Modernizacja linii 220 kV Poręba – Czeczott oraz odcinka linii 220 kV Poręba – Byczyna w zakresie OPGW

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). System ten stanowi rozległa sieć linii i stacji elektroenergetycznych, dzięki którym energia elektryczna wytwarzana w elektrowniach ma szanse dotrzeć do odbiorców. Oprócz obowiązku zapewnienia ruchu sieciowego w systemie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są odpowiedzialne za bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania KSE oraz eksploatację, konserwację, remonty i niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej.

Inżynier Kontaktu: PSE Inwestycje S.A.

To spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).

 

Wykonawca:  ELTEL Networks Olsztyn SA

s19entel

 

Spółka od pięćdziesięciu lat świadczy pełny zakres usług obejmujących budownictwo energetyczne, sprzedaż urządzeń i eksploatację sieci energetycznych i telekomunikacyjnych. Działa w ramach Grupy Eltel Networks. Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom sektora energetycznego, ELTEL Networks Olsztyn S.A. na bieżąco wdraża nowe technologie (m.in. wymiany przewodu odgromowego na OPGW na pozostających pod napięciem liniach 220 kV i 400 kV) i poszerza zakres swoich usług. Spółka posiada certyfikaty jakości wg normy ISO 9001, a także certyfikat środowiskowy wg normy ISO 14001.

 

Przebieg inwestycji

s33timeline

22 lipca 2013 – Ogłoszenie o zamówieniu

Kwiecień 2014 – Wykonanie prac i zakończenie inwestycji

Technologia

Dane techniczne linii Poręba – Czeczott:

– długość: 18,1 km,

– napięcie znamieniowe: 220 kV,

– liczba torów:

  • jeden (od słupa nr 66/38B do br. PRB i od słupa 83/1 do br. CZT na słupach H52)
  • dwa (od słupa nr 66/38B do słupa 83/1 na słupach M52)

– słupy serii M52 – 49 szt., nietypowe – 3 szt.  i H52 – 2 szt., ON – 24 szt.

– przewód odgromowy,

– przewody robocze.

 

Dane techniczne linii Poręba – Byczyna

– długość linii 33,4 km ( w tym 7,6 km objętych wymianą),

– liczba torów:

  • jeden (od słupa nr 43 do słupa nr 41),
  • dwa od słupa nr 66 do słupa nr 43 (razem z torem Bieruń – Komorowice),

– słupy (na odc. 66-43) serii N – 27 szt., P – 20 szt., ON – 7 szt.

– przewód odgromowy,

– przewody robocze.

Budowa

Przedmiotem zamówienia było wykonanie prac modernizacyjnych na dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 220 kV relacji Poręba – Czeczott, polegających na zainstalowaniu jednego nowego przewodu OPGW w miejsce istniejącego przewodu odgromowego AFL. Podobną technologią objęty był odcinek linii napowietrznej 220 kV Poręba – Byczyna od słupa nr 66 do słupa nr 42, i powiązanie go z linią 220 kV Byczyna – Bieruń na słupie nr 41/1 do stworzenia relacji światłowodowych w kierunku Bierunia i Byczyny. Na tym odcinku należało wymienić przewód odgromowy AFL na przewód OPGW.

Wpływ

Celem inwestycji była poprawa bezpieczeństwa pracy linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Poręba-Czeczott oraz odcinka linii 220 kV Poręba-Byczyna. Połączenia te mają ogromne znaczenie dla stabilnych dostaw energii elektrycznej do tysięcy odbiorców na Śląsku, ich domów i zakładów pracy.

Bibliografia

http://docplayer.pl/2994881-Modernizacja-linii-elektroenergetycznej-220-kv.htmlData ostatniej modyfikacji: 22 marca 2018

Inwestycje

Firmy i organizacje, z którymi współpracujemy

KNE-01
tt_logo_2-5cm-300dpi-01
Orlen-01
WartsilaPNG
siemens-01-01
kierunek_energetyka_pion
kierunek_chemia_pion
itc-01
politechnika-01
Meil-01