Kopalnia Murcki – Staszice

Wykonanie wyrobisk przygotowawczych dla rozcięcia ściany 501 w polu AB w kopalni Murcki-Staszic, należącej do Katowickiego Holdingu Węglowego.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:

KHW Katowice

Katowicki Holding Węglowy S.A pierwsza spółka Skarbu Państwa działająca w polskim przemyśle węgla kamiennego. Grupuje cztery kopalnie węgla kamiennego:

  • KWK Mysłowice-Wesoła,
  • KWK Murcki-Staszic,
  • KWK Wieczorek
  • KWK Wujek.

KHW SA jest jedną z trzech największych spółek węglowych w Polsce. Wydobycie  wynosi kilkanaście milionów ton na rok co stanowi około 18% całkowitej produkcji węgla kamiennego i około 21% produkcji węgla energetycznego.

Wykonawcy:

Konsorcjum firm:

Przebieg inwestycji

timelineKopalnia

Finanse

Terminy przetargu:

Termin składania ofert: 15.12.2015r.

Termin przetargu: 10.02.2016r.

Czego dotyczy przetarg:

Wykonanie wyrobisk przygotowawczych dla rozcięcia ściany 501 w polu AB.

Kryteria oceny:

Najniższa cena.

Firmy biorące udział i ich oferty:

  • Konsorcjum firm: Tempkop Sp. z o.o., Budkop sp. z o. o., Beprinż Strefa z o.o., wartość oferty brutto: 16 739 427,93zł,
  • Konsorcjum firm: „Trans-Jan” Sp. z o.o., Bumech S.A, Remagum Sp. z o.o., wartość oferty brutto: 13 274 745,73zł,
  • Vacat sp. z o.o., wartość oferty brutto: 17 097 421,40zł,

Powód wyboru zwycięskiej firmy:

Konsorcjum firm: „Trans-Jan” Sp. z o.o., Bumech S.A, Remagum Sp. z o.o. wybrano ze względu na najniższą ofertę.

Komplikacje:

Technologia

Nie dotyczy.

Budowa

Stan prac budowlanych:

Czas zakończenia: –

Stan realizacji: nie rozpoczęte.

Trudności podczas realizacji: –

Rozpoczęcie: –

Wpływ

Nie dotyczy.

Bibliografia

http://gornictwo.wnp.pl/konsorcjum-firm-wykona-wyrobiska-w-kopalni-murcki-staszic,268620_1_0_0.html

http://www.khw.pl/przetargi/przetargi_lista/p1641.html

http://www.khw.pl/Data ostatniej modyfikacji: 22 stycznia 2019

Inwestycje

Firmy i organizacje, z którymi współpracujemy

KNE-01
tt_logo_2-5cm-300dpi-01
Orlen-01
WartsilaPNG
siemens-01-01
kierunek_energetyka_pion
kierunek_chemia_pion
itc-01
politechnika-01
Meil-01