Elektrociepłownia Karolin

Inwestycja spółki Veolia Energia Poznań SA w dwa bloki gazowe o łącznej mocy 320 MWt i 200 MWe mające zastąpić wycofywane jednostki węglowe uruchamiane w latach 90.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:

VEOLIA_HDVeolia Energia Poznań SA jest spółką wchodzącą w skład grupy Veolia Polska. Jest producentem ciepła systemowego i energii elektrycznej w kogeneracji oraz zarządza siecią ciepłowniczą w Poznaniu. Zaopatruje w ciepło ok. 60 proc. mieszkańców miasta a także okoliczne zakłady przemysłowe oraz budynku usługowe i użyteczności publicznej. Poza produkcją ciepła w wodzie gorącej i energii elektrycznej, zasilającej krajowy system energetyczny, przedsiębiorstwo wytwarza ciepło w parze technologicznej. Grupa Veolia działa w Polsce od 25 lat. Oferuje usługi w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej.

Przebieg inwestycji

2026/2027 – planowane rozpoczęcie produkcji energii

2025 rok – planowany koniec budowy

Kwiecień 2021 – uzyskanie decyzji środowiskowej

20 kwietnia 2021 – informacja o planach zastąpienia bloków węglowych gazowymi

Technologia

Praca bloku gazowego ma zapewniać:

do 1,65 TWh energii elektrycznej rocznie (z mocy elektrycznej 200MWe)

do 5500 TJ energii cieplnej rocznie (z mocy cieplnej 320 MWt)

Bloki zasilane paliwem gazowym będą również połączone z akumulatorem ciepła w celu podniesienia sprawności ogólnej bloku. Jego sprawność całkowita brutto w nominalnym trybie pracy przekracza 90% co oznacza że ponad 90% energii zawartej w paliwie zostaje wykorzystane i trafia do sieci w formie energii elektrycznej i cieplnej. Dla porównania przeciętna sprawność bloków węglowych wynosi ok. 86 %.

Zbudowany w październiku 2021 r. akumulator ciepła jest zbiornikiem wodnym w kształcie walca, który ma 63 m wysokości i 24 m średnicy. Może pomieścić 24 tys. m3 wody, czyli ok. 1/3 objętości wody, jaka znajduje się w systemie ciepłowniczym Poznania. Pojemność energetyczna to 4 000 GJ. Temperatura wody w akumulatorze ciepła wynosi 98C.

Wpływ

W 2021 roku ciepło wytwarzane dla Poznania w EC Karolin, w 86,56 % pochodziło ze spalania węgla kamiennego. Spółka Veolia Energia Poznań SA będąca właścicielem elektrociepłowni Karolin planuje wyeliminować węgiel ze struktury wykorzystania paliw do 2030 roku. W tym celu do 2025 roku w EC Karolin mają powstać dwa bloki gazowe o łącznej mocy 320 MWt i 200 MWe. Bloki gazowe zastąpią jednostki węglowe uruchamiane w latach 90. Inwestycja ma znacznie zredukować emisję pyłów i gazów cieplarnianych.

Zastąpienie węglowych jednostek wytwórczych gazowymi pozwoli ograniczyć zużycie węgla o 400 tys. ton rocznie. Dzięki temu emisja pyłów ma zostać ograniczona o 49%, dwutlenku siarki o 76% i tlenku azotu o 73%. Bloki gazowe będą posiadać również wyższą sprawność od starych bloków węglowych. Veolia Energia Poznań prowadzi wiele inwestycji i wdrożeń służących poprawie efektywności energetycznej i zapewniających możliwość odzysku ciepła oraz jego produkcję z paliw alternatywnych do węgla. Można do nich zaliczyć: instalację odzysku ciepła w fabryce VW, instalację odzysku energii ze ścieków w Szlachęcinie oraz budowę największego w Polsce akumulatora ciepła.

Veolia Energia Poznań stworzyła program „Wielkopolska Energia”, który będzie platformą do wymiany doświadczeń i dyskusji o kierunkach rozwoju czy możliwych nowych rozwiązaniach w obszarze ciepłownictwa i energetyki w regionie.

Bibliografia

– https://www.cire.pl/artykuly/serwis-informacyjny-cire-24/183970-veolia-energia-poznan-blizej-budowy-gazowej-elektrocieplowni-w-poznaniu

– https://gloswielkopolski.pl/veolia-zbuduje-bloki-gazowe-do-2030-roku-elektrocieplownia-karolin-ma-przestac-korzystac-z-wegla-do-wytwarzania-ciepla-i/ar/c1-15583559

– https://wielkopolskaenergia.pl/milowy-krok-veolii-energii-poznan-na-drodze-transformacji-energetycznej/

– https://wielkopolskaenergia.pl/bloki-zasilane-paliwem-gazowym/

– https://energiadlapoznania.pl/wazne-informacje/dane-techniczne/

– https://inwestycje.pl/biznes/veolia-uruchomila-akumulator-ciepla-w-ec-karolin-w-poznaniu-kosztem-417-mln-zl/Data ostatniej modyfikacji: 15 marca 2022

Inwestycje