Farma fotowoltaiczna Augustynka

Instalacja o mocy 25 MW powstanie na wydzierżawionych przez spółkę PGE Energia Odnawialna gruntach prywatnych znajdujących się w powiecie siemiatyckim na Podlasiu.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:

PGE Energia Odnawialna S.A. – spółka zależna PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – największego holdingu energetycznego działającego na polskim rynku i jednego z największych podmiotów tego typu w Europie Środkowej i Wschodniej. Spółka powstała w 1993 roku i na początku nazywała się Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A.

Podstawowymi dziedzinami działalności Grupy są wytwarzanie energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) oraz świadczenie Regulacyjnych Usług Systemowych (na mocy umowy z PSE S.A.).

Przebieg inwestycji

2023r. – planowane uruchomienie farmy fotowoltaicznej

21 grudzień 2021 r. – farma PV Augustynka wygrała aukcję OZE

25 października 2021 r. – uzyskanie pozwolenia na budowę

Finanse

„Postępowanie przetargowe na realizację inwestycji zostanie ogłoszone w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Pozwoli to na rozpoczęcie procedury budowlanej w połowie przyszłego roku i uruchomienie farmy fotowoltaicznej w 2023 r.” – podano w komunikacie PGE EO.

PGE Energia Odnawialna zamierza finansować projekty poprzez system aukcyjny oraz w oparciu o długoterminową umowę sprzedaży energii elektrycznej (PPA).

Cztery projekty fotowoltaiczne grupy PGE wygrały aukcję z grudnia 2021r. na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. Trzy z nich- PV Wola Jedlińska, PV Lesko 2 i PV Opole to małe instalacje o mocy do 1 MW. Natomiast czwarty, PV Augustynka to duża farma słoneczna, o mocy 25 MW. Wszystkie elektrownie zostaną uruchomione do końca 2023.

Budowa

Rozpoczęcie procedury budowlanej planowane jest na lato 2022r.

W ramach przedsięwzięcia, obok farm PV powstanie infrastruktura towarzysząca związana z wyprowadzeniem mocy.

Wpływ

Realizacja budowy farmy fotowoltaicznej Augustynka jest częścią planu Polskiej Grupy Energetycznej, która chce do 2030 r. zbudować instalacje słoneczne o łącznej mocy 3 GW. Obecnie (stan na listopad 2021r.) posiada pięć farm fotowoltaicznych, ale zabezpieczyła już blisko 2,5 tys. ha gruntów, na których mogą powstać obiekty o mocy blisko 2 GW.

Bibliografia

. https://inwestycje.pl/biznes/pge-ma-pozwolenie-na-budowe-farmy-fotowoltaicznej-pv-augustynka-o-mocy-25-mw/

. https://businessinsider.com.pl/firmy/strategie/budowa-farm-fotowoltaicznych-z-problemami-drogie-urzadzenia-i-opoznione-dostawy/psb4mp4

. https://www.wnp.pl/energetyka/cztery-projekty-fotowoltaiczne-pge-wygraly-grudniowa-aukcje-oze,520286.html

. https://energetyka24.com/oze/cztery-projekty-fotowoltaiczne-pge-wygraly-aukcje-oze

 

 Data ostatniej modyfikacji: 6 lutego 2022

Inwestycje