Elektrociepłownia Gorzów

Budowa bloku gazowo – parowego o mocy elektrycznej 138 MWe i cieplnej 90 MWt

Inwestor i wykonawcy

Inwestor

PGE GIEKPGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna to jeden z koncernów wchodzących w skład największej grupy energetycznej w kraju – Polskiej Grupy Energetycznej. Przedmiotem działalności spółki jest wydobywanie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. Spółka PGE GiEK S.A. składa się z centrali i 12 oddziałów, zlokalizowanych na terenie dziewięciu województw. Są to kopalnie węgla brunatnego, elektrownie konwencjonalne oraz elektrociepłownie. Centrala spółki znajduje się w Bełchatowie.

PGE GiEK S.A. jest liderem w branży wydobywczej węgla brunatnego (jej udział w rynku wydobywczym tego surowca, w Polsce wynosi ponad 78%), a także największym krajowym wytwórcą energii elektrycznej, zaspokajającym ponad 37% krajowego zapotrzebowania. Na rynki lokalne dostarcza również blisko 18,5 mln GJ ciepła.

 

 

Wykonawcy

SIEMENSSiemens Industrial Turbomachinery AB

Międzynarodowy koncern z branży energetycznej, elektrotechnicznej i telekomunikacyjnej. Główna siedziba koncernu znajduje się w Monachium i w Berlinie. Siemens AG notowany jest na Frankfurckiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

 

Przebieg inwestycji

G_T_Gorzów

Finanse

03.10.2013 r. – podpisanie Kontraktu

17.09.2013 r. – rozstrzygnięcie przetargu

21.08.2013 r. – aukcja elektroniczna

18.06.2013 r. – złożenie końcowych ofert

28.12.2011 r. – ogłoszenie przetargu

 

Przetarg:

Zadanie obejmuje zaprojektowanie, dostawę, montaż, rozruch, przekazanie do eksploatacji kogeneracyjnego bloku gazowo-parowego wraz z instalacjami i obiektami pomocniczymi oraz świadczenie wieloletniej umowy serwisowej dla turbozespołów gazowych. Czas trwania zamówienia będzie wynosił 180 miesięcy od dnia podpisania umowy. Moc elektryczna bloku w Elektrociepłowni Gorzów ma wynosić od 100 do 140 MW. Po uruchomieniu jego sprawność netto w pracy kondensacyjnej ma być nie mniejsza niż 52 proc.

 

Kryteria oceny:

Kryterium wyboru wykonawcy był wskaźnik wartości bieżącej netto (NPVR)

 

Firmy biorące udział i ich oferty.

 • Konsorcjum: Energoinstal, Elektrobudowa, Mostostal Zabrze
 • Konsorcjum: Bilfinger MCE Berlin, Babcock Borsig Steinmuller, Bilfinger Piping Technologies
 • Konsorcjum: Polimex-Mostostal, Ansaldo Energia (Włochy)
 • Rafako
 • Konsorcjum: Siemens Polska, Siemens Industrial Turbomachinery (Szwecja)
 • Konsorcjum: SNC-Lavalin Polska, SNC-Lavalin (Kanada)

 

Kwoty i parametry oferowane przez poszczególne firmy.

Lista złożonych ofert końcowych oraz ich parametry (ceny brutto za budowę oraz serwis; moc elektryczna bloku; sprawność netto w pracy kondensacyjnej):

 • Konsorcjum: Polimex-Mostostal, Ansaldo Energia (Włochy) – 646 mln zł i 159 mln zł; 115 MW; 52,9 proc.
 • Konsorcjum: Siemens (Polska), Siemens Industrial Turbomachinery (Szwecja) – 691 mln zł i 153 mln zł; 138 MW; 52,52 proc.
 • Konsorcjum: Energoinstal, Elektrobudowa, Mostostal Zabrze – 757 mln zł i 220 mln zł; 137 MW; 52,2 proc.

 

Powód wyboru zwycięskiej firmy. 

