Elektrownia fotowoltaiczna w Bogatyni

Inwestycja w farmę fotowoltaiczną o mocy zainstalowanej 49 MW, zlokalizowaną w województwie dolnośląskim, powiecie zgorzeleckim. Zakończona w grudniu 2020 roku.

Inwestor i wykonawcy

INWESTOR

Inwestorem projektu sieci energetycznej jest spółka Gepol Dystrybucja, natomiast farmy fotowoltaicznej o docelowej mocy 49 MW – OZE Holding. Oba podmioty należą do Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej (ZKlaster).

Zklaster Dystrybucja sp. z o.o. 

jest spółką dystrybucyjną, posiadającą własną sieć i koncesję na dystrybucję energii elektrycznej. Spółka została powołana, aby dystrybuować energię wytworzoną z OZE (instalacje fotowoltaiczne oraz elektrownie wiatrowe). Zadaniem Zklaster Dystrybucji jest odebranie energii ze źródeł PV i wiatrowych i dostarczenie do odbiorców będących członkami klastra. Administracyjnie, obszar działania spółki, obejmuje powiat Zgorzelecki.

 

WYKONAWCA

Electrum

polska firma inżynierska, wyspecjalizowana w implementacji zaawansowanych technologicznie rozwiązań dla potrzeb elektroenergetyki, automatyki oraz technologii informacyjnych. W formule Generalnego Wykonawstwa realizują inwestycje z obszarów energetyki zawodowej oraz odnawialnych źródeł energii. Posiadając kompetencje wykonawczo-integratorskie, firma dostarcza również rozwiązania dla przemysłu i budownictwa.

Przebieg inwestycji

  • grudzień 2020 – oddanie do użytku farmy fotowoltaicznej w Bogatyni o mocy 49MW,
  • 4 października 2019 – podpisanie porozumienia przez przedstawicieli władz samorządowych z obszaru działalności Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej (ZKlaster), na bazie którego powstał Komitet Transformacji Regionu Turoszowskiego, a jego celem jest działanie na rzecz transformacji regionu węglowego, zgodnie z wymogami prawa krajowego i międzynarodowego,
  • wrzesień 2019 – rozpoczęcie budowy farmy fotowoltaicznej

Finanse

Przedstawiciele Klastra Zgorzeleckiego współpracują ściśle w Brukseli z Platformą Transformacji Regionów Górniczych. W ramach tego programu Komisji Europejskiej, na transformację m.in. takich terenów jak obszar Bogatyni i Zgorzelca, docelowo ma być rozdysponowanych blisko 7,5 mld euro.

Technologia

Konstrukcje Energy5 wykorzystano do montażu ponad 140 tys. modułów na powierzchni około 77,5 ha. W celu zapewnienia właściwego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcje naziemne Energy5 wykonane są ze stali czarnej, pokrytej powłoką metaliczną Magnelis. Powłokę cechuje zdecydowanie większa odporność na korozję, niż w przypadku wyrobów ocynkowanych. Innowacyjna powłoka gwarantuje długookresową ochronę przed korozją w agresywnych warunkach środowiskowych do klasy korozyjnej C5, co przekłada się na zwiększoną żywotność instalacji fotowoltaicznych.

Równolegle, dla zespołów elektrowni fotowoltaicznych, w tym samym rejonie powstaje inteligentny system sieci dystrybucyjnej. Innowacja polega na zapewnieniu wszystkim farmom podwójnego podejścia. Nawet mimo uszkodzenia kabla w jednym miejscu generacja będzie nadal wyprowadzana do systemu energetycznego.

Budowa

Cała inwestycja objęła swym zasięgiem 6 sasiądujących lokalizacji w województwie dolnośląskim. Projekt konstrukcji został przygotowany przez inżynierów Energy5 na podstawie planu zagospodarowania terenu (PZT), specyfikacji technicznej, opinii geotechnicznej oraz ustaleń z inwestorem. Na etapie doboru konstrukcji i opracowywania PZT, inżynierowie odbyli również wizję lokalną w celu weryfikacji terenów, na których przewidziano montaż konstrukcji fotowoltaicznych. Przeprowadzona analiza pozwoliła na dobór optymalnych rozwiązań, uwzględniających zróżnicowane ukształtowanie terenu.

