Elektrownia wodna Głębinów

Modernizacja elektrowni wodnej Głębinów w zaporze zbiornika Nysa w woj. opolskim o mocy 3,04 MW.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: 

 

tn-logo-ekoenergia-01TAURON Ekoenergia sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze to wytwórca „zielonej” energii elektrycznej z wody i wiatru. Jest to spółka wchodząca w skład przedsiębiorstwa energetycznego Tauron Polska Energia. TAURON Ekoenergia eksploatuje 35 elektrowni wodnych o łącznej mocy zainstalowanej 142,851 MW i cztery farmy wiatrowe o łącznej mocy 200,75 MW. Elektrownie te położone są w województwach: dolnośląskim, opolskim, małopolskim i zachodniopomorskim.

 

Wykonawcy:

ENERGOPROJEKT-WARSZAWA S.A.

Energoprojekt Warszawa

W okresie ponad 65 lat działalności ENERGOPROJEKT – WARSZAWA S.A. zaprojektowano obiekty o łącznej mocy 25618 MWe oraz 13308 MWt, obejmujące ponad 200 bloków energetycznych, kotłów i turbozespołów w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach w kraju i za granicą.

 

 

sjenergia

SJENERGIA Sp. z o.o. to firma realizująca zadania związane z budową i modernizacją obiektów związanych z energetyką zawodową oraz obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej. Odpowiedzialna jest także za modernizację części elektrycznej w EW Głębinów.

 

firm_205780_6ce83a_bigZRE Gdańsk S.A. to firma produkująca, serwisująca i remontująca turbiny wodne, elektrownie wodne i cieplne. Dostarczają, montują i spawają rury i specjalistyczne instalacje ciśnieniowe. Produkują również aparaturę zabezpieczającą sieci przesyłowe średniego napięcia.

 

Przebieg inwestycji

Roboczy-page-002

Technologia

Elektrownia wodna Głębinów jest elektrownią zbiornikową, funkcjonującą w zaporze zbiornika Nysa. Znajdują się w niej dwa hydrozespoły o osiach poziomych z turbinami Kaplana firmy GANZ-MAWAG (spad 9,5 m, przepływ 20 m3/s) oraz generatorami tej samej firmy (generatory asynchroniczne klatkowe, 1900 kVA/1520 kW, 6,3 kV, 305 obr/min). Zainstalowana moc elektrowni wynosi 3,04 MW.

Budowa

Projekt inwestycji polega na modernizacji istniejącej elektrowni wodnej, poprzez:

  • demontaż turbin i generatorów, ich modernizację i ponowny montaż,
  • opracowanie projektów w zakresie: naprawy komór turbinowych, modernizacji turbozespołów wraz z instalacjami i urządzeniami pomocniczymi, wybudowaniu nowego budynku w którym będą zlokalizowane: rozdzielnia SN, akumulatornia, potrzeby własne 0,4 KV AC oraz 220V DC oraz nastawnia,
  • naprawę zasuw odcinających i zastawek remontowych,
  • wymianę krat wlotowych,
  • montaż nowych instalacji przyturbinowych oraz zmodernizowanych urządzeń pomocniczych,
  • rozruch elektrowni.

W związku z opóźnieniem prac na stopniu wodnym NYSA, od których była uzależniona modernizacja EW Głębinów, zakończenie inwestycji zostało przesunięte z początkowej daty w czerwcu 2015 roku na koniec czerwca 2016 roku.

Wpływ

Zmodernizowany zbiornik, na którym znajduje się elektrownia wodna Głębinów, nie tylko umożliwia produkcję energii elektrycznej, lecz także zapewnia wodę dla Wrocławia, wodę do uprawiania żeglugi na Odrze, dla rolnictwa oraz bezpieczeństwo przeciwpowodziowe dla położonych poniżej terenów.

Bibliografia

https://www.energoprojekt.pl/pl/realizacje/elektrownie-wodne

http://dolny-slask.org.pl/531683,Nysa,Elektrownia_Wodna_Glebinow.html

http://www.zregdansk.pl/firma/Aktualnosci/List/Podpisanie-umowy-na-modernizacje-EW-Glebinow/

https://www.energoprojekt.pl/pl/aktualnosc/52-2016-03-28-07-15-16

http://www.tauron-ekoenergia.pl/elektrownie/energia-wodna/zew-opole/Strony/glebinow.aspx#ad-image-0Data ostatniej modyfikacji: 25 lutego 2018

Inwestycje