Elektrownia wodna Bobrowice I

Modernizacja elektrowni wodnej Bobrowice I o mocy 0,48 MW.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: 

 

tn-logo-ekoenergia-01TAURON Ekoenergia sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze to wytwórca „zielonej” energii elektrycznej z wody i wiatru. Jest to spółka wchodząca w skład przedsiębiorstwa energetycznego Tauron Polska Energia. TAURON Ekoenergia eksploatuje 35 elektrowni wodnych o łącznej mocy zainstalowanej 142,851 MW i cztery farmy wiatrowe o łącznej mocy 200,75 MW. Elektrownie te położone są w województwach: dolnośląskim, opolskim, małopolskim i zachodniopomorskim.

 

Wykonawcy:

GAJEK ENGINEERING Sp. z o.o. zajmuje się opracowywaniem i wytwarzaniem maszyn, urządzeń i układów sterowania według własnych rozwiązań w zakresie turbin wodnych.

 

ENERGOPROJEKT-WARSZAWA S.A.

Energoprojekt Warszawa

W okresie ponad 65 lat działalności ENERGOPROJEKT – WARSZAWA S.A. zaprojektowano obiekty o łącznej mocy 25618 MWe oraz 13308 MWt, obejmujące ponad 200 bloków energetycznych, kotłów i turbozespołów w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach w kraju i za granicą.

Przebieg inwestycji

Roboczy-page-004

Finanse

Całkowita końcowa wartość zamówienia na roboty budowlane wyniosła 23 616 000zł. Inwestycja nie jest dofinansowana z funduszy Unii Europejskiej.

Technologia

Turbozespół Francisa TZ-3

 • moc zainstalowana 0,399 MW,
 • turbina: rok budowy 1924, wytwórca Voith, przełyk instalowany Q= 4,0 m3/s, spad Hzn=14,5m,
 • generator – typ SW500/640, wytwórca AEG, rok budowy 1924, moc zainstalowana 570kVA, cos φ indukcyjny = 0,70.

Dwa turbozespoły Kaplana:

 • typ turbiny: Kaplan rurowy o średnicy wirnika D1600,
 • moc zainstalowana każdego z turbozespołów co najmniej 1,520 MW dla spadu Hzn=14,5m, zakres pracy przy spadach H=12-15 m, przełyk instalowany Q= 12,4m3/s,
 • typ generatora: pionowy, trójfazowy, synchroniczny 1820 kVA, cos φ indukcyjny = 0,85, o konstrukcji umożliwiającej pracę na sieć wydzieloną oraz możliwością regulacji prądu wzbudzenia,
 • wyposażenie dodatkowe generatora: regulator wzbudzenia (napięcia i współczynnika mocy) współpracujący z maszynowym wzbudzeniem z diodami wirującymi, grzałki antykondensacyjne — czujniki PT100 uzwojeń stojana i łożysk,
 • modernizacja pozwoli na uzyskanie mocy turbozespołu co najmniej 0,480 MW.

Budowa

Inwestycja polegająca na modernizacji EW Bobrowice I wraz z dostawą turbozespołów obejmuje:

 • Wymianę dwóch turbozespołów (TZ-1 i TZ-2) typu Francisa produkcji Voith na nowe rurowe turbozespoły Kaplana,
 • modernizację istniejącego turbozespołu Francisa TZ-3,
 • modernizację układów sterowania pracą turbozespołów,
 • modernizację wyposażenia elektrycznego elektrowni poprzez wymianę urządzeń SN, nN, urządzeń technologicznych, automatyki, sterowania i wykonanie monitoringu technologicznego,
 • wymianę suwnicy na nową o zwiększonym udźwigu do 20 t,
 • modernizację podtorza i dostosowaniu do zwiększonej wysokości podnoszenia,
 • wymianę istniejącej czyszczarki krat na nową, w pełni zautomatyzowaną czyszczarkę z dostosowaniem do nowych krat wlotowych z organizacją stanowiska odbioru skratek,
 • wykonanie bariery elektronicznej, uniemożliwiającej dostawanie się ryb do turbozespołów z systemem ostrzegania,
 • wykonanie pływającej kierownicy zanieczyszczeń powierzchniowych,
 • modernizację zamknięć na wlocie do komór turbinowych,
 • wymianie urządzeń elektrycznych na obiekcie: głównych obwodów zasilania oraz silników, układów sterowania segmentami i zasuwami , zasilania czyszczarek krat, oświetlenia oraz pozostałych urządzeń pomocniczych,
 • wykonanie prac budowlanych, towarzyszących pracom modernizacyjnym wyposażenia mechanicznego i elektrycznego,
 • wykonanie prac modernizacyjnych ogólnobudowlanych,
 • wymianę instalacji kanalizacyjnej w budynku elektrowni,
 • wykonanie systemu wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania,
 • modernizację prawego muru oporowego na dolnej wodzie,
 • ekspozycję zdemontowanych z EW Bobrowice I zabytkowych turbozespołów na terenie EW Bobrowice III/IV,
 • wykonanie systemu ppoż. i systemu CCTV na terenie elektrowni oraz doprojektowanie i wykonanie systemu alarmu włamania (SAW) w pomieszczeniach sterowania klapami na jazie elektrowni,
 • Modernizację dachu elektrowni,
 • likwidację kolizji sieci elektroenergetycznej polegającej na: zabudowaniu przy elektrowni słupowej stacji transformatorowej, skablowaniu odcinków linii SN i nN dla zasilania placu budowy i zapewnieniu dostarczania energii odbiorcom komunalnym,
 • zabudowie stanowiska z agregatem prądotwórczym do zasilenia w warunkach awarii urządzeń technologicznych na obiekcie,
 • wykonanie utwardzenia terenu przed elektrownią z wykonaniem instalacji odprowadzania wód opadowych.

Wpływ

http://www.tauron-ekoenergia.pl/przetargi/Strony/dotychczasowe-ogloszenia.aspx

http://www.tauron-ekoenergia.pl/

http://pl.geg.pl/

http://pl.dgmarket.com/tenders/np-notice.do?noticeId=10202670

https://www.energoprojekt.pl/pl/realizacje/elektrownie-wodneData ostatniej modyfikacji: 25 lutego 2018

Inwestycje