Elektrownia wodna Oława na rzece Odra

Budowa elektrowni wodnej Oława na rzece Odra w województwie dolnośląskim o mocy 3,2 MW.

 

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: 

 

PGE_energia_odnawialnaPGE Energia Odnawialna S.A. jest spółką zależną PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – największego holdingu energetycznego działającego na polskim rynku i jednego z największych podmiotów tego typu w Europie Środkowej i Wschodniej. Spółka powstała w 1993 roku i na początku nazywała się Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A. Podstawowymi dziedzinami działalności Grupy są wytwarzanie energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) oraz świadczenie Regulacyjnych Usług Systemowych (na mocy umowy z PSE Operator SA).

 

Wykonawca: 

melbud

MELBUD S.A. jest wykonawcą robót budowlano-montażowych w branży sanitarnej, hydrotechnicznej i melioracyjnej. Specjalizują się w wykonawstwie oczyszczalni ścieków, pompowni przeciwpowodziowych, jazów elektrowni wodnych, wysypisk komunalnych, kanalizacji, wodociągów, melioracji, przewiertów i przecisków techniką bezwykopową.

Przebieg inwestycji

Roboczy-page-006

Finanse

Wartość ogólna przedsięwzięcia to kwota: 54 438 534,69 PLN (netto). Inwestycja została współfinansowana pożyczką niskooprocentowaną pochodzącą ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 12 800 000,00 PLN oraz w formie umorzenia części pożyczki preferencyjnej w kwocie 1 433 300,00 PLN pochodzącej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki własne PGE Energia Odnawialna S.A. to kwota: 40 205 234,69 PLN.

Elektrownia wodna została wybudowana przez Melbud za kwotę 34 mln 652 tys. złotych netto. Wybrana propozycja była o ponad 11 mln niższa od kwoty, jaką inwestor (PGE) przeznaczył na realizację.

Przetarg – firmy, które złożyły propozycje:

  • Budownictwo Hydro-Energetyka Dychów – propozycja na kwotę 34,99 mln złotych,
  • Bilfinger Berger Budownictwo – propozycja na kwotę 36,1 mln złotych,
  • Mostostal Warszawa – propozycja na kwotę 36,25 mln złotych.

Inwestycja obejmowała budowę elektrowni wodnej na Odrze o mocy 3,2 MW oraz przebudowę jazu stałego Oława na jaz ruchomy. Ponadto, wykonawca zrealizował roboty budowlane związane z modernizacją kilkusetmetrowego odcinka wału rzecznego. Elektrownia na Odrze miała zostać wybudowana w ciągu 841 dni od rozpoczęcia robót.

Technologia

Elektrownia Wodna Oława to elektrownia przepływowa o mocy 3,2 MW. Zakładana produkcja energii to co najmniej 16 000 MWh rocznie, co przekłąda się na uniknięcie emisji CO2 w wysokości ok. 14 240. Mg/rok.Maksymalna przepustowość wody przez elektrownię wynosi 120 m sześciennych na sekundę.

Budowa

Elektrownia wodna Oława o mocy zainstalowanej 3,2 MW (2 x 1,6 MW) została oddana do eksploatacji w grudniu 2013 r. Natomiast całość prac zakończyła się w listopadzie 2014 r. Trwają prace rozruchowe przed uruchomieniem elektrowni.
Inwestycja składała się z następujących modułów:

• Dostawa i montaż turbozespołów,
• Przebudowa prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry,
• Budowa przepławki dla ryb,
• Budowa małej elektrowni wodnej,

 

Elektrownia ma formę szczelnej żelbetonowej skrzyni, która w dużej części jest zanurzona w wodzie. W ramach inwestycji przebudowano jaz Oława oraz przesunięto fragment wału przeciwpowodziowego
• Przebudowa jazu Oława.

 

budowa

Bibliografia

http://www.pgeeo.pl/nasze-obiekty/elektrownia-wodna-olawa

http://pgeeo.pl/o-spolce/projekty-dofinansowane#elektrownia-wodna-olawa

http://www.muratorplus.pl/biznes/wiesci-z-rynku/elektrownia-na-odrze-pge-rozstrzygnela-przetarg-na-roboty-budowlane_76930.htmlData ostatniej modyfikacji: 10 marca 2017

Inwestycje