Rozbudowa rozdzielni 220kV Krajnik

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). System ten stanowi rozległa sieć linii i stacji elektroenergetycznych, dzięki którym energia elektryczna wytwarzana w elektrowniach ma szanse dotrzeć do odbiorców. Oprócz obowiązku zapewnienia ruchu sieciowego w systemie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są odpowiedzialne za bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania KSE oraz eksploatację, konserwację, remonty i niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej.

Inżynier Kontaktu: PSE Inwestycje S.A.

To spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).

Wykonawca: „ENERTEL” S.A.

Przedsiębiorstwo Elektrycznych Robót Specjalistycznych „ENERTEL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach. Spółka działająca od ponad 20 lat, specjalizująca się w budowie i modernizacji obiektów elektroenergetycznych na terenie całego kraju.

 

Przebieg inwestycji

s18timeline

29 lipca 2013: podpisanie umowy z wykonawcą na rozbudowę stacji;

24 lipca 2014: rozpoczęcie prac budowlanych;

2 października 2014: zakończenie robót związanych z montażem aparatury WN oraz rozpoczęcie prac rozruchowych;

31 grudnia 2014: zakończenie prac i pozwolenie na użytkowanie.

Finanse

Kryterium przetargu była cena oraz zgodność z wymogami określonymi w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Uzasadnieniem wyboru była najkorzystniejsza oferta. Przetarg wygrała firma: „ENERTEL” S.A.

Technologia

Rozbudowa obejmuje budowę, dostarczenie oraz montaż:

  • ograniczników przepięć  15 kV, 220 kV,
  • przekładników prądowych 15 kV, 220 kV,
  • przekładników napięciowo – indukcyjnych 15 kV, 220 kV,
  • linii kablowej 15 kV,
  • izolatorów wsporczych 220 kV,
  • osprzętu stacyjnego,
  • prostowników
  • kabli światłowodowych,
  • rezerwowej sygnalizacji awaryjnej.

Budowa

Inwestycja polegała na rozbudowie o jedno pole rozdzielni 220 kV w Stacji Elektroenergetycznej 400/220 kV Krajnik. Celem inwestycji było umożliwienie odbioru energii elektrycznej z farmy wiatrowej Banie, co korzystnie wpłynie na stabilność i bezpieczeństwo systemu energetycznego zarówno okolicy, jak i całego regionu.

Wpływ

Poprzez rozbudowę rozdzielni 220 kV SE Krajnik możliwe będzie wprowadzenie nowej linii do stacji z kierunku elektrowni wiatrowej Banie. Wytwarzana tam energia trafi do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego – zwiększy się tym samym dostępna moc pochodząca z krajowych źródeł energii, co ze względu na rosnące zużycie prądu w Polsce jest zjawiskiem pożądanym. Ponieważ rozbudowa opierać się będzie na urządzeniach energetycznych najnowszej generacji, zwiększy się także niezawodność i stabilność przesyłu energii.

Rozbudowa SE Krajnik stworzy możliwość uruchomienia FW Banie, co wiąże się ze wzrostem wpływów podatków do gminnej kasy z tytułu m.in. podatku od nieruchomości. Okoliczni mieszkańcy również uzyskają profity z tytułu m.in. opłat za dzierżawę gruntu pod elektrownię, wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi.

Bibliografia

http://www.rozbudowastacjikrajnik.pl/index.html

http://www.rozbudowastacjikrajnik.pl/uploads/Ulotka%20informacyjna.pdf

http://www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=1347Data ostatniej modyfikacji: 31 lipca 2016

Zobacz także

http://inwestycjeenergetyczne.itc.pw.edu.pl/inwestycja/rozbudowa-i-mode…00220-kv-krajnik/

Inwestycje

Firmy i organizacje, z którymi współpracujemy

KNE-01
tt_logo_2-5cm-300dpi-01
Orlen-01
WartsilaPNG
siemens-01-01
kierunek_energetyka_pion
kierunek_chemia_pion
itc-01
politechnika-01
Meil-01