Elektrownia Pomorzany

Budowa dwóch bloków gazowo – parowych o mocy 2x 683 MW, w ramach Zespołu Elektrowni Dolna Odra, zlokalizowanej w woj. Zachodniopomorskim, mieście Nowe Czarnowo – niemal 4 kilometry od Szczecina.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna to jeden z koncernów wchodzących w skład największej grupy energetycznej w kraju – Polskiej Grupy Energetycznej. Przedmiotem działalności spółki jest wydobywanie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. Spółka PGE GiEK S.A. składa się z centrali i 12 oddziałów, zlokalizowanych na terenie dziewięciu województw. Są to kopalnie węgla brunatnego, elektrownie konwencjonalne oraz elektrociepłownie. Centrala spółki znajduje się w Bełchatowie.

PGE GiEK S.A. jest liderem w branży wydobywczej węgla brunatnego (jej udział w rynku wydobywczym tego surowca, w Polsce wynosi ponad 78%), a także największym krajowym wytwórcą energii elektrycznej, zaspokajającym ponad 37% krajowego zapotrzebowania. Na rynki lokalne dostarcza również blisko 18,5 mln GJ ciepła.

Oddziały PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna:

  • Elektrownia Bełchatów
  • Elektrownia Turów
  • Elektrownia Opole
  • Elektrownia Rybnik
  • Elektrownia Dolna Odra
  • Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
  • Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

 

Wykonawcy

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm w składzie: Polimex Mostostal jako lider oraz General Electric Global Services GmbH oraz General Electric International Inc.

Polimex Mostostal – jedna z największych polskich firm inżynieryjno-budowlanych. Generalny wykonawca w zakresie budownictwa przemysłowego. Przedsiębiorstwo realizuje specjalistyczne inwestycje w Polsce i za granicą dla branży energetycznej, petrochemicznej, gazowej oraz ochrony środowiska. Jest producentem i eksporterem konstrukcji stalowych, krat pomostowych oraz zajmuje się cynkowaniem i malowaniem konstrukcji stalowych.

Firma działa na rynku od 1945 r. Spółka publiczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 roku.

General Electric –  amerykański konglomerat z siedzibą w Fairfield działający między innymi w branżach produkcji maszyn i sprzętu, produkcji energii, ropy naftowej i wielu innych. Istnieje od 1892r. GE weszła na polski rynek w 1992 roku i obecnie zatrudnia 6500 pracowników. Koncern posiada w Polsce trzy fabryki GE Power Controls (w Kłodzku, Łodzi i Bielsku-Białej), dwa zakłady GE Aviation (w Dzierżoniowie i w Bielsku-Białej) oraz Centrum Projektowe EDC (Engineering Design Center) w Warszawie.

Przebieg inwestycji

Pomorzany-1

Finanse

Rozbudowa nowej elektrowni została objęta 17-letnim kontraktem w ramach aukcji głównego rynku energii, która rozpocznie się w 2024 r.

Umowa między PGE a General Electric (2020)  Umowa na realizację projektu została zawarta 30 stycznia 2020 roku, a jej wartość to 3,7 mld zł netto. Obejmuje zaprojektowanie, budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji nowych jednostek wraz z pełną infrastrukturą. Porozumienie zawiera także zapis na 12-letni serwis o wartości ponad 1 mld zł netto.

 

Dane przetargu z 2019r.

Data ogłoszenia przetargu – 03.06.2019 r.

Czego dotyczył przetarg  PGE GiEK oglosiła w czerwcu przetargi na budowę dwóch bloków gazowo-parowych. Łączna moc nowych jednostek ma wynieść około 1400 MW. Inwestycja będzie realizowana w formule „pod klucz”, a jej wartość to około 4 mld zl.
Rozstrzygnięcie postępowania na wybór generalnego wykonawcy planowano na przełomie roku 2019 i 2020.
Planowane oddanie bloków do eksploatacji nowych bloków, z których każdy będzie miał około 700 MW mocy to czwarty kwartał 2023.

Wynik przetargu

5.11.2019 r. PGE GiEK opublikowała informację o wynikach postępowania. Wpłynęła tylko jedna oferta, którą złożyło konsorcjum Polimeksu Mostostalu oraz General Electric Global Serwices i General Electric International.

Konsorcjum wyceniło koszt budowy na nieco ponad 4,489 mld zł (brutto) podczas gdy budżet PGE GiEK na tę inwestycji wynosi niecałe 3,952 mld zł. Koszt realizacji dwunastoletniej umowy serwisowej konsorcjum wyceniło na prawie 1,267 mld zł. PGE GiEK uzyskało już warunki przyłączenia do sieci energetycznej oraz zamknęło uzgodnienia z operatorem. Inwestycja przygotowywana jest do startu w aukcji mocy w 2019 r., a to oznacza, że komercyjna eksploatacja będzie musiała rozpocząć się przed 1 stycznia 2024 r.

