Elektrownia fotowoltaiczna Wichertów

Inwestor i wykonawcy

Inwestor i wykonawca:

ENWICH Sp. z o.o.

Głównymi kategoriami działalności przedsiębiorstwa są paliwa i dystrybucja energii elektrycznej.

Przebieg inwestycji

2015-2017 – prace nad budową farmy fotowoltaicznej.

W dniu 25 lutego 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisana została umowa z firmą ENWICH z siedzibą w miejscowości Wichertów, pn. „Elektrownia fotowoltaiczna Wichertów”.

Finanse

Przedsięwzięcie było współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii”.
Wartość projektu: 6 749 348.50 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 3 282 000.00zł

Technologia

Instalacja składa się z 4446 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 1 MW.

Wpływ

Uruchomienie farmy fotowoltaicznej w miejscowości Wichertów o mocy 1 MW pozwalającej na produkcje 900 MWh/rok. Produkcja takiej ilości energii może spowodować ograniczenie emisji CO2 rzędu 1 071,90 ton CO2/rok.

Projekt przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej wyniesie 10530 GJ/rok.

Bibliografia

http://www.wfosgw.poznan.pl/wrpo/aktualnosci-wrpo/budowa-farmy-fotowoltaicznej-w-miejscowosci-wichertow.html
https://aleo.com/pl/firma/enwich-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia
http://poznanskie-nieruchomosci.pl/index.php?itemid=6226&catid=18
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/1270832

https://docplayer.pl/7836229-Ekofakty-drugi-etap-dla-przyrody-str-3-z-wiatrem-i-pod-wiatr-str-8-9-bezpieczniejsze-srodowisko-wielkopolski-str-14-15.html

https://www.gramwzielone.pl/energia-sloneczna/11391/kolejna-dotacja-na-farme-fotowoltaiczna-w-wielkopolsce

https://bip3.wokiss.pl/przykona/zasoby/files/bip/uchwaly/2015/zu68.pdfData ostatniej modyfikacji: 24 maja 2022

Inwestycje