Elektrownia Puławy

Budowa bloku ciepłowniczo-kondensacyjnego dla elektrowni Puławy, który ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Zakładom Azotowym Puławy należącym do inwestora. Ponadto nadmiar produkowanej energii cieplnej w stosunku do potrzeb zakładu będzie sprzedawany na rynku. Blok zapewni 100 MW energii elektrycznej oraz 300 MW ciepła.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor

GRUPA AZOTY PUŁAWYlogo_zap_poziom to: pierwszy w Polsce producent nawozów azotowych, drugi w Unii Europejskiej producent nawozów azotowych, trzeci na świecie producent melaminy. PUŁAWY to miejsce, w którym technologia i biznes łączą swoje siły, co umożliwia wzrost rolnictwa i innych działów gospodarki. To lider polskiego przemysłu nawozowo-chemicznego, który od ponad 50 lat daje początek produktom otaczającego nas świata.

 

 

Wykonawca

Zostanie wybrany w roku 2016

Przebieg inwestycji

G_T_Puławy

Finanse

Terminy przetargu

 

październik 2019 – rozpoczęto budowę bloku, koszt inwestycji wynosi 1,16 mld zł, budowa ma potrwać do 3 lat.

lipiec 2019 – generalnym realizatorem budowy bloku zostało konsorcjum polskich firm Polimex-Mostostal SA, Polimex Energetyka sp. z o.o. oraz SBB Energy SA.

02.01.2019 – sąd zarejestrował połączenie spółek Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy oraz Elektrownia Puławy. Wszystkie prawa i obowiązki przejmują Azoty.

01.10.2018 – termin otwarcia ofert przetargowych, oferty cenowe złożyły 4 podmioty

7.08.2018 – Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy podjęły decyzję o połączeniu firmy zależnej Elektrownia Puławy spółką. Ma to wpłynąć na efektywność zarządzania procesem budowy.

21.02.2018 – koniec terminu składania wniosków przetargowych, wnioski złożyło 8 podmiotów

30.01.2018 – Elektrownia Puławy z Grupy Azoty podjęła decyzję o uruchomieniu postępowania przetargowego na wybór wykonawcy bloku węglowego. Blok o mocy 100MWe ma powstać na terenie zakładowej elektrociepłowni w Puławach.

31.03.2017 – unieważnienie przetargu (zamiast gazu w planach węgiel kamienny)

23.02.2017 – termin składania ostatecznych ofert cenowych

30.09.2016 – termin składania ofert

7.03.2016 – zatwierdzenie SIWZ przez komisję przetargową oraz udostępnienie jej oferentom

23.12.2014 – przejęcie udziałów PGE w spółce Elektrownia Puławy przez Grupę Azoty

4.12.2014 – unieważnienie przetargu przez inwestorów

31.03.2014 – ostateczny termin spełnienia wszystkich warunków

30.08.2012 – rozpisanie pierwszego przetargu – inwestorzy – PGE GiEK i Grupa Azoty S.A.

Parametry nowego bloku

Nowy blok węglowy o mocy 100 MWe oraz 300 MW w paliwie ma powstać na terenie zakładowej elektrociepłowni w Puławach, z którą będzie ściśle zintegrowany. Zgodnie z założeniami budżet inwestycji wynosi ok. 890 mln zł. Harmonogram zakłada, że regularna eksploatacja rozpocznie się do końca 2021 roku.

Czego dotyczył przetarg

Przetarg PGE dotyczył budowy bloku gazowo-parowego o mocy od około 800 do 900 MWe. Zamówienie miało obejmować zaprojektowanie, dostawy, budowę i montaż, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji bloku wraz z instalacjami i obiektami pomocniczymi, szkolenie personelu Zamawiającego, serwis gwarancyjny bloku oraz wieloletni serwis w okresie pogwarancyjnym dla wybranych urządzeń bloku.

Kolejny przetarg, prowadzony przez podległą Grupie Azoty spółkę Elektrownia Puławy, zakładał budowę bloku gazowo-parowego o mocy około 400 MWe. Zaproszono do niego firmy, które złożyły ofertę wstępną w poprzednim postępowaniu oraz są producentem turbin gazowych dla układów gazowo-parowych.

