Biogazownia w Grajewie

Budowa biogazowni o mocy 1,2 MW w Grajewie w województwie Podlaskim.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:

Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol” to jeden z największych producentów mleka i wyrobów mleczarskich w Polsce i Europie. Produkty Mlekpolu powstają w 13 nowoczesnych i wyspecjalizowanych zakładach przetwórczych. Spółdzielnia działa na rynku już ponad 40 lat.  Ponad 30% wyrobów SM Mlekpol jest eksportowana do krajów Azji, Ameryki Południowej, Europy i krajów Dalekiego Wschodu.

Wykonawca:

SEEN Technologie to firma innowacyjnych technologii, realizująca kompleksowo obiekty ochrony środowiska zarówno w Polsce, jak i za granicą. Spółka od 1990 roku prowadzi działalność specjalizując się w zakresie technologii uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i gospodarki osadowej zarówno dla przedsiębiorstw komunalnych, jak i energetyki oraz przemysłu.
Firma jest odpowiedzialna między innymi  za wykonanie instalacji silników gazowych oraz instalacji suszenia osadu ściekowego w biogazowni Grajewo.

Przebieg inwestycji

 • jesień 2022r. – koniec budowy inwestycji
 • 31.08.2022r. – termin realizacji budowy inwestycji przewidziany przez inwestora w przetargu
 • 14.07.2021r. – stan budowy na ten dzień: wykonanie fundamentów zbiornika biogazu, odsiarczalni biogazu, pochodni biogazu, dmuchaw, kogeneracji, kotłowni oraz węzła osuszania biogazu
 • 24.05.2021r. – symboliczne wbicie łopat czyli początek prac budowlanych
 • 19.02.2021r. – ogłoszenie przetargu na wykonanie inwestycji
 • 20.01.2021r. – podpisanie umowy dofinansowania przez Wiceprezesa NFOŚiGW oraz prezesa zarządu Spółdzielni Mleczarskiej MLEKPOL
 • 15.01.2021r. – ogłoszenie przetargu na wykonanie inwestycji, które zostało anulowane

Finanse

W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano umowę o dofinansowaniu  tej inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Koszt biogazowni w Grajewie wynosi 25 317 090 zł, natomiast suma dofinansowania to aż 11 mln zł.

Technologia

Całkowita moc biogazowni ma wynieść 1,2MW. Budowany jest reaktor do beztlenowej fermentacji ścieków – urządzenie oparte na niskoobciążonym procesie fermentacji o długim czasie zatrzymania i pojemności czynnej reaktora 6800 m3. Łącznie do procesu fermentacji podawane będzie 332 o zawartości suchej masy około 2.8% ( tj. około 9260kgsm/d). Przewiduje się produkcję biogazu na poziomie 426 Nm^2/h  o zawartości metanu w biogazie ≥ 60%. Do podgrzewania mieszanki zastosowany będzie wymiennik i ciepło wytwarzane w wyniku spalania biogazu w module kogeneracji, a w trakcie rozruchu lub serwisu układu kogeneracji reaktor będzie podgrzewany za pomocą kotłowni kontenerowej biogazowo-olejowej. Reaktor ma zostać wyposażony w zawory oddechowe i wyposażenie pomiarowe. Będzie on zasilany osadem z flotatora, nadmiernym osadem tlenowym po uprzednim zagęszczeniu na istniejącej linii odwadniania osadu oraz odpadami mleczarskimi.

Budowa

Biogazownia ma powstać w Grajewie w województwie Podlaskim. Przewidziana jest budowa następujących elementów:

 • Reaktor do beztlenowej fermentacji ścieków
 • Odsiarczalnia biogazu R601
 • Zbiornik biogazu V601
 • Pochodnia biogazu F601
 • Węzeł tłoczny biogazu
 • Agregat kogeneracyjny
 • Kotłownia biogazowo-olejowa
 • Studnie kondensatu
 • Zbiornik osadu przefermentowanego T303
 • Zbiornik nadawy
 • Pompa nadawy
 • Stacja załadunku big-bagów
 • Magazyn suszarnia osadu

Wpływ

W wyniku uruchomienia inwestycji zmniejszy się emisja dwutlenku węgla do atmosfery, zredukuje się  zużycie energii pierwotnej oraz polepszy jakość lokalnego powietrza. Jednakże, okoliczni mieszkańcy martwią się zapachem jaki może towarzyszyć działaniu biogazowni i już w 2021 roku wyrażali swoje obawy na miejskim forum.

Bibliografia

– https://magazynbiomasa.pl/nowe-biogazownie-powstana-w-podlaskim-i-zachodniopomorskim/?fbclid=IwAR1oX3aTffTH_t7aybLEB196P4246fdRC2-SW16mjtVKDPb-v7DZnbgMGcA

– https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/33228

– https://cleanerenergy.pl/2021/08/19/mlekpol-chce-uruchomic-w-grajewie-biogazownie/?fbclid=IwAR3IkYF9NgnQkzBw3aTjw_2hJfDF99LPWG7vuwrFzrp04emldZQDqnE333o

– https://mlekpol.com.pl/index.php/o-firmie/

– https://wysokienapiecie.pl/krotkie-spiecie/mlekpol-planuje-uruchomienie-biogazowni-w-grajewie-mragowie-i-kolnie/

– https://e-grajewo.pl/forum-topic,20094.html

– http://www.seentechnologie.pl/aktualnosci/aktualnosc.php?page=%22197%22Data ostatniej modyfikacji: 25 marca 2022

Inwestycje