 

 

Dane przetargu z 2011r.

12.2011 – rozpisanie przetargu

Niestety trzy oferty musiały zostać wykluczone z przetargu z powodu niezgodności z SIWZ (chodziło o umowę serwisową).  Pozostała tylko jedna oferta należąca do Polimexu Mostostal i Ansaldo Energia, która przewyższała budżet inwestującej firmy, a z tego powodu PGE GiEK podjęła decyzję o odwołaniu przetargu.

Czego dotyczył przetarg  Budowa bloku gazowo – parowego 200-270 MW

 Kryteria oceny  Pod uwagę miał być brany głównie współczynnik NPV (wartości bieżącej netto)

 

Firmy biorące udział i ich oferty:

 General Electric International, Abener Energia (Hiszpania):

Cena za budowę + serwis: 936,1 mln zł + 104,4 mln zł;

Moc bloku: 233 MW;

sprawność netto w pracy kondensacyjnej przy pełnym obciążeniu: 53,55%;

sprawność netto w pracy kondensacyjnej przy obciążeniu w 50%: 52,69%;

sprawność w trybie kogeneracyjnym: 87,63%

 

Polimex Mostostal, Ansaldo Energia (Włochy):

Cena za budowę + serwis: 988,2 mln zł + 215 mln zł;

Moc bloku: 237 MW;

sprawność netto w pracy kondensacyjnej przy pełnym obciążeniu: 54,69%;

sprawność netto w pracy kondensacyjnej przy obciążeniu w 50%: 53,29%;

sprawność w trybie kogeneracyjnym: 88,68%

 

Rafako:

Cena za budowę + serwis: 905 mln zł + 116 mln zł;

Moc bloku: 234 MW;

sprawność netto w pracy kondensacyjnej przy pełnym obciążeniu: 53,62%;

sprawność netto w pracy kondensacyjnej przy obciążeniu w 50%: 53,75%;

sprawność w trybie kogeneracyjnym: 85,0%.

 

SNC-Lavalin Polska, SNC-Lavalin (Kanada):

Cena za budowę + serwis: 978,9 mln zł + 124,9 mln zł;

Moc bloku: 236,8 MW;

sprawność netto w pracy kondensacyjnej przy pełnym obciążeniu: 54,54%;

sprawność netto w pracy kondensacyjnej przy obciążeniu w 50%: 52,84%;

sprawność w trybie kogeneracyjnym: 85,65%

Technologia

Bloki gazowo-parowe będą bazować na układzie jednowałowym. To rozwiązanie charakteryzuje się pracą w cyklu kombinowanym CCGT (Combined Cycle Gas Turbine). Każda jednostka składać się będzie z kotła odzysknicowego, generatora, turbiny gazowej i parowej kondensacyjnej. Bloki zostaną wyposażone w turbiny nowej generacji, które zapewnią wyższą sprawność na poziomie 63%. Wykonawcą turbin i podzespołów jest spółka General Electric. Turbiny GE zaprojektowane tak, żeby w przyszłości mogły być w prosty sposób dostosowane do spalania gazu z istotną domieszką wodoru.

General Electric odpowiada za dostarczenie  dwóch turbin gazowych GE 9HA.01 oraz dwóch turbin parowych STF-D650

Turbina gazowa model GE 9HA.01

Materiał filmowy producenta turbiny:
https://www.youtube.com/watch?v=x1aiMVFT8Bw

 

Rys. 1 Widok turbiny gazowej GE 9HA.01 z materiałów producenta
GE-9ha-gas-turbine

 

Turbina parowa model STF-D650

 

Rys. 2 Widok turbiny gazowej STF-D650 z materiałów producenta

GE sft turbina parowa

 

 

Budowa

Budowa nowych bloków gazowych wynika z zapotrzebowania pokrycia mocy w regionie woj. Zachodniopomorskiego w warunkach wycofania z eksploatacji czterech z ośmiu istniejących bloków (wszystkie z nich wybudowane zostały w latach 70′ XX wieku). Od początku 2021 roku w Nowym Czarnowie pracują cztery bloki o łącznej mocy elektrycznej zainstalowanej 908 MW i cieplnej 91,15 MW.

