Biogazownia w Zabrzu

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zabrze

mosir zabrze

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu został powołany do życia decyzją Prezydenta Miasta Zabrze nr 47/77 z dnia 29.12.1977 r. Pierwotnie przedmiotem podstawowej działalności zakładu budżetowego MOSiR Zabrze była realizacja zadań z zakresu sportu i rekreacji na obiektach sportowych będących w zarządzie MOSiR Zabrze oraz świadczenie usług w zakresie prowadzonej działalności statutowej.

 

 

 

Przebieg inwestycji

biogazzabrzetimeline

 

2016 r. – koniec budowy

2015 r. – rozstrzygnięcie przetargu na przygotowanie biznesplanu

2013 r. – rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie badania rynku pod względem pozyskania substratu

05.09.2012 r. – podpisanie umowy na dofinansowanie

Finanse

Całkowity koszt biogazowni wyniesie 1,6 mln zł.

5 września 2012 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zabrzu została podpisana umowa na dofinansowanie budowy biogazowni na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych. Na to przedsięwzięcie w zakresie przygotowania dokumentacji, MOSiR pozyskał wsparcie z Nordyckiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 1,2 mln zł. [3] Zabrzańscy partnerzy – gmina oraz MOSiR – zapewniają wkład własny o wartości 120 tys. euro, prowadząc działania na rzecz wzrostu świadomości społeczności lokalnej (edukacja ekologiczna dzieci i dorosłych) i rozpowszechniając rezultaty projektu. Współponoszą też koszty zarządzania projektem. [4]

Technologia

Planowana biogazownia będzie miała moc 1 MW, przy czym możliwa będzie jej rozbudowa, jeśli potrzebnego surowca będzie więcej. Instalacja będzie wykorzystywać opady z ubojni i hodowli oraz odpady żywnościowe z gospodarstw domowych w ramach selektywnej zbiórki. Obejmie ona również programem placówki publiczne, jak służby zdrowia, czy szkoły. Ze wstępnych wyliczeń wynika, że dostępne odpady, które opłaca się dowozić z obszaru o promieniu 25 km, to 130 tys. ton. Obecnie przygotowywany jest raport, badający dostępność i wydajność potencjalnych surowców wsadowych.

Budowa

Biogazownia ma powstać na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Zabrzu, zarządzanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Od czerwca 2012 roku funkcjonuje tam instalacja produkująca i sprzedająca energię odnawialną z gazu wysypiskowego ze starej parceli składowiska. Na jej potrzeby zmodernizowano i rozbudowano stary system ekstrakcji gazu oraz zabudowano silnik gazowy o mocy 1,6 MW wytwarzający energię elektryczną. MOSiR chce wykorzystać zdobyte doświadczenie przy realizacji nowej inwestycji.
Projekt wspierany jest przez Fundusz Planu Działania na rzecz Morza Bałtyckiego (BSAP).

 

W kwietniu 2013 roku, firma NEO-STAR GREEN ENERGY SP. Z O.O. została wybrana na drodze przetargu do wykonania badania: Wykonanie badania lokalnego rynku pod względem pozyskania substratów do planowanej biogazowni w Zabrzu. W kwietniu 2015 roku firma Ebinger Consulting została wybrana do opracowania biznesplanu biogazowni, a w czerwcu 2015 roku biznesplan został ukończony.

bgzabrze

Rys 1. Rozmieszczenie budynków

 

Bibliografia

[1] http://www.oze.pl/biogaz/nowa-biogazownia-wykorzystujaca-odpady-biodegradowalne-w-zabrzu,454.html

[2] http://www.oze.pl/biogaz/nowa-biogazownia-wykorzystujaca-odpady-biodegradowalne-w-zabrzu,454.html

[3] http://biogaz.zabrze.pl/45/powstanie-biogazowni-coraz-blizej/

[4] http://energetyka.wnp.pl/w-2016-powstanie-biogazownia-produkujaca-energie-z-odpadow,201530

1 0 1.html

[5] http://www.oze.pl/biogaz/nowa-biogazownia-wykorzystujaca-odpady-biodegradowalne-w-zabrzu,454.html

[6] http://biogaz.zabrze.pl/cms/content/uploads/2013/04/Informacja-o-przeprowadzonym-przetargu.pdf

[7] http://biogaz.zabrze.pl/955/przygotowanie-biznes-planu-dla-projektu-bsap-biogazownia-w-zabrzu/Data ostatniej modyfikacji: 24 maja 2022

Inwestycje