Wykonawca – Electrum Sp. z o.o. –  wykonał w formule „zaprojektuj i wybuduj” infrastrukturę elektroenergetyczną dla przyłączenia 55 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 55MWp (ostatecznie przyłączono 49 MW) oraz budowę mikrosieci dla 10 gospodarstw domowych zasilanych z inteligentnego systemu sieci SN.

Prace związane z budowa farmy fotowoltaicznej objęły:

  • opracowanie projektów budowlanych zamiennych i kompletnych projektów wykonawczych
  • budowę stacji GPO 20/110kV z transformatorem 110/20kV o mocy 40MVA
  • budowę linii kablowej 110 kV o długości 13,5 km
  • budowę 55 stacji transformatorowych 0,8/20kV
  • budowę sieci kablowych 20kV o łącznej długości ok. 25 km
  • budowę linii dwutorowej 20kV o długości ok. 10,5 km
  • wykonanie niezbędnych testów, prób i pomiarów wraz z energetyzacją

Film wykonany podczas realizacji inwestycji PV Bogatynia: https://youtu.be/mJWfgvLq7cA

 

Rys.2 i Rys.3 Prace budowlane na terenie PV Bogatynia (źródło – Electrum Holding)

 

Wpływ

Teren pod farmę fotowoltaiczną zajmuje powierzchnię około 77,5 ha. Gmina Bogatynia chce budować zarówno małe elektrownie, jak i większe instalacje OZE, inwestować w innowacje. Przede wszystkim gmina skupia się na możliwości wykorzystania zasilania takich placówek jak szkoły, przedszkola, czy żłobki. Przy wykorzystaniu instalacji solarnych gmina mogłaby np. zmodernizować oświetlenie uliczne. W działania mające na celu zwiększenie udziału energii z OZE w powiecie zgorzeleckim wpisuje się m.in. farma fotowoltaiczna o mocy 49MW ukończona w grudniu 2020 roku.

Jak podaje ZKlaster obszar inwestycji, na którym wybudowano dana farmę fotowoltaiczną, zajmuje 2 tys. hektarów i zainstalowano już na nim 250 tys. paneli fotowoltaicznych. Waga wszystkich konstrukcji to 2,5 tys. ton, a całość łączą linie energetyczne, do budowy których wykorzystano setki kilometrów kabli.

Podczas budowy farmy w Polsce wybuchła pandemia. Inwestorzy, aby wesprzeć lokalną społeczność włączyli się w pomoc w walce z epidemią, przekazując po 25 tys. złotych dla szpitali publicznych w Bogatyni i Zgorzelcu. Decyzję podjęto w porozumieniu z innymi członkami zgorzeleckiego klastra energii.

Budowa farmy fotowoltaicznej w Bogatyni jest kluczową częścią inicjatywy dotyczącej transformacji regionów intensywnie wykorzystujących węgiel, zawartej jako element pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”. Pod koniec zeszłego roku, przedstawiciele władz samorządowych i zarazem członkowie ZKlastra, przygotowali porozumienie, na bazie którego powstał Komitet Transformacji Regionu Worka Turoszowskiego. Jego rolą  jest koordynowanie pozyskiwania i wykorzystywanie funduszy przeznaczonych na cele związane z transformacją obszaru węglowego.

Inwestycja jest finansowana przez ZKlaster, który ma już na koncie uruchomienie na terenie powiatu zgorzeleckiego elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych, a jego celem jest budowa odnawialnych źródeł energii o mocy aż 500 MW.

Bibliografia

– https://gepoldystrybucja.pl/#Features

– https://energy5.pl/konstrukcje-energy5-na-farmie-pv-o-mocy-49-mw/

– https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/budowa-farma-forowoltaiczna-Bogatynia-klaster-zgorzelecki-IEO-8567.html

– https://biznesalert.pl/zklaster-bogatynia-energetyka-oze/

– https://www.kierunekenergetyka.pl/artykul,66590,gmina-bogatynia-dolaczyla-do-zgorzeleckiego-klastra-energii-odnawialnej.html

– https://zgorzelec.naszemiasto.pl/powstal-komitet-transformacji-regionu-turoszowskiego-w/ar/c1-7370009

– https://www.gramwzielone.pl/energia-sloneczna/102851/budowa-najwiekszego-parku-fotowoltaicznego-w-polsce-idzie-pelna-para

– https://www.bogatynia.info.pl/newsy/wiadomosci/10282-najwieksza-farma-fotowoltaiczna-w-polsceData ostatniej modyfikacji: 8 września 2022

Inwestycje