Rozbudowa stacji 400/110 kV Gdańsk Błonia

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). System ten stanowi rozległa sieć linii i stacji elektroenergetycznych, dzięki którym energia elektryczna wytwarzana w elektrowniach ma szanse dotrzeć do odbiorców. Oprócz obowiązku zapewnienia ruchu sieciowego w systemie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są odpowiedzialne za bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania KSE oraz eksploatację, konserwację, remonty i niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej.

Inżynier Kontaktu: PSE Inwestycje S.A.

To spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).

Wykonawcy:

 

„OLMEX” S.A.

s17logo_olmex

Firma specjalizu
je się w kompensacji mocy biernej, oferuje pełen asortyment aparatury stacyjnej, aparaturę do lokalizacji uszkodzeń kabli oraz świadczy usługi z zakresu diagnostyki kabli energetycznych.

Firma zajmuje się także:
– budową i modernizacją stacji średniego i wysokiego napięcia.

– budową stacji energetycznych wysokiego napięcia na bazie rozdzielnic w izolacji gazowej SF6 (GIS)

– budową i modernizacją sieci i linii energetycznych

– usługi projektowe

 

Electrum Sp. z o.o.

Electrum projektuje i realizuje przedsięwzięcia inwestycyjne i technologiczne w obszarach energii i inżynierii specjalistycznej.

Posiada pełne kompetencje inżynierskie (energetyka, ICT, budownictwo), doradcze (value engineering, zarządzenie ryzykiem, konsulting prawny) i zarządcze (project management) aby oferować opłacalne, bezpieczne i jakościowe rozwiązania.

Działa jako generalny wykonawca (EPCM). Buduje i modernizuje obiekty energetyczne (elektrownie), elektroenergetyczne (infrastruktura 110/220/400kV), przemysłowe oraz tworzy technologie dla energetyki przyszłości.

Przebieg inwestycji

I Październik 2014: rozpoczęcie budowy pola numer 18, do którego planowane jest przyłączenie farmy wiatrowej Jasna;

II Grudzień 2014: zakończono prace budowlano – montażowe na dwóch polach rozdzielni;

III Luty 2015: zakończenie modernizacji oraz sprawdzenie techniczne pola numer 22;

IV Kwiecień 2015: sprawdzenie techniczne pól 9 oraz 13;

V 6 maja 2015: podpisanie Aneksu do Umowy, w którym przesunięto na późniejszy okres realizację prac związanych z przyłączeniem linii do wybudowanych pól. Powodem jest brak światłowodów, wykorzystywanych do komunikacji zabezpieczeń po obu stronach linii.

Finanse

Kryteria przetargu: cena i zgodność z wymogami określonymi w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Zwycięzcy przetargu: „OLMEX” S.A. wraz z Electrum Sp. z o.o.

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta i zgodność z wymogami.

Technologia

Modernizacja obejmuje budowę, dostarczenie oraz montaż:

 • ograniczników przepięć 15 kV, 110 kV, 220 kV, 400 kV,
 • przekładników prądowych 15 kV, 110 kV, 220 kV, 400 kV,
 • wyłączników 15 kV, 110 kV, 220 kV, 400 kV, 362 kV,
 • linii kablowych 15 kV, 110 kV, 220 kV,
 • rozdzielnic w izolacji gazowej GIS – 110 kV, 220 kV, 400 kV,
 • odłączników pantografowych z uziemieniem  – 110 kV, 220 kV,
 • odłączników pantografowych bez uziemienia – 400 kV,
 • odłączników poziomoobrotowych 110 kV, 220 kV,
 • odłączników siecznych 400 kV,
 • przekładników kombinowanych 110 kV, 220 kV,
 • przekładników prądowych 110 kV, 220 kV, 400 kV,
 • przekładników napięciowo – pojemnościowych 220 kV, 400 kV,
 • przekładników napięciowo – indukcyjnych 110 kV, 220 kV, 400 kV,
 • izolatorów 110 kV, 220 kV, 400 kV,
 • przewodów OPGW,
 • autotransformatorów 400/110 kV, 220/110 kV,
 • transformatorów 10/0.4 kV, 15/0.4 kV,
 • przewodów rurowych,
 • agregatów prądotwórczych.

Budowa

Zadanie inwestycyjne polega na rozbudowie rozdzielni 110 kV w stacji 400/110 kV Gdańsk Błonia, w celu przyłączenia farmy wiatrowej Jasna. Stworzone zostaną również warunki do planowanego przyłączenia nowych linii 110 kV oraz farmy wiatrowej Bystra.

W ramach przedmiotowego zadania przewiduje się budowę czterech nowych pól 110 kV, wraz z ich kompletnym wyposażeniem w aparaturę pierwotną i wtórną. Zmodernizowane zostaną także obwody wtórne trzech istniejących pól 110 kV.

Wpływ

Podstawowym celem rozbudowy stacji Gdańsk Błonia jest umożliwienie przyłączenia do systemu elektroenergetycznego Farmy Wiatrowej Jasna, czyli odbioru energii produkowanej ze źródeł odnawialnych (OZE).

Bibliografia

http://stacja-gdanskblonia.pl/

http://stacja-gdanskblonia.pl/wp-content/uploads/2014/09/GBL-folder_v5-1.pdf

http://www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=1389Data ostatniej modyfikacji: 27 lipca 2016

Inwestycje

Firmy i organizacje, z którymi współpracujemy

KNE-01
tt_logo_2-5cm-300dpi-01
Orlen-01
WartsilaPNG
siemens-01-01
kierunek_energetyka_pion
kierunek_chemia_pion
itc-01
politechnika-01
Meil-01