Najwyższy wskaźnik NPVR. W przypadku Siemensa wyniósł on 5,14. Na drugim miejscu znalazło się konsorcjum Polimeksu (4,84), a na trzecim konsorcjum Energoinstalu (4,43)

 

Umowa na dostarczenie paliwa

2.10.2013 roku podpisano 20-letnią umowę na dostawy gazu dla nowego bloku gazowo-parowego. Mają one wynosić około 281 mln m3 rocznie, a wartość podpisanej umowy liczona w cenach bieżących, szacowana jest na ponad 3 mld zł w całym okresie dostaw.

Technologia

Typ instalacji

Elektrociepłownia

Moc znamionowa

moc elektryczna 138 MWe i cieplna 90 MWt

Sprawność ogólna

sprawność (netto)  kogeneracja – 83,93%

sprawność (netto) w pracy kondensacyjnej – 52,52%

Kocioł

Dwa kotły odzysknicowe

Turbiny

dwie turbiny gazowe SGT-800

jedna turbina parowa SST-400

Generator

Trzy generatory

Standardy emisyjne

 • zmniejszenie emisji pyłu PM 2,5 o 160,9 Mg/rok
 • zmniejszenie emisji pyłu PM 10 o 169,8 Mg/rok,
 • zmniejszenie emisji CO2 o 17 416 Mg/rok.

Paliwo

Gaz ziemny zaazotowany grupa Ln do zasilania podstawowego

Gaz ziemny wysokometanowy grupa E do celów rozruchowych.

Blok opalany będzie, w głównej mierze, dostarczanym z lokalnych kopalni, gazem zaazotowanym o cenach znacznie niższych w stosunku go gazu sieciowego z grupy E.

Wyprowadzenie mocy

rozdzielnia 110/10 kV oraz okablowanie

Przesył energii

PSE Operator S.A.

 

Budowa

Stan prac budowlanych

Zakończenie

02.02.2017 roku oddano nowy blok gazowo-parowy do użytku.

Rozpoczęcie

24.09.2014 roku odbyła się uroczystość podpisania Aktu Erekcyjnego oraz wmurowanie kamienia węgielnego

 

Aktualny stan realizacji (historia):

2.02.2017 – Blok został oddany do użytku. Wartość kontraktu na budowę opiewała na kwotę 562 mln zł netto. Podpisano także umowę serwisową na okres 12 lat o wartości 124 mln zł netto. Siemens będzie odpowiedzialny za utrzymanie i serwis tej inwestycji. Siemens podał, że przy budowie bloku w Gorzowie współpracował z ponad sześćdziesięcioma firmami – lokalnymi i z całego kraju. W kulminacyjnym okresie przy realizacji inwestycji pracowało ponad 500 osób.

Elektrociepłownia Gorzów pod koniec lutego planuje pierwsze rozpalenie turbin gazowych nowego bloku gazowo-parowego.

Budowa nowoczesnego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów wchodzi w kluczową fazę realizacji. Wykonanie projektu o wartości blisko 700 mln zł brutto sięgnęło 70 proc. Na teren budowy bloku energetycznego w Elektrociepłowni Gorzów zostały już dostarczone najważniejsze urządzenia technologiczne nowej jednostki, tj. turbiny gazowe, turbina parowa, kotły odzyskowe, generatory oraz transformatory. Na ukończeniu są prace budowlane i elektryczne wewnątrz budynku głównego, a także montaż konstrukcji chłodni wentylatorowych. Trwają prace instalacyjne oraz montażowe. Poza terenem bloku budowany jest gazociąg przyłączeniowy. Równolegle prowadzone są prace związane z wyprowadzeniem mocy z nowego bloku, czyli montaż rozdzielni 110/10 kV oraz okablowanie. Wykonawca inwestycji zrealizował próby hydrostatyczne na kotłach odzyskowych. Rozpoczęcie prac rozruchowych planowane jest w czwartym kwartale 2015 roku.

