Elektrownia wodna Rosko na rzece Noteć

Budowa elektrowni wodnej na progu wodnym Rosko na rzece Noteć w woj. wielkopolskim w gminie Wieleń.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:

wfosigwWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

 

 

Wykonawca:

melbud

MEW Rosko Sp. z o.o. Poznań (MELBUD S.A.) jest wykonawcą robót budowlano-montażowych w branży sanitarnej, hydrotechnicznej i melioracyjnej. Specjalizuje się w wykonawstwie oczyszczalni ścieków, pompowni przeciwpowodziowych, jazów elektrowni wodnych, wysypisk komunalnych, kanalizacji, wodociągów, melioracji, przewiertów i przecisków techniką bezwykopową.

Przebieg inwestycji

Roboczy-page-007

Finanse

Całkowita wartość projektu wynosiła blisko 10 mln zł, a kwota dofinansowania ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 to ponad 4,5 mln zł.

Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze”, który dotyczy Działania 3.7 „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii”, schematu IV „Budowa i rozbudowa elektrowni wodnych o mocy do 10 MW z instalacją do przesyłu energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Technologia

Turbina:

  • Elektrownia wyposażona w turbinę ślimakową, zwaną także turbiną Archimedesa, którą można stosować na mniejszych rzekach o mniejszym spadzie,
  • Turbina Archimedesa ma zastosowanie na rzekach o dość niskich spadach (od 1m do 10m) i niedużych przepływach wody.

 

Zasada działania turbiny Archimedesa jest stosunkowo prosta. Śruba Archimedesa korzysta z energii kinetycznej płynącej wody, zazwyczaj dostarczanej przez rzekę, a nawet mały strumień. Jest to koło wodne o sprawności prawie takiej samej jak turbina Kaplana. Jednak prostota i niezawodność turbiny ślimakowej jest bezkonkurencyjna. Głównymi elementami jest wirnik turbiny wstawiony w rynnę i zawieszony na górnym i dolnym łożysku. Wirnik połączony jest, za pomocą przekładni, z generatorem asynchronicznym – typowym generatorem stosowanym w Małych Elektrowniach Wodnych. Prosta i skuteczna przekładnia i system regulacji zapewnia optymalną wydajność turbiny w przedziale od 10% do 100% przepływu wody.

Turbina śrubowa osiąga sprawności ponad 85%.

Pracuje w następujących warunkach:

  • Przełyk: 0,1 – 10 m3/s
  • Spad: 1 – 8 m
  • Nachylenie: 22 – 36°
  • Moc: 1 – 500 kW.

 

Budowa

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisał z firma „MEW Rosko” Sp. z o.o. w Poznaniu umowę na budowę małej elektrowni wodnej z początkiem roku 2013 (przełom stycznia i lutego). Planowane zakończenie prac miało nastąpić z końcem 2013 roku. Prace budowlane zostały jednak zakończone w czerwcu 2014 r.

budowa

Bibliografia

www.tvn24.pl
www.cire.pl
www.oze.pl
www.melbud.pl
www.dobraenergia.infoData ostatniej modyfikacji: 30 lipca 2016

Inwestycje