacje, z którymi współpracujemy

KNE-01
tt_logo_2-5cm-300dpi-01
Orlen-01
WartsilaPNG
siemens-01-01
kierunek_energetyka_pion
kierunek_chemia_pion
itc-01
politechnika-01
Meil-01