Elektrownia Rybnik

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:

PGE GiEK – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna to jedna ze spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE – największego przedsiębiorstwa sektora elektroenergetycznego w Polsce. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest wydobywanie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej.

PGE GiEK jest liderem w branży wydobywczej węgla brunatnego (jej udział w krajowym rynku wydobywczym tego surowca wynosi ok. 87%). A także największym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce, pokrywającym ponad 39 % zapotrzebowania na energię i dostarczającym niemal 47 tys. GWh energii elektrycznej rocznie do krajowego systemu elektroenergetycznego.

Przebieg inwestycji

2027 r. – planowane oddanie bloku do użytku

IV kwartał 2022 r. – planowany udział w aukcjach Rynku Mocy

2021 r. – przygotowania projektu bloku gazowo-parowego o mocy ok. 800 MW

Technologia

Podstawowym paliwem dla nowej jednostki w Elektrowni Rybnik będzie gaz ziemny wysokometanowy w ilości ok. 1 mld m3 rocznie z potencjalną możliwością współspalania wodoru.

Wpływ

Energia z nowego niskoemisyjnego źródła gazowego ma zastąpić wyłączone z eksploatacji bloki 1 i 2 w Elektrowni Rybnik. Decyzja Zarządu PGE GiEK podyktowana była wejściem w życie od 17 sierpnia 2021 r. nowych norm środowiskowych Unii Europejskiej – tzw. Konkluzji BAT, do których jednostki nie zostały dostosowane.

Bibliografia

https://pgegiek.pl/aktualnosci/gazowy-blok-energetyczny-wiodacym-wariantem-dla-nowych-mocy-w-elektrowni-pge-giek-w-rybniku

https://energetyka24.com/dwa-bloki-w-elektrowni-rybnik-wylaczone-z-eksploatacji

https://pgegiek.pl/O-firmie/Kim-jestesmy

https://pgegiek.pl/aktualnosci/dwa-bloki-w-elektrowni-rybnik-wylaczone-z-eksploatacjiData ostatniej modyfikacji: 6 lutego 2022

Inwestycje