Budowa stacji 400/110 kV Ełk Bis

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). System ten stanowi rozległa sieć linii i stacji elektroenergetycznych, dzięki którym energia elektryczna wytwarzana w elektrowniach ma szanse dotrzeć do odbiorców. Oprócz obowiązku zapewnienia ruchu sieciowego w systemie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są odpowiedzialne za bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania KSE oraz eksploatację, konserwację, remonty i niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej.

Inżynier kontaktu: PSE Inwestycje S.A.

To spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).

Wykonawca: ELFEKO S.A. z Gdyni
s52elfekoHistoria firmy ELFEKO sięga 1987 roku, a jej początki wiążą się z działalnością zorientowana na współpracę z energetyką, jako firmą świadczącą usługi w sektorze energetyki dystrybucyjnej.

 

 

 

Przebieg inwestycji

s52timeline

Budowa

Budowa nowej stacji 400/110 Ełk Bis

Stacja 400/110 kV Ełk Bis została wybudowana w miejscowości Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk. Najbliższe budynki są oddalone o ok. pół kilometra od niej. Stacja usytuowana jest w pobliżu dróg dojazdowych, umożliwiających transport wyposażenia oraz materiałów budowlanych. Jednocześnie, możliwe jest doprowadzenie do obiektu linii 400 kV oraz wyprowadzenie linii 110 kV. Prace rozpoczęły się od wyrównania, utwardzenia i oczyszczenie terenu pod stacje. Następnie wykonawca wyznaczył drogę dojazdową do obiektu. Kolejny krok to już typowe prace budowlane. Początkowo powstały m.in. systemy uziemień i odwodnienia stacji oraz drogi wewnętrzne, a także fundamenty utrzymujące wszystkie konstrukcje. Dopiero po tym etapie nastąpił montaż urządzeń. Wśród najważniejszych z nich, należy wymienić rozdzielnie umożliwiające wprowadzenie linii 400 i 110 kV, wraz z całą aparaturą niezbędną do ich prawidłowego funkcjonowania, autotransformator umożliwiający przekształcenie napięcia z poziomu 400 na 110 kV oraz budynek technologiczny, z którego za pomocą nowoczesnego sprzętu sterowana będzie praca stacji. Ze względów bezpieczeństwa cały teren, na którym przeprowadzane były prace, został odgrodzony. Przewidywało się, że etap budowy może zająć półtora roku. 7.10.2015 r. oddano obiekt do użytku.

Modernizacja istniejącej stacji 220/110 Ełk

Rozbudowa istniejącej stacji 220/110 kV Ełk będzie polegać na dobudowaniu dodatkowego pola, które umożliwi przyłączenie nowej linii 110 kV. W okresie rozbudowy stacja będzie normalnie funkcjonowała. Prace zaplanowano tak, aby nie trzeba było korzystać z ciężkiego i hałaśliwego sprzętu. Zmiany nie wykroczą poza teren stacji – nie zwiększy się również jej obszar. Zakłada się, że prace budowlano-montażowe będą trwać około trzech miesięcy.

Budowa linii 110kV

Trzecim zadaniem w tej inwestycji jest budowa linii wysokich napięć 110 kV, która połączy obydwie stacje. Energia elektryczna dostarczana liniami 400 kV do stacji 400/110 kV Ełk Bis, po obniżeniu napięcia na stacji Ełk Bis, będzie przesyłana do istniejącej już stacji Ełk. Stworzy się w ten sposób alternatywne źródło zasilania regionu, a także bezpośrednio terenów miasta i gminy Ełk. Linia będzie miała około 2 kilometrów długości, a słupy, na których zostanie zawieszona, będą miały około 30-50 metrów wysokości. Przewody będą znajdować się minimum 7,6 metrów nad ziemią. Pas technologiczny tej linii będzie miał szerokość 40 metrów, czyli po 20 metrów od osi linii.

Wpływ

Planowana do budowy stacja 400/110kV Ełk Bis będzie jednym z najważniejszych tego typu obiektów w regionie. Do stacji wprowadzone będą dwie główne linie przesyłowe północno-wschodniej Polski – linia z kierunku granica RP oraz linia z Łomży. Moc dostarczana przez linie o napięciu 400 kV będzie obniżana do poziomu 110 kV. Następnie za pomocą nowej linii 110 kV energia będzie przesyłana do istniejącej stacji 220/110 kV Ełk. Stamtąd pięcioma liniami 110 kV trafi do lokalnej sieci dystrybucyjnej, zasilającej m.in. gospodarstwa domowe, urzędy, szkoły i szpitale. Inwestycja umożliwi gminie Ełk dostęp do alternatywnych źródeł zasilania, a tym samym zagwarantuje pewność dostaw energii elektrycznej.Data ostatniej modyfikacji: 3 kwietnia 2019

Inwestycje