Elektrociepłownia Rzeszów

Budowa 6 kotłów gazowych o mocy 31 MW każdy w elektrociepłowni Rzeszów. Mają zastąpić pracujące do tej pory cztery kotły węglowe WR-25 (rusztowe) oraz dwa WP-120 (pyłowe).

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: PGE Energia Ciepła S.A.

pge_ec

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 16 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,9 GWt, mocy elektrycznej 2,6 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 677 km.

 

Wykonawca: Polimex Mostostal

PM_logo

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal składa się ze spółek prawa handlowego zależnych i stowarzyszonych o profilach: produkcyjnym i usługowym w sektorze energetycznym, nafta, chemia i gaz, budownictwo przemysłowe, infrastruktura i produkcja.

 

Przebieg inwestycji

28.02.2023 – planowane zakończenie prac budowlanych

8.03.2022 – przekazanie terenu placu budowy generalnemu wykonawcy

5.08.2021 – zawarcie umowy między PGE EC i konsorcjum Polimex Mostostal i Polimex Energetyka

Finanse

PGE Energia Ciepła zawarła z konsorcjum Polimex Mostostal i Polimex Energetyka umowę na wykonanie prac projektowych, robót, dostaw i usług niezbędnych do zaprojektowania, wybudowania, rozruchu i przekazania do użytkowania kotłowni gazowej o mocy 6 x 31 MWt w PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie, podał Polimex. Wartość umowy to ryczałtowo 77,05 mln zł netto.

Technologia

6 kotłów gazowych o mocy 31 MW każdy.

Łączna moc: 186 MW.

Wpływ

Kotły zastąpią obecnie pracujące cztery kotły węglowe WR-25 (rusztowe) oraz dwa WP-120 (pyłowe).
Obecnie w elektrociepłowni paliwem wykorzystywanym do produkcji ciepła i energii elektrycznej jest w 80 procentach gaz ziemny. Około 14 proc. energii i ciepła uzyskuje się poprzez przetwarzanie odpadów w spalarni. Po zakończeniu budowy kotłowni gazowej elektrociepłownia w Rzeszowie całkowicie zrezygnuje z wykorzystywania węgla jako paliwa.

Bibliografia

– https://rzeszow-news.pl/rzeszowska-elektrocieplownia-rozpoczela-budowe-kotlowni-gazowej/

– https://biznesalert.pl/pge-energia-ciepla-i-polimex-mostostal-podpisaly-umowe-na-budowe-kotlowni-gazowej-w-rzeszowie/

– https://inwestycje.pl/biznes/pge-energia-ciepla-zlecila-polimeksowi-kotlownie-gaz-w-ec-rzeszow-za-77-mln-zl/?fbclid=IwAR3rX88Z1y6BgYHbog4xWxjOWIv1xIP-RyuvOg7EEO49XyIOpilIdhOETp0

– https://energetyka24.com/elektroenergetyka/elektrocieplownia-rzeszow-od-2023-r-nie-bedzie-uzywac-wegla?fbclid=IwAR0fDSNFaUSvVFJS5pnpu_R70ZH6dW4svjjKzeEsV911B6QmpsHCs9mUmMA

– https://pgeenergiaciepla.pl/aktualnosci/wszystkie/elektrocieplownia-pge-energia-ciepla-w-rzeszowie-rozpoczela-budowe-kotlowni-gazowej?fbclid=IwAR3nyFLZm43w9Tb6-ZaL-egH4UhRAdfPe9-5F99hQ-4W3ADODlM1qQWQxysData ostatniej modyfikacji: 26 marca 2022

Inwestycje