Elektrownia wodna Siarzewo

Budowa zapory z elektrownią wodną na rzece Wisła o mocy ok. 80 MW we wsi Siarzewo w woj. kujawsko-pomorskim.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:

energa invest

ENERGA Invest S.A. pełni rolę inwestora zastępczego oraz inżyniera kontraktu w Grupie Kapitałowej ENERGA. Odpowiada za przygotowanie i prowadzenie inwestycji w obszarach energetyki konwencjonalnej, wodnej, wiatrowej, fotowoltaicznej oraz źródeł kogeneracyjnych.

Przebieg inwestycji

Siarzewo wodna-1

Finanse

Wartość inwestycji wraz z towarzyszącą infrastrukturą wyniosłaby 3,5 mld zł. Ok. 25% tej sumy wynosi koszt wybudowania samej elektrowni.

Technologia

Stopień powstanie na 706-707. kilometrze Wisły w Siarzewie koło Nieszawy. W ramach inwestycji oprócz samej elektrownii ma powstać m.in. jaz o 15 przęsłach, śluza żeglowna z miejscami do postoju jednostek pływających i lodołamaczy, koryto obejścia stopnia (o charakterze zbliżonym do naturalnej rzeki), dwie przepławki dla ryb, czy urządzenia do spływu ryb w dół rzeki.

Budowa

Budowa stopnia Siarzewo ruszyć ma w 2020 r., a zakończyć w 2025 r.

Do końca 2019 r. planowane jest uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych.

W grudniu 2017r. w ministerstwie środowiska, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz energii podpisano porozumienie w sprawie realizacji tej inwestycji. Powołany zostanie Komitet Sterujący, do którego zadań będzie należała m.in. koordynacja realizacji przedsięwzięcia, wsparcie podmiotów zaangażowanych w jego wykonanie oraz sprawowanie nadzoru nad tą inwestycją.

2 Lutego 2016r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy odmówiła wydania zgody na budowę z powodu braku uwzględnienia tej inwestycji w dokumentach planistycznych dla dorzecza Wisły oraz jej negatywne oddziaływanie na obszary Natura 2000 w dorzeczu Wisły. Generalny dyrektor ochrony środowiska uchylił decyzję o braku zgody i jest ona ponownie rozpatrywana.

 

 

 

Wpływ

Inwestycja miała na celu, oprócz produkcji energii elektrycznej, zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego w regionie oraz rozwiązanie problemu niedoboru wody w rolnictwie. Budowa elektrowni spowodowałaby podniesienie poziomu wody, co poprawiłoby także bezpieczeństwo elektrowni wodnej we Włocławku. II stopień w Siarzewie wraz z istniejącą zaporą stanowiłyby pierwsze elementy kaskady na Wiśle i powodowałby spiętrzenie poziomu wód, a co za tym idzie umożliwienie transportu na rzece.

 

Bibliografia

http://www.inwestor.newseria.pl/newsy/nowa_zapora_na_wisle,p1660308396

http://kujawskopomorskie.naszemiasto.pl/artykul/nie-ma-zgody-na-budowe-drugiego-stopnia-wodnego-na-wisle,3639850,art,t,id,tm.html

http://wyborcza.biz/biznes/1,147744,20018838,projekt-wisla-jednak-blizej-energa-wybuduje-olbrzymia-zapore.html

https://www.tvp.info/35038158/bedzie-druga-zapora-na-wisle-z-elektrownia-wodnaData ostatniej modyfikacji: 18 września 2020

Inwestycje