Modernizacja stacji 220/110 kV Halemba

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). System ten stanowi rozległa sieć linii i stacji elektroenergetycznych, dzięki którym energia elektryczna wytwarzana w elektrowniach ma szanse dotrzeć do odbiorców. Oprócz obowiązku zapewnienia ruchu sieciowego w systemie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są odpowiedzialne za bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania KSE oraz eksploatację, konserwację, remonty i niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej.

Inżynier kontaktu: PSE Inwestycje S.A.

To spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).

Wykonawca: „OLMEX” S.A.

s45ogo_olmexFirma specjalizuje się w kompensacji mocy biernej, oferuje pełen asortyment aparatury stacyjnej, aparaturę do lokalizacji uszkodzeń kabli oraz świadczy usługi z zakresu diagnostyki kabli energetycznych.

Firma oferuję także:

– budową i modernizacją stacji średniego i wysokiego napięcia.

– budową stacji energetycznych wysokiego napięcia na bazie rozdzielnic w izolacji gazowej SF6 (GIS)

– budową i modernizacją sieci i linii energetycznych

– usługi projektowe

Przebieg inwestycji

28 kwietnia 2015: Podpisanie Aneksu do umowy dotyczącego zmiany terminy wykonania projektu

11 grudnia 2015: Wojewoda Śląski, Decyzją nr 202/15,  odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę na rozbudowę budynku technologicznego, rozbiórkę budynku sprężarek i budowę budynku potrzeb własnych w stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Halemba wraz z przebudową infrastruktury sieciowej terenu stacji.

Styczeń 2016: Inżynier Kontraktu zalecił Wykonawcy zawieszenie opracowywania dokumentacji projektowej.

Czerwiec 2016: Trwają uzgodnienia z Tauron Dystrybucja S.A. w sprawie warunków zabudowy na rozdzielni 220kV

Listopad 2016: Została przygotowana i przedstawiona Inżynierowi Kontraktu koncepcja rozbudowy stacji w zakresie określonym w Umowie, z uwzględnieniem dodatkowych zabezpieczeń przed skutkami eksploatacji górniczej.

Brak nowszych informacji dotyczących przebiegu inwestycji.

 

Technologia

Zadanie inwestycyjne polega na modernizacji istniejącej stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Halemba, tj. rozdzielni 220 kV, stanowisk transformatorów 220/110 kV i pól autotransformatorów 110 kV, budowie systemu sterowania i nadzoru, budowie nowych potrzeb własnych dla części stacji.

W ramach przedmiotowego zadania, przewiduje się rozbudowę istniejącego budynku technologicznego, demontaż istniejącego budynku po sprężarkach i budowę w tym miejscu budynku potrzeb własnych AC. Ponadto w istniejącym budynku nastawni będzie wykonany demontaż aparatury i zmiana relacji telekomunikacyjnych.

Wpływ

Na terenie województwa śląskiego skupionych jest najwięcej w skali kraju źródeł wytwarzania energii elektrycznej, a także sieci przesyłowych. Stacja Halemba jest jednym z punktów, gdzie następuje transformacja energii elektrycznej. Jej modernizacja poprawi bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego.

Bibliografia

http://www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=124

http://www.pse.pl/index.php?dzid=197&did=1886

http://stacja-halemba.pl/

http://stacja-halemba.pl/wp-content/uploads/2013/09/folder-HAL-v7.pdfData ostatniej modyfikacji: 22 marca 2018

Inwestycje

Firmy i organizacje, z którymi współpracujemy

KNE-01
tt_logo_2-5cm-300dpi-01
Orlen-01
WartsilaPNG
siemens-01-01
kierunek_energetyka_pion
kierunek_chemia_pion
itc-01
politechnika-01
Meil-01