Budowa linii elektroenergetycznej 220 kV Glinki – Recław

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). System ten stanowi rozległa sieć linii i stacji elektroenergetycznych, dzięki którym energia elektryczna wytwarzana w elektrowniach ma szanse dotrzeć do odbiorców. Oprócz obowiązku zapewnienia ruchu sieciowego w systemie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są odpowiedzialne za bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania KSE oraz eksploatację, konserwację, remonty i niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej.

Inżynier kontaktu: PSE Inwestycje S.A.

To spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).

Wykonawca: Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o.

s22aldesa

Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o. należy do hiszpańskiego koncernu Aldesa Construcciones. Siedziba spółki mieści się w Warszawie, przy ul. Postępu 18. Na potrzeby budowy linii 220 kV Glinki – Recław firma otworzyła siedzibę Dyrekcji Projektu w Szczecinie przy ul. Energetyków 9. Firma Aldesa zrealizowała dotychczas szereg inwestycji związanych z sektorem energetycznym, m.in.: budowę farm wiatrowych w Wicku, Wistce i Rypinie. Oprócz linii elektroenergetycznych najwyższego i wysokiego napięcia firma zajmuje się budową dróg i mostów oraz budownictwem przemysłowym i mieszkaniowym.

Przebieg inwestycji

Glinki Recław-page-001

Październik 2018 – test eksploatacyjny i zakończenie budowy.

Marzec 2018 – zakończono prace w zakresie zawieszania przewodów roboczych i rozpoczęto montaż odstraszaczy dla ptaków,

Wrzesień 2017 – październik 2017 – zakończenie prac montażowych linii, postawienie fundamentów i słupów, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i załączenie linii pod napięcie,

Kwiecień 2016 – wrzesień 2017 – instalacja przewodów roboczych i odgromowych,

Marzec 2016 – sierpień 2017 – montaż i stawianie słupów,

1 grudzień 2016 – rozpoczęcie pierwszych prac na terenie gminy Goleniów,

Październik 2015 – lipiec 2017 – budowa fundamentów dla słupów,

Wrzesień 2015 – uzyskanie pozwoleń potrzebnych do rozpoczęcia prac,

 

Finanse

Przetarg:

Rozstrzygnięcie 9 VII 2013 r.

Kryteria oceny: proponowana cena brutto

Firmy biorące udział i ich oferty:

Nazwa wykonawcy Cena oferty
Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o. 80 872 997,38 zł
Konsorcjum firm:

1.      Eltel Networks Olsztyn S.A. – liderkonsorcjum

2.      SAG ElbudGdańsk S.A.

3.      Elfeko S.A.

103 320 000,00 zł
ZUE S.A. 121 155 000,00 zł

 

Powód wyboru zwycięskiej firmy: Najniższa cena oraz spełnienie wymogów zawartych w Ustawie Prawo zamówień publicznych i SIWZ.

Technologia

Napięcie znamionowe: 220 kV;

Długość linii: Łączna długość linii wyniesie ok. 47,1 km, w tym długość linii istniejącej 15,3 km, długość linii projektowanej 31,8 km – wykorzystanie istniejącej linii 220 kV Glinki – Morzyczyn;

Liczba torów prądowych: 1 lub 2, w zależności od uwarunkowań technicznych i terenowych;

Budowa: sieci napowietrzne, za wyjątkiem przejścia przez rzekę Odrę, gdzie przewody będą poprowadzone pod korytem rzeki – osobny projekt;

Zakres prac:

 • wymiana przewodu odgromowego na przewód odgromowy typu OPGW na odcinku od stacji Glinki do słupa 119 (okolice wsi Modrzewie) oraz budowa nowego, jednotorowego odcinka linii 220 kV,
 • wprowadzenie drugiego toru linii 220 kV ze stacji Police do stacji Glinki i stworzenie dwutorowego połączenia 220 kV Glinki – Police,

Przewody fazowe: przewody stalowo-aluminiowe typu AFL-8 525 mm2;

Przewody odgromowe:

– przewód typu OPGW z 48 włóknami światłowodowymi,

– przewód AFL.

Izolatory:

– izolatory długopniowe porcelanowe,

– podstawowym łańcuchem odciągowym łańcuch dwurzędowy typu ŁO2.

Typ i rodzaj słupów:

Podstawowe konstrukcje wsporcze to słupy stalowe – kratownicowe, podzielone na grupy:

 • słupy przelotowe – stosowane na prostych odcinkach linii,
 • słupy mocne – stosowane w celu podzielenia prostych odcinków linii na tzw. sekcje odciągowe lub w punktach załomu trasy linii,
 • słupy leśne – stosowane w terenach leśnych.

Dodatkowe zabezpieczenia:

Szerokość pasa technologicznego – 50 m.

Wpływ

 • Zwiększenie bezpieczeństwa zasilania północnej części województwa zachodniopomorskiego i aglomeracji szczecińskiej,
 • Pewność zasilania i poprawa warunków równowagi aglomeracji szczecińskiej,
 • Zmniejszenie strat w przesyle energii,
 • Poprawa niezawodności funkcjonowania krajowego systemu przesyłowego,
 • Zapewnienie pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną dla gmin, do których intensywnie napływają inwestycje,
 • Zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców, w tym wielu zakładów przemysłowych i wielkopowierzchniowych placówek handlowych,
 • Rozwój gospodarczy regionu.

Bibliografia

http://www.glinki-reclaw.pl/

 

 

Data ostatniej aktualizacji: 02.01.2019

 Data ostatniej modyfikacji: 3 kwietnia 2019

Inwestycje