Biogazownia w Michałowie

Budowa biogazowni rolniczej w Michałowie była realizowana w ramach osi priorytetowej na rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. W instalacji zastosowano moduł kogeneracyjny o mocy elektrycznej 600 kW i mocy cieplnej 595 kW.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:

Zielona Energia Michałowo Sp. z o.o.

 

Wykonawca:

agrikomp

Agrikomp Polska Sp. z o.o. jest częścią niemieckiej grupy agriKomp G.m.b.H. zajmującej się budową biogazowni w całej Europie. Posiadamy ponad 600 zrealizowanych projektów w Niemczech i ponad 50 w Czechach. Firma agriKomp oprócz budowy samych biogazowni zajmuje się również produkcją specjalistycznych urządzeń funkcjonujących w instalacjach biogazowych.

 

Finanse

Inwestor – spółka Zielona Energia Michałowo Sp. z o.o. – pozyskał na realizację biogazowni rolniczej w Michałowie (powiat białostocki) pożyczkę z WFOŚiGW w Białymstoku w wysokości 2,5 mln zł. Koszt całkowity inwestycji wyniósł 10,1 mln zł. Na jej realizację inwestor, oprócz pożyczki z WFOŚiGW, pozyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Technologia

Zgodnie z rejestrem biogazowni rolniczych prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego, roczna wydajność instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w Michałowie wynosi 1 893 000 m3/rok.

Głównym surowcem wykorzystywanym do produkcji biogazu będzie substrat stały – kiszonka kukurydzy, kiszonka trawy, obornik, odpady organiczne z przemysłu spożywczego, np. odpady owoców i warzyw oraz substrat płyny, służący przede wszystkim do prawidłowego przebiegu procesu technologicznego jakim jest gnojowica.

Inwestor zawarł porozumienie z Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków na odbiór trawy pochodzącej z wykaszania okolicznych łąk w ramach działalności statutowej Towarzystwa. Kiszonka trawy pochodząca z terenów PTOP będzie głównym surowcem wykorzystywanym w biogazowni. Pozostałe substraty będą pochodziły od okolicznych rolników.

 

Zainstalowane urządzenia:

  • 2 x silnik o mocy 250 kW
  • 1 x fermentor 20/6 m – 1 880 m3
  • 1 x dofermentor 22/6 m – 2 280 m3
  • 1 x zbiornik końcowy 29/6 m – 3 960 m3

Budowa

Budowa została ukończona w listopadzie 2015r., z prawie rocznym opóźnieniem.

Bibliografia

http://www.agrikomp.de/pl/informacje/firma.html

http://gramwzielone.pl/bioenergia/9185/budowa-biogazowni-rolniczej-w-michalowie

http://gramwzielone.pl/bioenergia/19226/kolejna-biogazownia-rolnicza-na-podlasiu

http://www.agrikomp.de/pl/aktualnosci/aktualnosci-pl/14-polskie-kategorie/1169-biogazownia-500-kw-w-michałowie.html

http://gramwzielone.pl/bioenergia/19226/kolejna-biogazownia-rolnicza-na-podlasiu

http://gramwzielone.pl/bioenergia/9185/budowa-biogazowni-rolniczej-w-michalowieData ostatniej modyfikacji: 31 lipca 2016

Inwestycje