 

Kryteria oceny

(przetarg PGE)

cena ofertowa brutto – waga 5

kryterium techniczno-ekonomiczne (NPVR) – waga 95

 

Firmy biorące udział i ich oferty

(przetarg PGE)

  • Alstom Power
  • konsorcjum Siemens Polska, Siemens Oesterreich, Siemens Switzerland
  • konsorcjum GE International, Iberdrola
  • konsorcjum SNC-Lavalin Polska, SNC-Lavalin, SNC-Lavalin Constructors

(nowy przetarg)

  • Siemens Polska
  • GE International

 

PGE i Grupa Azoty S.A. unieważniły pierwszy przetarg wskutek braku przepisów prawa zapewniających długoterminowe wsparcie wysokosprawnych projektów kogeneracyjnych. W 2015 roku Grupa Azoty samodzielnie podjęła się wznowienia projektu inwestycji, zlecając firmie Energoprojekt Katowice aktualizację projektu, dokumentacji przetargowej, wybór głównego wykonawcy inwestycji oraz opracowanie koncepcji wyprowadzenia energii elektrycznej.

Po zmianie prezesa spółki Elektrownia Puławy w kwietniu 2016 r. inwestycja została poddana kolejnej analizie, w wyniku której pojawiły się wątpliwości w związku z mocą elektrowni i paliwem. W lipcu termin składania ofert przedłużono do końca września 2016 r. W uzasadnieniu tej decyzji spółka powołała się na jednogłośną prośbę oferentów oraz liczne pytania związane z SIWZ, kontraktem i LTSA.

W następnych miesiącach inwestor zwrócił się do oferentów z prośbą o wyjaśnienie nieścisłości w umowach EPC oraz LTSA oraz o przedstawienie ostatecznych ofert cenowych. Obaj oferenci złożyli oferty w terminie.

Mechanizmy finansowe

30% – wkład własny

70% – zobowiązania dłużne

Łączny budżet inwestycji – 1,1 mld zł

 

Dofinansowania

Bank Gospodarstwa Krajowego – pisemna deklaracja finansowania inwestycji na kwotę do 1 mld zł

ING  – pisemna deklaracja finansowania inwestycji na kwotę do 300 mln zł

EBOR – pisemna deklaracja finansowania inwestycji na kwotę do 100 mln euro

Technologia

Specyfikacja techniczna

Typ instalacji

blok ciepłowniczo-kondensacyjny

Moc znamionowa

90 MWe; 240 MWt

Parametry pary

blok zaprojektowany na 50% kondensacji – stały odbiór par technologicznych przez odbiorców zewnętrznych

 

Kocioł

pyłowy, o mocy nominalnej w paliwie do 300 MWt

Parametry techniczne

Układ wody chłodzącej

zamknięty, z chłodniami wentylatorowymi mokrymi

Instalacje oczyszczania spalin

  • zintegrowana z kotłem instalacja SCR (redukcja emisji NOx) – reaktor katalityczny
  • instalacja odsiarczania spalin – metoda mokra lub półsucha

Standardy emisyjne

NOx – 150 lub 75 mg/Nm3 (cała EC/sam nowy blok)

Paliwo

węgiel kamienny

Budowa

Rozpoczęcie prac

październik 2019

Planowany czas zakończenia

Q3 2022r.

 

Aktualny stan realizacji

Październik 2022 – planowane ukończenie prac

1 kwartał 2021 – zaawansowanie prac rzeczowych na poziomie 35%

-W październiku 2019 roku rozpoczęto budowę bloku, koszt inwestycji wynosi 1,16 mld zł, a budowa ma potrwać do 3 lat. Blok zapewni 100 MW energii elektrycznej oraz 300 MW ciepła.

-W lipcu 2019 roku generalnym realizatorem budowy bloku zostało konsorcjum polskich firm Polimex-Mostostal SA, Polimex Energetyka sp. z o.o. oraz SBB Energy SA.

– 2 stycznia 2019 roku cały majątek elektrowni został przeniesiony na Grupę Azoty „Puławy”. Wszystkie prawa i obowiązki przejmują Azoty.

– 7 sierpnia 2018 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy podjęły decyzję o połączeniu firmy zależnej Elektrownia Puławy spółką. Ma to wpłynąć na efektywność zarządzania procesem budowy.

-30 stycznia 2018 roku Elektrownia Puławy z Grupy Azoty podjęła decyzję o uruchomieniu postępowania przetargowego na wybór wykonawcy bloku węglowego. Blok o mocy 100MWe ma powstać na terenie zakładowej elektrociepłowni w Puławach.

