Budowa linii 400 kV Czarna – Pasikurowice

Inwestor i wykonawcy

INWESTOR:

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE) są operatorem systemu przesyłowego (OSP) energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności – jako Operatora Sieci Przesyłowej – określony jest w ustawie Prawo energetyczne. PSE są właścicielem ok. 14 200 kilometrów linii oraz 106 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

 

KONSORCJUM WYKONAWCÓW:

Lider konsorcjum

Eltel Networks Energetyka SA – jest doświadczonym i cenionym dostawcą kompletnych i nowoczesnych rozwiązań z zakresu energetyki i telekomunikacji dla energetyki. Zatrudnia 790 pracowników. Oferuje pełen zakres usług w budownictwie elektroenergetycznym, w tym: przygotowanie inwestycji, projektowanie, realizację projektów sieciowych, stacyjnych i telekomunikacyjnych, eksploatację urządzeń telekomunikacyjnych, sprzedaż materiałów i urządzeń elektroenergetycznych oraz specjalistyczne szkolenia w zakresie bezpiecznych metod pracy przy budowie i eksploatacji linii wysokich i najwyższych napięć w unikalnym na skalę krajową Centrum Szkoleniowym.

Członek konsorcjum

Elfeko SA – jest jedną z największych polskich firm budowlanych w branży elektroenergetycznej, kompleksowo obsługującą inwestycje infrastrukturalne w energetyce. Specjalizuje się w realizacji obiektów energetycznych w sieciach przesyłowych i dystrybucyjnych, w tym linii i stacji o napięciach 110 kV, 220 kV i 400 kV. Spółka już od ponad 25 lat wprowadza nowości technologiczne na rynek energetyczny oraz dba o jakość wykonywanych inwestycji, dzięki wdrożonym systemom ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004. Zatrudniając ponad 270 pracowników jest w stanie realizować własnym potencjałem największe inwestycje począwszy od przygotowania koncepcji, poprzez projektowanie, a kończąc na budowie. Posiada własne pracownie: linii elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć, stacji elektroenergetycznych, konstrukcji stalowych i fundamentowych. Kadrę pracowni stanowi kilkudziesięciu projektantów z projektowymi uprawnieniami budowlanymi różnych branż. Budową inwestycji zajmuje się posiadająca wieloletnie doświadczenie wykwalifikowana kadra wykonawcza zarządzana przez inżynierów z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Ponadto od roku 2006 ELFEKO SA posiada certyfikowane laboratorium pomiarów pól elektroenergetycznych.

Przebieg inwestycji

16.03.2021 Uruchomienie linii w ruchu próbnym

18.03.2020 Zawieszenie 73% wszystkich przewodów fazowych i 61% przewodów odgromowych

09.04.2019 Uzyskanie wszystkich potrzebnych pozwoleń na budowę

26.11.2018 Rozpoczęcie budowy

06.2017 Przeprowadzenie prac geologicznych

Budowa

Wykonawca odpowiada za kompleksową realizację inwestycji. Oznacza to, że jest zobligowany do:

  1. Zrealizowania wszystkich prac projektowych i formalno-prawnych.
  2. Budowy odcinka napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej o napięciu 400 kV – na trasie od słupa 90 istniejącej linii Czarna – Pasikurowice (zlokalizowanego w gminie Ruja) do SE Pasikurowice. Tor północny nowobudowanej linii zostanie połączony z pozostałym odcinkiem istniejącego toru 400 kV od słupa nr 90 do SE Czarna, w celu stworzenia relacji Czarna – Pasikurowice. Tor południowy zostanie połączony z torem południowym budowanego w tym samym czasie odcinka napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Mikułowa – Czarna.

 

  1. Modernizacji istniejącego i nieprzebudowywanego odcinka linii 400 kV (od SE Czarna do słupa 90 w gminie Ruja). Prace w tej części inwestycji obejmą przede wszystkim wymianę przewodu odgromowego.

4. Rozbiórki istniejącej od 1963 r. linii 400 kV Czarna – Pasikurowice na odcinku od słupa 90 w gminie Ruja do SE Pasikurowice po wybudowaniu nowej linii. Inwestycja zostanie           zrealizowana do 2020 roku.

Wpływ

Dziś zasilanie województwa dolnośląskiego zależy w ogromnym stopniu od starej linii 400 kV, łączącej m.in. stacje elektroenergetyczne Mikułowa, Czarna i Pasikurowice. Połączenie to powstało na początku lat 60. ubiegłego wieku, a więc pracuje od ponad 50 lat. Żywotność tej infrastruktury dobiega końca. Awaria linii mogłaby stanowić realne zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego całego regionu.

Nowa infrastruktura, budowana na odcinku od gminy Ruja do SE Pasikurowice oraz – w ramach równolegle realizowanej inwestycji – od SE Mikułowa do gminy Ruja, ma dla woj. dolnośląskiego ogromne znaczenie, ponieważ gwarantuje ciągłość dostaw energii elektrycznej. Projektowana linia 400 kV posłuży przede wszystkim do wyprowadzenia mocy z Elektrowni Turów i przesłania jej w kierunku wschodnim. Bez sprawnego systemu przesyłowego region i aglomeracja wrocławska mogłyby zostać pozbawione dostępu do energii elektrycznej.

Bibliografia

http://www.liniaczarnapasikurowice.pl/?fbclid=IwAR0qCbXiCoNHgv5p7dIxDGzLF9-O9YBHREmpkQwGbevn7ZqK1tylhS1ZSK4Data ostatniej modyfikacji: 25 kwietnia 2021

Inwestycje