Elektrownia Nowa Czechnica

Budowa bloku gazowo-parowego wraz z kotłownią szczytowo-rezerwową i akumulatorem ciepła w Siechnicach w woj. Dolnośląskim

 

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:

PGEPGE Energia Ciepła – PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 16 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,8 GWt, mocy elektrycznej 2,5 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 672 km.

 

 

 

Wykonawcy:

PM1Polimex Mostostal (lider konsorcjum) – o jedna z największych polskich firm inżynieryjno-budowlanych. Generalny wykonawca w zakresie budownictwa przemysłowego. Przedsiębiorstwo realizuje specjalistyczne inwestycje w Polsce i za granicą dla branży energetycznej, petrochemicznej, gazowej oraz ochrony środowiska. Jest producentem i eksporterem konstrukcji stalowych, krat pomostowych oraz zajmuje się cynkowaniem i malowaniem konstrukcji stalowych.

 

PE2Polimex Energetyka (partner konsorcjum) – oferuje usługi w zakresie: budowy obiektów energetycznych „pod klucz”, usług projektowych, remontów i modernizacji, serwisu przemysłowego, ochrony środowiska, produkcji transformatorów, diagnostyki i badań technicznych, montażu kotłów energetycznych, montażu turbozespołów, specjalistycznych robót montażowych konstrukcji stalowych, dostaw konstrukcji stalowych, kotłów.

 

 

 

Przebieg inwestycji

I połowa 2024 – planowane oddanie bloku do eksploatacji

15.10.2021 – Rozpoczęcie budowy

04.10.2021 – Kogeneracja i Energopomiar podpisały umowę wsparcia w nadzorze nad realizacją nowej elektrociepłowni

23.06.2021 – Podpisanie umowy z nowym wykonawcą

01.04.2021 – Wybór generalnego wykonawcy

Finanse

Przetarg – daty
23.06.2021 – Podpisanie umowy z wykonawcą
01.04.2021 – Wybór generalnego wykonawcy

Czego dotyczy przetarg
Przedmiotem umowy jest realizacja przez Wykonawcę w formule „pod klucz” budowy bloku gazowo-parowego o łącznej mocy elektrycznej 179,4 MW i mocy cieplnej 162,9 MWt, akumulatora ciepła oraz czterech kotłów wodnych o łącznej mocy 152 MWt. Nowe jednostki mają zastąpić funkcjonującą obecnie elektrociepłownię węglową.

Firmy biorące udział w przetargu
Polimex Mostostal
Polimex Energetyka

Koszt przedsięwzięcia
umowa EPC: 1 159 180 000,00 zł netto
umowa LTSA: 25 027 789,80 zł netto oraz 20 717 846,68 euro netto

Technologia

Realizacja projektu obejmuje budowę bloku gazowo-parowego (dwie turbiny gazowe i jedna parowa o mocy elektrycznej 60 MWe każda i 160 MWt mocy cieplnej) oraz kotłowni szczytowo-rezerwowej o mocy cieplnej 150 MWt. Ponadto obiekt będzie posiadał akumulator ciepła.
Głównymi urządzeniami, spalającymi gaz ziemny będą nowoczesne turbiny firmy Siemens.

Budowa

15.10.2021 – Rozpoczęcie budowy (wkopanie kamienia węgielnego)

Planowany koniec inwestycji to pierwsza połowa 2024.

 

Zdjęcie wykonane podczas uroczystości wmurowania węgla kamiennego nowego bloku

EC Czechnica

 

 

Wizualizacja nowego bloku:

https://youtu.be/1V0iaw4ZHPM

Nowa Czechnica wiz

Wpływ

Harmonogram projektu zakłada uruchomienie bloku gazowo-parowego w pierwszej połowie 2024 r. Do tego czasu produkcja energii elektrycznej i ciepła zapewniona będzie przez obecnie eksploatowane instalacje oraz część szczytową nowej elektrociepłowni w Siechnicach, której uruchomienie planowane jest na pierwszą połowę 2023 r.

Nowa jednostka zasilana niskoemisyjnym gazem zastąpi 120-letnią elektrociepłownię węglową. Przyczyni się to do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Nowy zakład w Siechnicach stanowić będzie istotne źródło zaopatrywania w energię mieszkańców Gminy Siechnice oraz południowej części Wrocławia.

 

Na zlecenie spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. należącej do PGE Energia Ciepła przeprowadzone zostało badanie „Plan budowy Nowej EC Czechnica w opinii mieszkańców gminy Siechnice”. Wyniki badania zamieszczono pod adresem:

https://www.kogeneracja.com.pl/wp-content/uploads/2019/10/Prezentacja-wynik%C3%B3w-badania.pdf

Bibliografia

Rusza budowa Elektrociepłowni Nowa Czechnica w Siechnicach

Rusza budowa gazowo-parowej EC Nowa Czechnica

https://www.wnp.pl/budownictwo/siemens-energy-dostarczy-turbiny-do-bloku-gazowo-parowego-w-ec-czechnica,477438.html

https://www.kogeneracja.com.pl/pl/o-grupie/nowa-ec-czechnica/

O budowie nowej elektrociepłowni w Siechnicach

https://www.kogeneracja.com.pl/pl/o-grupie/nowa-ec-czechnica/

https://cire-tv.cire.pl/artykuly/serwis-informacyjny-cire-24/nastapilo-oficjalne-rozpoczecie-budowy-nowej-elektrocieplowni-czechnica

https://wroclaw.tvp.pl/56396313/rusza-budowa-elektrocieplowni-nowa-czechnica-w-siechnicach

https://siechnice.com.pl/news/nowa-elektrocieplownia-w-siechnicach-wmurowanie-kamienia-wegielnego

 Data ostatniej modyfikacji: 27 grudnia 2021

Inwestycje