– 20 grudnia 2017 r. Komitet Rozwoju Grupy Azoty pozytywnie zaopiniował i rekomendował inwestycję, polegającą na budowie przez spółkę Elektrownia Puławy bloku na węgiel o mocy elektrycznej 100 MW

– W styczniu Grupa Azoty ma ogłosić przetarg na wykonawcę bloku węglowego

– Uzyskanie decyzji środowiskowej oczekiwane jest w sierpniu obecnego roku

– W październiku ma zostać wybrany inżynier kontraktu

– Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę można spodziewać się w listopadzie

– Podpisanie kontraktu z generalnym realizatorem inwestycji ma nastąpić według spółki w grudniu

– Prace nad nowym blokiem mają się rozpocząć w przyszłym roku. Za rok przewidziane jest przekazanie placu budowy. Ruch regulacyjny spodziewany jest w sierpniu 2021 roku, a dwa miesiące później ma mieć miejsce ruch próbny. Podpisanie protokołu przejęcia bloku energetycznego do eksploatacji oczekiwane jest w grudniu  2021 roku.

Wpływ

  • Nowa niskoemisyjna i bezodpadowa, zasilana gazem ziemnym Elektrownia Puławy klasy 400 MWe, w konfiguracji z obecnym blokiem węglowym, w 100 proc. uniezależni Zakłady Azotowe w Puławach od zewnętrznych dostaw prądu i pary potrzebnej do bieżącej produkcji. Nadmiar produkowanej energii w stosunku do potrzeb zakładu będzie sprzedawany na rynku.
  • Inwestycja zagwarantuje długoterminowe obniżenie i stablilność cen ciepła i energii elektrycznej w rejonie Puław.

Bibliografia

http://www.elektrowniapulawy.pl

http://www.rynek-energii-elektrycznej.cire.pl/st,33,335,tr,145,0,0,0,0,0,budowane-i-planowane-elektrownie.html#pulawy

http://chemia.wnp.pl/wielki-zwrot-w-budowie-elektrowni-pulawy-zamiast-gazu-wegiel,272842_1_0_0.html

http://energetyka.wnp.pl/nowy-prezes-elektrowni-pulawy,271193_1_0_0.html

http://budownictwo.wnp.pl/elektrownia-pulawy-w-koncu-powstanie-oferty-cenowe-otwarte,292695_1_0_0.html

http://energetyka.wnp.pl/przetarg-na-elektrownie-pulawy-uniewazniony-ma-byc-wegiel-zamiast-gazu,295353_1_0_0.html

http://www.elektrowniapulawy.pl/pl/aktualnosci/nowe-inwestycje-grupy-azoty-pulawy.html

http://energetyka.wnp.pl/blok-w-pulawach-ma-ruszyc-w-listopadzie-2021-roku,314535_1_0_1.html

http://www.cire.pl/item,156774,1,0,0,0,0,0,mr-jeszcze-w-styczniu-przetarg-na-nowy-blok-weglowy-w-pulawach.html

– http://budownictwo.wnp.pl/jest-osmiu-chetnych-na-budowe-elektrowni-pulawy,317988_1_0_0.html

– https://budownictwo.wnp.pl/grupa-azoty-ma-cztery-oferty-cenowe-na-budowe-elektrowni-pulawy,331641_1_0_0.html

– https://budownictwo.wnp.pl/grupa-azoty-wykonawca-elektrowni-pulawy-do-konca-pierwszego-kwartalu-2019-roku,337890_1_0_0.html

– http://biznesalert.pl/grupa-azoty-elektrownia-pulawy-przetarg-wegiel/

– https://www.wnp.pl/budownictwo/pulawy-wybraly-oferte-konsorcjum-z-polimeksem-na-budowe-bloku-energetycznego,350014.html

– https://inzynieria.com/energetyka/wiadomosci/57103,kto-zaprojektuje-blok-weglowy-w-pulawach

– https://biznesalert.pl/azoty-pulawy-blok-energetyczny-budowa-energetyka/

– https://biznesalert.pl/grupa-azoty-elektrownia-pulawy-przetarg-wegiel/

– https://biznesalert.pl/grupa-azoty-elektrownia-pulawy-spolka-celowa/

– https://biznesalert.pl/azoty-elektrownia-pulawy/Data ostatniej modyfikacji: 21 marca 2022

Inwestycje