Budowa stacji 400 kV Łomża

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). System ten stanowi rozległa sieć linii i stacji elektroenergetycznych, dzięki którym energia elektryczna wytwarzana w elektrowniach ma szanse dotrzeć do odbiorców. Oprócz obowiązku zapewnienia ruchu sieciowego w systemie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są odpowiedzialne za bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania KSE oraz eksploatację, konserwację, remonty i niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej.

Inżynier Kontaktu: PSE Inwestycje S.A.

To spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).

Wykonawca: Elektrobudowa S.A. w Katowicach

logoELEKTROBUDOWA

Elektrobudowa S.A. świadczy kompleksowe usługi realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Jest producentem urządzeń elektroenergetycznych rozdzielnic i aparatury rozdzielczej wysokich, średnich i niskich napięć oraz stacji i systemów elektroenergetycznych. Istnieje od ponad 60 lat na rynku i brała udział w budowie niemal wszystkich elektrowni i elektrociepłowni w Polsce oraz bardzo wielu na świecie.

Przebieg inwestycji

s7timeline

Finanse

Rozstrzygnięcie 18.01.2012

Kryteria oceny: Najniższa cena

Firmy  biorące udział i ich oferty:

Dofinansowania: Koszt całej inwestycji, związany z budową i wyposażeniem stacji to ok. 48mln zł netto z czego dofinansowanie z funduszy unijnych stanowi ok 28mln zł.

Nazwa(firma) Cena oferowana w zł.
Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud Warszawa Sp. z o. o., Al. Krakowska 264 77.431.497,51
Konsorcjum firm:

-Budownictwo Elektroenergetyczne SELPOL S. A., ul. Ratajska 14/18, 91-231 Łódź – lider konsorcjum

-Zakład Wykonastwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 1, 35-105 Rzeszów,

Wykonawca wykluczony

oferta odrzucona

Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud w Katowicach Sp. z o. o., ul. Ks. BPA H. Bednorza 19, 40-384 Katowice, Wykonawca wykluczony

oferta odrzucona

Konsorcjum firm:

-Elfeko S. A., ul. Hutnicza 20 A, 81-061 Gdynia – lider konsorcjum

-PBE Elbud Poznań S. A., ul. Zakładowa 10, 62-064 Plewiska k/Poznania,

Wykonawca wykluczony

oferta odrzucona

Eltel Networks Olsztyn S. A.,Gutkowo 81 d, 11-041 Olsztyn, 84.059.097,90
Konsorcjum firm:

-Wojciech Baranowski ,,ELEKTRO-SILVER” Konarzyce, ul. Łomżyńska 206, 18-400 Łomża – lider konsorcjum,

-E. I. P. Electricdade Industrial Portuguesa S. A. AV. Duque de Loule 110, 1050-093 Lisbona,

Wykonawca wykluczony

oferta odrzucona

Elektrobudowa SA w Katowicach, ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice, Odddział Spółki Rynek Dystrybucji Energii, ul. Przemysłowa 156, 62-505 Konin, 59.163.000,00
Control Process Electric Sp. z o. o., ul. ObrońcówModlina 16, 30-733 Kraków, 70.422.704,49

 

Wpływ

Rozdzielnia umożliwi przesył energii elektrycznej na zachód w kierunku Ostrołęki oraz na północ w kierunku Ełku. Będzie stanowić nowy węzeł o znaczeniu systemowym, który połączy przewidywalne do wybudowania linie 400 kV relacji Narew – Ostrołęka oraz Ełk – Łomża.Data ostatniej modyfikacji: 10 grudnia 2016

Inwestycje