• grudzień 2023 roku ma nastąpić przekazanie do eksploatacji bloków gazowych 9 i 10.
• 31 grudnia 2020 roku zostały wycofane z eksploatacji najstarsze bloki nr 1 i 2.
• 8 lipca 2020 r. PGE GiEK podpisało 8 lipca 2020 r. kontrakt o wartości blisko 54 milionów złotych na budowę w formule „pod klucz” układu wyprowadzenia mocy do sieci elektroenergetycznej KSE wraz z układem zasilania rezerwowego nowo budowanych bloków gazowo-parowych.
• 3 czerwca 2020 r. General Electric, jako lider konsorcjum i Polimex Mostostal podpisały umowę z Energoprojekt-Katowice na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dwóch bloków gazowo-parowych.
• 30 marca 2020 r. PGE GiEK i PSE podpisały umowę o przyłączenie nowych bloków do sieci przesyłowej.
• 18 marca 2020 r. General Electric ogłosił zamówienie na dwie turbiny gazowe GE 9HA.01 oraz dwie turbiny parowe STF-D650 o mocy do 1,4 GW.
• 30 stycznia 2020 roku PGE zawarło umowę z General Electric i Polimex-Mostostal na budowę dwóch bloków gazowych 9 i 10 o mocy 683 MW każdy
• 1 stycznia 2014 roku został wycofany z eksploatacji blok nr 3.
• 11 kwietnia 2012 roku został wycofany z eksploatacji blok nr 4.

Wpływ

Zespół Elektrowni Dolna Odra jest elektrownią systemową, a jego praca wymuszona jest względami bezpieczeństwa sieciowego oraz zapotrzebowaniem energetycznym regionu (jest to jedyny producent systemowy dla północno-zachodniego regionu Polski). Posiada 8 bloków węglowych, 4 z nich zostały wyłączone z użytku. Od początku 2021 roku w Nowym Czarnowie pracują cztery bloki o łącznej mocy elektrycznej zainstalowanej 908 MW i cieplnej 91,15 MW.

Turbiny zostały zaprojektowane tak, aby w przyszłości – dzięki wprowadzeniu drobnych modyfikacji – mogły spalać gaz z domieszką wodoru. Jednostki mają charakteryzować się elastycznością. Ma to znaczenie w kontekście stabilnej pracy systemu z wieloma instalacjami OZE istniejącymi i planowanymi w regionie.

Inwestycja w błękitną moc istotnie przyczyni się do realizacji celów klimatycznych UE, co wpisuje się w strategiczne kierunki rozwoju Grupy PGE. Emisyjność bloków gazowych będzie kształtowała się na poziomie około 320 kg CO2/MWh wobec wymaganych norm unijnych na poziomie 550 kg CO2/MWh.

Paliwo do bloków będzie dostarczane z terminala LNG zlokalizowanego w Świnoujściu oraz planowanego gazociągu Baltic Pipe (planowana data oddania do użytku to listopad 2022r.).

Nowe bloki o mocy 1400 MW będą w stanie zasilić w energię elektryczną ok. 1 mln gospodarstw domowych.

W przyszłości, w ramach uruchomionego w kwietniu 2019 r. Programu PV Grupy PGE, na terenach Elektrowni Dolna Odra ma powstać farma fotowoltaiczna o mocy ok. 100 MW.

Bibliografia

http://budownictwo.wnp.pl/pge-uniewaznila-przetarg-na-blok-w-elektrowni-pomorzany,228842_1_0_0.html

https://automatykab2b.pl/gospodarka/52306-za-blisko-5-mld-zl-netto-powstanie-w-polsce-najwieksza-elektrownia-gazowa

https://www.ge.com/gas-power/products/gas-turbines/9ha

https://www.ge.com/steam-power/products/steam-turbines/stf-d650-stf-a650

https://www.wnp.pl/energetyka/general-electric-rusza-z-produkcja-turbin-do-elektrowni-dolna-odra,383199.html

https://www.cire.pl/strony/budowane-i-planowane-elektrownie

https://zedolnaodra.pgegiek.pl/Aktualnosci/zespol-elektrowni-dolna-odra-funkcjonuje-bez-zaklocen

Bloki gazowe w Elektrowni Dolna Odra otrzymały umowę mocową

https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia_Dolna_Odra

https://zedolnaodra.pgegiek.pl/Aktualnosci/pge-podpisala-kontrakt-na-budowe-dwoch-blokow-gazowo-parowych-o-mocy-ok.-1400-mw-w-elektrowni-dolna-odra

https://zedolnaodra.pgegiek.pl/Aktualnosci/teren-budowy-blokow-gazowo-parowych-w-elektrowni-dolna-odra-przekazany-wykonawcy-inwestycji

https://www.polimex-mostostal.pl/news/teren-budowy-blokow-gazowo-parowych-w-elektrowni-dolna-odra-przekazany-wykonawcy-inwestycji

 

 Data ostatniej modyfikacji: 24 listopada 2021

Inwestycje