Elektrownia wodna Otmuchów

Modernizacja elektrowni wodnej Otmuchów w woj. opolskim (powiat Nyski) o mocy 6,65 MW.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:

tn-logo-ekoenergia-01TAURON Ekoenergia sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze to wytwórca „zielonej” energii elektrycznej z wody i wiatru. Jest to spółka wchodząca w skład przedsiębiorstwa energetycznego Tauron Polska Energia. TAURON Ekoenergia eksploatuje 35 elektrowni wodnych o łącznej mocy zainstalowanej 142,851 MW i cztery farmy wiatrowe o łącznej mocy 200,75 MW. Elektrownie te położone są w województwach: dolnośląskim, opolskim, małopolskim i zachodniopomorskim.

 

Wykonawca: 

Energoprojekt- Warszawa SA

Energoprojekt Warszawa

W okresie ponad 65 lat działalności ENERGOPROJEKT – WARSZAWA SA zaprojektowano obiekty o łącznej mocy 25618 MWe oraz 13308 MWt, obejmujących ponad 200 bloków energetycznych, kotłów i turbozespołów w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach w kraju i za granicą.

Przebieg inwestycji

Roboczy-page-005

Finanse

Podczas przetargu swoje oferty złożyli:

 • ZRE Gdańsk S.A.
 • Mostostal Warszawa SA
 • Energoprojekt – Warszawa SA
 • Budownictwo Hydro-energetyka Dychów Sp.z.o.o

Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca- Energoprojekt – Warszawa S.A. (kryterium ceny, kwota 38 868 000, 00 zł).

Technologia

Typ elektrowni:

 • elektrownia wodna zbiornikowa

Turbozespoły:

 • podstawowym wyposażeniem elektrowni uprzednio były 2 turbozespoły Kaplana wytwórca (Voith) wraz generatorami SSW, jednakże zostały one zdemontowane i wymienione na nowe wyprodukowane przez czeską firmę CKD Blansko.

Moc znamionowa:

 • 4,8 MW poprzednio, a obecnie 6,646MW po modernizacji

Przełyk instalowany:

 • 21,5 m3/s

Spad elektrowni (brutto):

 • 18 m

Zabezpieczenia:

 • nowoczesny system monitoringu i wizualizacji pracy, co sprawia, że elektrownia jest w pełni bezobsługowa, a sterowanie odbywa się w centrali spółki Tauron Ekoenergia- jedna z najnowocześniejszych elektrowni tego typu w Polsce

Ilość energii elektrycznej produkowanej w ciągu roku:

 • 18,8 tys. MWh

Wyprowadzenie mocy + przesył energii:

 • rozdzielnie 15kV; 0,4kV i 100V DC
 • transformatory, aparatura dostawni

Budowa

Prace modernizacyjne rozpoczęto 27 listopada 2012r. a zakończono 27 listopad 2014r.

Lista znanych wykonawców i podwykonawców oraz zakres ich prac:

ZRE Gdańsk S.A.

 • Demontaż starego kompletnego turbozespołu TZ1 i TZ2, w tym: demontaż generatora – wycięcie istniejących elementów rury ssącej, AK – utylizacja odpadów z segregacją do ich odzyskania – ciągłe odwodnienie
 • Montaż nowego kompletnego turbozespołu TZ1 i TZ2 dostarczonego przez dostawcę, w tym: – zespolenie przed montażem, wstawienie i ustawienie nowych stalowych elementów rury ssącej oraz AK do zabetonowania
 • montaż generatora – montaż regulatora – roztaczanie współosiowe gniazd łopat AK
 • Dostawa i montaż na kompletnych instalacjach przyturbinowych dla dwóch turbozespołów, w tym: kompletu wyposażenia do zasilenia układu wody chłodzącej – instalacji odwodnieniowej i prze-ciekowej – włazów szczelnych do spirali – instalacji poziomu wody
 • Udział w rozruchu
 • Wykonanie dokumentacji podwykonawczej z zakresu wykonanych prac.

Wpływ

Jezioro Otmuchowskie jest zbiornikiem sztucznym. Pierwsze plany budowy tego jeziora na Nysie Kłodzkiej powstały już w 1913 roku, zniweczył je jednak wybuch I wojny światowej. Sytuacja zmieniła się w roku 1926. Modernizacja pobliskiej linii kolejowej umożliwiła rozpoczęcie budowy zbiornika retencyjnego. Mimo, że zbiornik powstawał na potrzeby produkcji energii elektrycznej, jego głównym zadaniem miała być ochrona przeciwpowodziowa doliny Odry oraz zasilanie szlaku wodnego w wodę niezbędną dla żeglugi, rolnictwa i przemysłu.

Budowę zbiornika i związanych z nim obiektów rozpoczęto w roku 1928. Na placu budowy pracowało ponad 2 tys. osób. Inwestycję ukończono w 1933 roku. Zbiornik Otmuchowski jest najstarszym wielkopowierzchniowym zbiornikiem retencyjnym w regionie. Posiada również najdłuższą w Polsce zaporę ziemną, której długość wynosi 6,5 km. To, co wyróżnia ten obiekt wśród elektrowni wodnych na terenie Polski, to fakt, że budynek elektrowni posadowiono na skarpie odwodnej. W budownictwie wodnym Europy to ewenement. Ciekawostek technicznych znajdujemy tutaj więcej. Wystarczy spojrzeć na imponującą zaporę czy kanały wylotowe upustów, na komory turbin czy mechanizmy sterowania ich zamknięciami, wreszcie na konstrukcję siłowni energetycznej.

Ciekawa jest również architektura samego budynku elektrowni, który w całości został wykonany ze stali i szkła. Hala elektrowni posiada imponujące rozmiary: jest długa na prawie 100 metrów, szeroka na 16,7 metra i wysoka na ponad 11 metrów.

Bibliografia

https://www.energoprojekt.pl/index.phpl

https://www.energoprojekt.pl/index.php

http://www.tauron-ekoenergia.pl/SiteCollectionDocuments/Przetargi/EW-Otmuchow-wybor-najkorzystniejszej-oferty.pdf

http://www.tauron-ekoenergia.pl

http://www.tauron-pe.pl/Lists/PolskaEnergia/75-magazyn-polska-energia-01-2015.pdf

http://www.zregdansk.pl/userfiles/files/listpolecajacy/b6b7dabb5ab597165044490453f3d7eb.pdfData ostatniej modyfikacji: 30 lipca 2016

Inwestycje