Obecnie prowadzone są odbiory częściowe, aby uzyskać pozwolenie na użytkowanie i eksploatację obiektu.

Blok został ukończony i jest w stanie eksploatacji.

 

Lista znanych wykonawców I podwykonawców

Siemens

SWECO – prace projektowe

AALBORG – kotły odzysknicowe

Siemens – transformatory

Siemens – DCS

Interbud-West – roboty budowlane:

 • fundamenty kotła odzysknicowego
 • fundamenty dwóch turbin gazowych
 • fundament turbiny parowej
 • fundamenty transformatorów blokowych
 • fundamenty transformatorów pomocniczych
  • budynek bloku energetycznego (hala turbozespołów gazowych, kotłów odzysknicowych i turbiny parowej)
 • budynek elektryczny i nastawni
 • budynek rozdzielnicy GIS
 • budynek pompowni wody chłodzącej
 • zbiornik wody chłodzącej
 • chłodnie wentylatorowe
 • pylon komunikacyjny
 • i zew. estakady rurociągowe
 • drogi i place
 • sieci zewnętrzne wod-kan

Wpływ

Nowy blok pozwoli utrzymać aktualną pozycję rynkową Elektrociepłowni Gorzów – jedynego scentralizowanego producenta i dostawcy ciepła dla 125-tysięcznego Gorzowa Wielkopolskiego, zatem nowy blok gazowo-parowy będzie stanowić podstawowe źródło zasilania odbiorców w mieście w energię cieplną w wodzie grzewczej oraz parze technologicznej.

Bibliografia

http://budownictwo.wnp.pl/pge-zaprosila-do-zlozenia-koncowych-ofert-na-blok-w-gorzowie,192455_1_0_0.html

http://budownictwo.wnp.pl/trzy-oferty-na-blok-dla-pge-w-gorzowie-polimex-najtanszy,200209_1_0_0.html

http://budownictwo.wnp.pl/siemens-podpisal-z-pge-kontrakt-na-budowe-bloku-w-gorzowie,208018_1_0_0.html

http://energetyka.wnp.pl/pge-giek-i-pgnig-podpisaly-umowe-ws-dostaw-gazu-za-3-mld-zl,208025_1_0_0.html

http://budownictwo.wnp.pl/energoinstal-podwykonawca-siemensa-na-bloku-w-gorzowie,225817_1_0_0.html

http://energetyka.wnp.pl/jest-umowa-o-przylaczenie-do-sieci-bloku-gazowego-w-ec-gorzow,214821_1_0_0.html

http://budownictwo.wnp.pl/pge-nowy-blok-energetyczny-w-gorzowie-gotowy-w-70-proc,258419_1_0_0.html

https://www.ecgorzow.pgegiek.pl/index.php/2015/09/30/nowy-blok-energetyczny-w-gorzowie-gotowy-w-70-proc-2/

https://www.siemens.pl/pl/press/news/blok-gazowo–parowy-elektrocieplowni-gorzow-z-wmurowanym-kamieniem-wegielnym.htm

https://www.ecgorzow.pgegiek.pl/index.php/projekty-rozwojowe/

http://interbudwest.pl/realizacje/ec_gorzow_siemens.htm

http://www.sweco.pl/nasza-oferta/projekty/blok-gazowo-parowy-w-elektrocieplowni-gorzow-wlkp/

http://budownictwo.wnp.pl/blok-gazowo-parowy-pge-w-ec-gorzow-oddany-do-uzytku,291117_1_0_0.html

http://budownictwo.wnp.pl/blok-gazowo-parowy-pge-w-ec-gorzow-oddany-do-uzytku,291117_1_0_0.htmlData ostatniej modyfikacji: 3 grudnia 2018

Inwestycje

Firmy i organizacje, z którymi współpracujemy

KNE-01
tt_logo_2-5cm-300dpi-01
Orlen-01
WartsilaPNG
siemens-01-01
kierunek_energetyka_pion
kierunek_chemia_pion
itc-01
politechnika-01
Meil-01