Farma wiatrowa Szymankowo

Inwestycja Polenergii w farmę wiatrową o mocy 38,1 MW, zlokalizowaną w Szymankowie niedaleko Malborka w woj. pomorskim

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: Polenergia Farma Wiatrowa Szymankowo

Polenergia – prywatna grupa energetyczna składająca się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Powstała w wyniku konsolidacji dwóch grup aktywów kontrolowanych przez Kulczyk Holding S.àr.l (dawniej Polenergia Holding S.àr.l) z siedzibą w Luksemburgu tj. Polish Energy Partners S.A. (skoncentrowanej na produkcji energii elektrycznej z farm wiatrowych) oraz Grupy Polenergia (skoncentrowanej na wytwarzaniu, dystrybucji, sprzedaży i obrocie energii elektrycznej i świadectw pochodzenia oraz rozwoju nowych projektów z zakresu wytwarzania energii).

polenergia logo

 

 

 

 

 

Wykonawca: Erbud

Erbud – firma wykonująca inwestycje od 1990 roku. Wykonują zlecenie również w innych krajach np. Niemczech, Belgii, Francji i Holandii. Od 2007 roku funkcjonują jako spółka publiczna.

ERBUD logo

 

 

 

 

 

 

Przebieg inwestycji

• 21.10.2021 – uruchomienie farmy wiatrowej
• 15.04.2021 – 10 z 11 wiatraków zostało w pełni postawionych
• 13.11.2020 – na farmie powstała pierwsza z 11 turbin
• 30.07.2020 – zwiększenie kwoty kredytu
• Grudzień 2019 – wygranie aukcji dla dużych nowych elektrowni wiatrowych na lądzie przez FW Szymankowo
• 5.11.2019 – otrzymanie finansowania na budowę farmy w wysokości 107 mln złotych

Finanse

W listopadzie 2019 roku Polenergia pozyskała finansowanie w wysokości 107 mln złotych. W skład konsorcjum banków kredytujących weszły: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, mBank oraz ING Bank Śląski. Finansowanie zostało udzielone na zasadzie project finance.
Miesiąc później, w grudniu, FW Szymankowo wygrała aukcję i uzyskała 15-letnie wsparcie.
W lipcu 2020 roku zwiększyła kwotę kredytu inwestycyjnego z 107 mln zł do 171 mln zł, a kredytu VAT z 20 mln zł do 27 mln zł.

Technologia

Farma wiatrowa o łącznej mocy 38,1 MW składa się z 11 wiatraków o mocy znamionowej 3,45 każdy.
Dostawcą turbin, a jednocześnie podmiotem świadczącym usługi serwisu technicznego jest Siemens Gamesa Renewable Energy.

Gondola położona jest na wysokości 134 metrów od ziemi, natomiast średnica łopat wiatraka to 132 metrów.
Powierzchnia zakreślana przez łopaty: 13,685 m²
Materiał wykonania łopat: włókno szklane wzmocnione żywicą epoksydową lub poliestrową

Budowa

Farma wiatrowa zlokalizowana jest na ternie gminy Miłoradz w województwie pomorskim. Budowa wiatraka przebiegała w kilku etapach, najpierw montowane były pierwsze sekcje wieży, następnie 4 ostatnie sekcje, a na koniec gondola i osobno 3 łopaty.

Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego, wchodzące w skład grupy Erbud.

Materiał filmowy przedstawiający wybrane etapy budowy farmy wiatrowej:
https://www.youtube.com/watch?v=Y2DTT9sBN1c

Rys.1 Montaż sekcji wieży
Rys.2 Widok gondoli turbiny
Rys 3 Montaż łopaty

Szymankowo0 Szymankowo3 Szymankowo1

 

 

 

 

 

 

Wpływ

Dzięki budowie FW Szymankowo firma Polenergia ma już ponad 287 MW mocy wytwórczych w projektach wiatrowych, jest to wzrost o 15%.
Szacowana roczna produkcja energii z farmy wyniesie około 120 GWh.
Polenergia planuje wybudować w przyszłości kolejne 148 MW w Dębsku i Kostomłotach w postaci farm wiatrowych.

Bibliografia

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Polenergia-uruchomila-Farme-Wiatrowa-Szymankowo-o-mocy-38-MW-8210117.html?fbclid=IwAR0PkaWCb32HsiBCQHAS5BISzGFjcoWa1SE7EQCmHLEX9k8O5LY15jB_4-s

https://www.gramwzielone.pl/energia-wiatrowa/103514/polenergia-z-wiekszym-kredytem-na-farme-wiatrowa-szymankowo?fbclid=IwAR0y5QTKlWqy_HxA9kvGLrhfG6ezkmdSW7o2iR-QnlEMrZnS7gA8gPtyGOw

– https://cleanerenergy.pl/2020/07/30/polenergia-potrzebuje-wiecej-pieniedzy-dla-farmy-wiatrowej-szymankowo/?fbclid=IwAR268kQVawUib7xi1OmzPIsjzknHVZKHGhzuVH39wXnltADwhUqy9aMJUfY

https://www.wp.pl/?s=https%3A%2F%2Fwww.money.pl%2Fgielda%2Fpolenergia-pozyskala-107-mln-zl-finansowania-na-farme-wiatrowa-szymankowo-6443120163645057a.html&fbclid=IwAR1CFOJVoWIy0Ot1Hc7LLPaeufsD5nr4Gy6SWvQeaMP2hFtdqRrhPvMr6gY&src01=6a4c8&src02=isgf

https://www.wnp.pl/energetyka/kluczowy-moment-na-budowie-farmy-wiatrowej-polenergii,431315.html?fbclid=IwAR3a2W5yrmx7rnOYJuCLiOTv93rhGGRw0fOjip-ryMgQSJ7rGQx1n3pQ410

https://www.cire.pl/artykuly/serwis-informacyjny-cire-24/183406-pomorskie-wiatraki-na-farmie-szymankowo-juz-stoja

– https://inwestycje.pl/biznes/polenergia-uruchomila-farme-wiatrowa-szymankowo-o-mocy-38-mw/

https://300gospodarka.pl/300klimat/polenergia-uruchomila-swoja-dziewiata-farme-wiatrowa-najnowsza-jest-w-szymankowie

https://biznesalert.pl/nowa-farma-wiatrowa-polenergii-powstala-bez-subsydiow-bo-pomogly-banki-prywatne/

https://www.erbud.pl

https://www.siemensgamesa.com/products-and-services/onshore/wind-turbine-sg-3-4-132/

 Data ostatniej modyfikacji: 3 lutego 2022

Inwestycje