Elektrownia Łagisza

Budowa bloku kogeneracyjnego o mocy elektrycznej 413 MWe i mocy cieplnej 266 MWt, w oparciu o jedną turbinę parową, turbinę gazową oraz kocioł odzyskownicowy wrz z infrastrukturą i wszystkimi urządzeniami pomocniczymi.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor

TAURON Wytwarzanieturon jest drugim pod względem wielkości wytwórcą energii elektrycznej w Polsce.

W wyniku włączenia Elektrowni Stalowa Wola w struktury Południowego Koncernu Energetycznego powołana została spółka TAURON Wytwarzanie.

 

 

PFR S.A. jest spółką skarbu państwa o kapitale zakładowym w wysokości 1.158.362.525 złotych. Spółka została zarejestrowana w dniu 19 czerwca 2013 roku. Nasza działalność polega na zarządzaniu aktywami ulokowanymi w 4 Funduszach Inwestycyjnych Zamkniętych Aktywów Niepublicznych utworzonych w ramach TFI BGK. Równocześnie jesteśmy inwestorem kapitałowym, lokującym w tych funduszach środki o wartości blisko 1,2 mld złotych, które PFR S.A. został wyposażony przez właściciela w połowie 2014 roku. Łączna wartość aktywów pod zarządzaniem PFR to 6,5 mld złotych.

 

Przebieg inwestycji

G_T_Łagisza

Finanse

Terminy przetargu

14.12.2015 – termin składania ofert przez zainteresowane firmy

30.11.2015 – termin składania ofert wstępnych przez firmy zaproszone do współpracy

21.11.2014 – ogłoszenie przetargu na wykonawcę bloku gazowo-parowego

Czego dotyczy przetarg

Budowa bloku gazowo-parowego w formule „pod klucz”. Wadium wynosi 32 mln zł. Zakładany termin realizacji – 180 miesięcy, w tym: 36 miesięcy – budowa bloku, reszta – serwis gwarancyjny.

Kryteria oceny

kryterium techniczno-ekonomiczne (80%)

cena (10%)

czas realizacji (10%)

Firmy biorące udział

30.05.2015 r. – Na potencjalnych wykonawców zamówienia wybrano:

  • konsorcjum GE, Budimex i Técnicas Reunidas;
  • konsorcjum Siemens (Polska), Siemens AG;
  • konsorcjum Ansaldo Energia, SNC-Lavalin Polska;
  • konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe Ltd;
  • konsorcjum Alstom Power, Alstom Ltd; Alstom Power O&M Ltd; Polimex Energetyka.

Ponadto w przetargu wzięli udział również:

  • Metka;
  • Posco Engineering & Construction Co. Ltd.;
  • konsorcjum Saipem Spa i Impresa Pizzarotti & C.S.p.A, Gama Power Systems Engineering and Contracting INC.;
  • konsorcjum Abener Energia, Teyma, Gestion de Contratos de Construccion e Ingenieria, Toshiba Corporation.

Problemy

2.09.2016 r. – Grupa TAURON przyjęła nową strategię inwestycyjną na lata 2016-2025, w której zadeklarowała wstrzymanie inwestycji. Projekt zostanie wznowiony w przypadku wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych i ożywienia rynku.

Dofinansowania

13.07.2015 r. – TAURON Wytwarzanie podpisał umowę inwestycyjną z Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi (spółka podlegająca PFR). Grupa TAURON i PIR założą spółkę celową finansującą i realizującą założenia inwestycji. W jej ramach PIR zobowiązał się na wkład finansowy w wysokości nieprzekraczającej 750 mln zł w zamian za mniejszościowe udziały (50% bez jednego udziału). Finansowanie zapewnią TAURON i zarządzane przez PIR Fundusze Inwestycji Infrastrukturalnych.

Technologia

Kocioł

Kocioł odzysknicowy

Spaliny z turbiny gazowej będą kierowane do poziomego kotła odzysknicowego. Nie przewiduje się komina obejściowego gorących spalin umożliwiającego pracę elektrowni w cyklu prostym.

Turbina

Turbina gazowa

W rozpatrywanych wariantach w bloku (450, 500 i 600 MWe) zastosowana zostanie jedna energetyczna turbina gazowa. Zastosowane zostaną odpowiednio:

GE PG9371

Alstom GT-26

Siemens SGT5-8000H

Paliwo

Gaz ziemny sieciowy

Gaz na potrzeby nowego bloku może być pobierany z sieci dystrybucyjnej GSG lub z sieci przesyłowej Gaz-Systemu.

Wyprowadzenie mocy elektrycznej

Do rozdzielni 400/220 kV PSE Operator lub 110 kV Tauron Wytwarzanie znajdującej się w sąsiedztwie Elektrowni Łagisza

Bibliografia

http://www.cire.pl/item,36313,1,0,0,0,0,0,tauron-w-cztery-lata-zacznie-budowe-3-tys-mw-nowych-mocy.html

http://www.cire.pl/item,69793,1,0,0,0,0,0,pgnig-i-tauron-podpisaly-list-intencyjny-o-budowie-bloku-w-lagiszy.html

http://www.cire.pl/item,80437,1,0,0,0,0,0,wiceprezes-tauronu-pir-moze-zaangazowac-sie-w-projekt-w-lagiszy.html

http://www.cire.pl/item,90757,1,0,0,0,0,0,porozumienie-w-sprawie-finansowania-budowy-bloku-w-elektrowni-lagisza-podpisane.html

http://www.cire.pl/item,91417,1,0,0,0,0,0,tauron-przesyl-gazu-ziemnego-dla-nowego-bloku-w-elektrowni-lagisza-zagwarantowany.html

http://www.cire.pl/item,94561,1,0,0,0,0,0,ilf-polska-zaprojektuje-blok-gazowo-parowy-w-elektrowni-lagisza.html

http://www.cire.pl/item,102413,1,0,0,0,0,0,tauron-wytwarzanie-oglosil-przetarg-na-nowy-blok-w-lagiszy.html

http://www.cire.pl/item,107143,1,0,0,0,0,0,tauron-wybral-inzyniera-kontraktu-dla-nowego-bloku-w-lagiszy.html

http://energetyka.wnp.pl/tauron-zaprosil-do-zlozenia-ofert-na-blok-413-mw-w-lagiszy,257229_1_0_0.html

http://energetyka.wnp.pl/nowa-strategia-tauronu-elektromobilnosc-i-mniejsze-naklady-inwestycyjne,280325_1_0_0.html

http://www.rynek-energii-elektrycznej.cire.pl/st,33,335,tr,145,0,0,0,0,0,budowane-i-planowane-elektrownie.htmlData ostatniej modyfikacji: 3 grudnia 2018

Inwestycje