Rozbudowa rozdzielni 220 kV w stacji 220/110 kV Włocławek Azoty

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). System ten stanowi rozległa sieć linii i stacji elektroenergetycznych, dzięki którym energia elektryczna wytwarzana w elektrowniach ma szanse dotrzeć do odbiorców. Oprócz obowiązku zapewnienia ruchu sieciowego w systemie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są odpowiedzialne za bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania KSE oraz eksploatację, konserwację, remonty i niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej.

Inżynier kontaktu: PSE Inwestycje S.A.

To spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Warszawa sp. z o.o.

s38elbudwaw

ELBUD Warszawa jest jedną z wiodących firm polskiego sektora budownictwa elektroenergetycznego. Na rynku działa od 65 lat uczestnicząc w budowie kluczowych obiektów energetycznych na terenie Polski. Świadczy również usługi i dostarcza swoje produkty na rynki zagraniczne. Firma oferuje realizację obiektów energetycznych w systemie „pod klucz”, czyli od opracowania założeń projektowych do rozruchu i nadzoru serwisowego projektu.

Przebieg inwestycji

s12timeline

21 maja 2013 – wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu

czerwiec 2015 – zakończenie prac

Finanse

Przetarg:

Rozstrzygnięcie: 21 V 2013

Kryteria oceny: wysokość oferowanej ceny brutto za wykonanie zamówienia.

Firmy biorące udział i ich oferty:

Nazwa wykonawcy Cena oferty
SAG Elbud Kraków Sp. z o.o. 129.125.400,00 zł
Control Process S.A. 119.051.700,00 zł
Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego
Elbud Warszawa Sp. z o.o.
105.019.860,00 zł

 

Powód wyboru zwycięskiej firmy: Najniższa cena oraz spełnienie wymogów zawartych w Ustawie Prawo zamówień publicznych i SIWZ

Technologia

Zakres prac w obwodach pierwotnych obejmuje:

 • demontaż aparatury obwodów pierwotnych istniejącej rozdzielni 220 kV,
 • demontaż mostów linkowych łączących rozdzielnię 220 kV ze stanowiskami autotransformatorów AT1 i AT2 220/110 kV,
 • montaż nowej rozdzielni GIS 220 kV w izolacji SF6,
 • budowę szynoprzewodów SF6 220 kV dla połączeń pól rozdzielni 220 kV z odejściami linii 220 kV i mostami do autotransformatorów,
 • budowę nowych mostów linkowych 220 kV dla połączenia rozdzielni 220 kV ze stanowiskami autotransformatorów AT1 i AT2 220/110 kV,
 • modernizację pól 110 kV AT1 i AT2: wymiana przekładników na kombinowane, zmiana wysokości ustawienia wyłączników, zastąpienie mostów linkowych rurowymi,
 • zainstalowanie ograniczników przepięć 220 kV na odejściach linii i dla mostów do AT,
 • montaż połączeń linkowych między szynoprzewodami SF6 220 kV a przewodami linii,
 • montaż połączeń linkowych stron 220 i 110 kV AT1 i AT2,
 • przebudowę przęseł krańcowych linii 220 kV związana z wymianą bramek liniowych.

Aparatura pierwotna powinna uwzględniać możliwość przeciążenia autotransformatorów AT1 i AT2 do 130%, a awaryjnie przez 2h do 150% (In = 1200A).

Rozdzielnica będzie pracować w następującym obmiarze:

– 5 pól liniowych (w tym 2 rezerwowe),

– 1 pole linii blokowej,

– 2 pola autotransformatorów 220/110 kV,

– dwa pola pomiaru napięcia,

– jedno pole odłączników sekcjonujących systemy szyn zbiorczych.

 

 

Zakres prac w obwodach wtórnych obejmuje:

 • instalację zabezpieczeń pól rozdzielni 220 kV oraz AT 1 i AT2,
 • instalację układów lokalnej rezerwy wyłącznikowej rozdzielni 220 kV,
 • instalację zabezpieczeń szyn rozdzielni 220 kV,
 • instalację układu automatycznej regulacji napięcia i mocy biernej,
 • zainstalowanie systemu sterowania i nadzoru SSiN,
 • zainstalowanie układu synchronizacji rozdzielnianej w rozdzielni 220 kV
 • zainstalowanie autonomicznego systemu rejestracji zakłóceń rozdzielni 220 kV, AT1 i AT2 oraz BKS 110 kV,
 • Zainstalowanie dwóch baterii akumulatorów 220 V DC z prostownikiem.

Budowa

s1205

Wpływ

Dzięki rozbudowie wzrośnie znaczenie stacji i stanie się ona stacją systemową. Stacja będzie odpowiadać za wprowadzenie do sieci przesyłowej energii elektrycznej wytworzonej w projektowanej elektrowni PKN ORLEN. Zostaną poprawione warunki zasilania miasta, zakładów chemicznych ANWIL S.A oraz regionu, dzięki czemu zmaleje ryzyko wystąpienia awarii.

Bibliografia

http://www.pse.pl/index.php?dzid=197&did=1886

http://www.elbud.waw.pl/firma/o-nas/

http://www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=1321Data ostatniej modyfikacji: 4 grudnia 2016

Inwestycje

Firmy i organizacje, z którymi współpracujemy

KNE-01
tt_logo_2-5cm-300dpi-01
Orlen-01
WartsilaPNG
siemens-01-01
kierunek_energetyka_pion
kierunek_chemia_pion
itc-01
politechnika-01
Meil-01