Elektrownie słoneczne Miedwie i Pompownia P1

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:

ZWiK_logoSzczeciński Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o

 

 

Wykonawcy:

Inwestycje są realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca zajmował się projektem, budową, dostawą, montażem oraz przyłączeniem instalacji do sieci elektroenergetycznej.

 

Wykonawcą jest konsorcjum firm kierowane przez Opeus Energia Sp. z o.o. Za wybudowanie elektrowni Pompownia P1 odpowiada bezpośrednio firma Solartec a za farmę dla ZPW Miedwie firmy Opeus energia

 

opeus_logoOPEUS Energia Sp. z o.o. to dostawca kompleksowych rozwiązań w obszarze nowoczesnych i ekologicznych źródeł pozyskiwania energii.
Działalność operacyjna firmy, skoncentrowana w segmencie źródeł odnawialnych, obejmuje w szczególności optymalne rozwiązania w zakresie systemów fotowoltaicznych. Oferta Spółki, uwzgledniająca najnowsze rozwiązania techniczne, obejmuje wszystkie etapy kompleksowej obsługi inwestycji tj. zaprojektowanie optymalnego rozwiązania, ocenę ekonomiczną projektu, budowę i uruchomienie instalacji, wraz zapewnieniem obsługi serwisowej.

 

 

solartec_logoSolartec – od swojego założenia przez pracowników działu nauki i rozwoju byłej firmy Tesla w 1993 roku się spółka Solartec specjalizuje w zakresie systemów fotowoltaicznych. Oprócz produkcji ogniw fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i paneli fotowoltaicznych firma długofalowo zajmuje się projektowaniem i realizacją kompletnych systemów fotowoltaicznych i elektrowni (PVS, PVE), dostawami paneli fotowoltaicznych i komponent, rozwiązywaniem problemów zasilania w przemyśle oraz elektryfikacją miejsc bez dostępu do energii elektrycznej.

 

Przebieg inwestycji

  • wrzesień 2015 – uruchomienie farmy słonecznej o mocy 0,5 MW na terenie pompowni w Żelewie,
  • czerwiec 2015 –  nastąpiło uruchomienie farmy fotowoltaicznej o mocy 1,45 MW w Zakładzie Produkcji Wody „Miedwie”

Finanse

Koszt budowy zamknął się kwotą ok. 9,7 mln zł. Spółka ze środków własnych przeznaczyła na realizację inwestycji ok. 4,7 mln zł. Pozostała kwota pochodziła z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (3,1 mln zł) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (1,38 mln zł). Kompleks farm jest zlokalizowany w pobliżu jeziora Miedwie.

Technologia

Łączna moc wynosi 1.95 MW.

Zainstalowano łącznie ponad 6 tysięcy sztuk modułów fotowoltaicznych.

Budowa

Farma zajmuje powierzchnię dwóch hektarów.

Wpływ

Głównym celem projektu była poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zastąpienie energii pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych – energią ze źródeł odnawialnych. Efektem ekologicznym jest zaoszczędzenie rocznie ok. 860 ton węgla i ograniczenie emisji dwutlenku węgla o ok. 1,3 tys. ton. Produkuje ona energię elektryczną w ilościach ok. 1,85 mln KWh, którą ZWiK zużywa przede wszystkim na potrzeby własne, co przy rosnących jej cenach pozwala na osiągnięcie wymiernych oszczędności.

Co ciekawe nie kończy się tutaj produkcja w miejscowości Miedwie. Energia elektryczna wyprodukowana z elektrownii słonecznej, która wspiera pracę przepompowni, jest także wspierana przez inwestycję w OZE z roku 2017, do której także przystąpił ZWiK. Jest nią budowa turbiny prądotwórczej w Zakładzie Produkcji Wody „Pomorzany”. Urządzenie umieszczone zostanie w rurociągu dostarczającego wodę z ujęcia na jeziorze Miedwie. Różnica poziomów pomiędzy Miedwiem a zakładem na Pomorzanach wynosi przeszło 30 metrów, produkcja energii elektrycznej odbywać się więc będzie z wykorzystaniem spadku grawitacyjnego wody w rurociągu. Tylko dzięki tej inwestycji szczeciński Zakład Wodociągów i Kanalizacji w ciągu roku zaoszczędzi na rachunkach za prąd 350 tys. zł. Pędząca rurociągiem woda jest w stanie tak rozpędzić łopatki turbiny, aby wytworzyć nawet 140 kW energii elektrycznej. W  ciągu roku pozwala to na wyprodukowanie co najmniej 800 MWh energii elektrycznej.

Bibliografia

http://zwik.szczecin.pl/
http://www.solartec.pl/
http://www.opeusenergia.pl/
http://www.bip.zwik.szczecin.pl/zamowienia/pokaz/1429

http://radioszczecin.pl/1,125561,zwik-stawia-na-energie-ze-slonca-uruchomil-farme

https://www.agropolska.pl/zielona-energia/energia-sloneczna/najwieksza-farma-fotowoltaiczna-w-zachodniopomorskiem-juz-dziala,24.html

Farma fotowoltaiczna w zakładzie wodociągów i kanalizacji w Szczecinie.

https://zwik.szczecin.pl/firma/dzialalnosc/produkcja-energii-elektrycznejData ostatniej modyfikacji: 24 maja 2022

Inwestycje