Budowa linii 220 kV Radkowice – Kielce Piaski wraz z rozbudową stacji Kielce Piaski i stacji Radkowice

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). System ten stanowi rozległa sieć linii i stacji elektroenergetycznych, dzięki którym energia elektryczna wytwarzana w elektrowniach ma szanse dotrzeć do odbiorców. Oprócz obowiązku zapewnienia ruchu sieciowego w systemie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są odpowiedzialne za bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania KSE oraz eksploatację, konserwację, remonty i niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej.

Inżynier kontaktu: PSE Inwestycje S.A.

To spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).

Wykonawca: ELBUD Warszawa Sp. z o.o.

s38elbudwaw

ELBUD Warszawa Sp. z o.o. to nowoczesna i ceniona na rynku spółka, specjalizująca się w realizacji inwestycji z zakresu budownictwa elektroenergetycznego. Wieloletnie doświadczenie w budowie linii i stacji elektroenergetycznych, profesjonalna kadra i szeroki zakres usług sprawiają, że spółka ta należy do grona czołowych firm działających w branży. ELBUD Warszawa Sp. z o.o. buduje i  modernizuje przede wszystkim linie napowietrzne i kablowe wysokiego napięcia (400, 220 i 110 kV) oraz stacje elektroenergetyczne. Prowadzi także prace związane z konserwacją tego rodzaju obiektów, a także prace elektroenergetyczne dla branży ogólnobudowlanej. Firma świadczy także usługi z zakresu projektowania i wsparcia formalno-prawnego inwestycji. Na krajowym rynku ELBUD Warszawa Sp. z o.o. rozwija skupioną wokół siebie grupę kapitałową, zapewniającą większą konkurencyjność i bardziej kompleksową ofertę. W skład Grupy wchodzi m.in. ENERGOPROJEKT-POZNAŃ S.A., doświadczona i renomowana firma, specjalizująca się w projektowaniu linii i stacji elektroenergetycznych wysokiego napięcia.

Przebieg inwestycji

s38timeline

Czerwiec 2016 – uzyskanie pozwoleń na budowę 74 stanowisk słupowych oraz 22698 m linii napowietrznej, wykonano 67 fundamentów słupowych;

Kwiecień 2016 – uzyskanie pozwoleń na budowę 61 stanowisk słupowych oraz 15979 m linii napowietrznej, wykonano 57 fundamentów słupowych;

Styczeń 2016 – uzyskanie pozwoleń na budowę 52 stanowisk słupowych oraz 10812 m linii napowietrznej, wykonano 47 fundamentów słupowych;

Listopad 2015 – zakończenie montażu pierwszych słupów;

Październik 2015 – dostarczenie rozdzielnicy 220 kV typu GIS;

Październik 2015 – rozpoczęcie prac związanych z budową stanowisk fundamentowych pod słupy na terenie gmin Miedziana Góra i Sitkówka Nowiny;

Luty 2015 – pozwolenie na budowę dla rozbudowy stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Radkowice;

Grudzień 2014 – pozwolenie na budowę dla rozbudowy stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Kielce Piaski;

Sierpień 2014 – decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia rozbudowy stacji Radkowice;

Lipiec 2014 – decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia rozbudowy stacji Kielce Piaski;

Luty 2012 – wrzesień 2015 – prowadzenie konsultacji społecznych i wprowadzanie zmian do Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego;

Luty 2011 – podpisanie umowy pomiędzy PSE Operator S.A. a PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o.

Finanse

Przetarg:

Rozstrzygnięcie: 21 I 2011 r.

Kryteria oceny: wysokość oferowanej ceny brutto za wykonanie zamówienia

Firmy biorące udział i ich oferty:

Nazwa firmy Cena oferty brutto
Konsorcjum:

1.      SAG Elbud Gdańsk S.A. – lider konsorcjum

2.      Eltel Networks Olsztyn S.A.

108 786 912,18 zł
Konsorcjum:

1.      Elfeko S.A. – lider konsorcjum

2.      PILE Elbud Kraków Sp. z o.o.

3.      ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.

4.      Budownictwo Elektroenergetyczne SELPOL S.A.

117 852 000,00 zł
PBE Elbud Warszawa Sp. z o.o. 91 412 484,52 zł

 

Powód wyboru zwycięskiej firmy: Najniższa cena oraz spełnienie wymogów zawartych w Ustawie Prawo zamówień publicznych i SIWZ.

Technologia

 • Napięcie znamionowe: 220 kV,
 • Długość linii: ok. 25 km,
 • Typ i rodzaj słupów:
 • Budowa: sieci napowietrzne,
 • Liczba torów prądowych: jeden,
 • Przewody fazowe: przewody stalowo-aluminiowe typu AFL-8 525 mm2
 • Przewody odgromowe: na całej linii 2 przewody odgromowe,
 • Przewód OPGW z 48 włóknami światłowodowymi,
 • Przewód AFL,
 • Izolatory: wielorzędowe łańcuchy izolatorów, podstawowy łańcuch odciągowy to łańcuch 2-rzędowy typu ŁO2,
 • Dodatkowe zabezpieczenia: szerokość standardowego pasa technologicznego linii – 50 m (po 25 m od osi linii).

Budowa

Zakres rozbudowy stacji Kielce Piaski

 • Demontaż istniejącej napowietrznej rozdzielni 220 kV;
 • Przebudowa dwóch pól rozdzielni 110 kV, które wyposażone zostaną w nową aparaturę łączeniową i pomiarowo-kontrolną;
 • Budowa nowego stanowiska autotransformatora AT2 o przekładni 220/110/15 kV i mocy 275 MVA, który wyposażony będzie w szczelną misę olejową oraz system instalacji gaśniczej;
 • Budowa zbiornika na wodę gaśniczą oraz budynku pompowni;
 • Wykonanie połączeń projektowanej wnętrzowej rozdzielni 220 kV realizowanej w technologii GIS (Gas Insulated Switchgear – rozdzielnia izolowana gazem) z autotransformatorami AT1 (istniejący) i AT2 (projektowany) za pomocą kabli 220 kV;
 • Wykonanie nowych przyłączy wody (do budynku rozdzielni 220 kV) oraz kanalizacji deszczowej;
 • Rozbudowa kanalizacji kablowej oraz budowa dróg dojazdowych, wewnętrznych oraz ogrodzenia, a także rozbudowa systemu oświetlenia zewnętrznego stacji;
 • Budowa wprowadzenia linii (linia projektowana) ze stacji Radkowice przy zastosowaniu kabla 220 kV.

Zakres rozbudowy stacji Radkowice

 • Rozbudowa o 1 pole liniowe rozdzielni 220 kV,
 • Przebudowa funkcjonującej części rozdzielni 220 kV pracującej w układzie jednosystemowym w układ dwusystemowy.

Wpływ

 • Poprawa bezpieczeństwa elektroenergetycznego aglomeracji kieleckiej,
 • Likwidacja promieniowego zasilania stacji elektroenergetycznej Kielce Piaski.

Bibliografia

http://www.kielcepiaskiradkowice.pl/Data ostatniej modyfikacji: 3 kwietnia 2019

Inwestycje