Farma fotowoltaiczna Brudzew

Inwestor i wykonawcy

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin to drugi, pod względem wielkości, krajowy producent energii elektrycznej otrzymywanej z węgla brunatnego oraz jest czwartym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce. W ostatnich czasach ZE PAK wycofuje się z inwestowania w energetykę węglową i skupia się OZE. Głównym udziałowcem tej spółki jest Zygmunt Solorz-Żak.

ESOLEO należy do Grupy Cyfrowy Polsat, firma jest wyspecjalizowana w budowie instalacji fotowoltaicznych.

PAK SERWIS jako odrębny podmiot utworzone zostało w 1999 r., w wyniku restrukturyzacji Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. – poprzez wydzielenie z poszczególnych elektrowni służb utrzymania ruchu i remontów.

Przebieg inwestycji

• 10.11.2021 – Urząd Regulacji Energetyki wydał koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej dla farmy Brudzew

• 26.10.2021 – otrzymanie przez farmę tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION, rozpoczęcie działalności

• 11.08.2021 – zakończenie montażu modułów fotowoltaicznych

• 12.02.2021 – rozpoczęcie montażu konstrukcji farmy

• 04.11.2020 – rozpoczęcie prac przygotowawczych pod budowę farmy

• Wrzesień 2020 – podpisanie umowy między ZE PAK a ESOLEO oraz PAK SERWIS

Finanse

Budżet projektu wynosi 188,9 mln zł. Finansuje go konsorcjum Banku Pekao, PKO BP oraz mBanku.

Szacuje się, że wolumen Farmy Brudzew w pierwszym roku działalności wyniesie 68 tys. MWh. Energia sprzedawana będzie po stałej cenie indeksowanej począwszy od 2023 roku o roczny wskaźnik inflacji. W skali 15 lat może to być łącznie blisko 300 mln zł.

Umowa zawarta została pomiędzy Zespołem Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin raz konsorcjum ESOLEO i Przedsiębiorstwem Remontowym PAK SERWIS z Konina.

 

Technologia

Farma składa się z 155 554 modułów fotowoltaicznych o mocy 455 Wp, co przekłada się na łączną moc 70 MWp. Rocznie ma produkować 68 188 MWh energii elektrycznej. Cała instalacja zajmuje teren o powierzchni ok. 100 hektarów i została wybudowana na terenie, gdzie w przeszłości był wydobywany węgiel brunatny.

Do budowy farmy użyto ponad 900km kabli i światłowodów oraz wykorzystano 306 inwerterów o mocy 185 kW.

W skład inwestycji wchodzą również inwertery o mocy 185 kW i transformatory 20/0,4 kV oraz transformator wyprowadzenia mocy 110/20/20/kV (63,5/31,5/31,5 MVA).

 

Budowa

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. (ZE PAK) rozpoczął już przygotowania do rozbudowy farmy o 250 MW. Po ukończeniu tego etapu planowana jest kolejna rozbudowa farmy w Brudzewie tak, aby jej łączna moc sięgnęła blisko 1000 MW.
ZE PAK sukcesywnie wycofuje z eksploatacji bloki energetyczne pracujące w oparciu o węgiel brunatny. W ciągu ostatnich lat wyłączono bloki węglowe o mocy 1293 MW. W największej w Grupie Elektrowni – Pątnów I – pozostały jeszcze trzy bloki węglowe z pierwotnie dostępnych sześciu.
Planowane jest ponadto wyłącznie do 2030 roku bloków w Elektrowni Pątnów I o mocy 644 MW, na co składają się 2 bloki węglowe o mocy 222 MW i jeden blok o mocy 200 MW.

 

Rysunek 1. Montaż  paneli fotowoltaicznych – stan na 13.04.2021

Rysunek 2. Montaż paneli fotowoltaicznych – stan na 12.08.2021

PV Brudzew farma-fotowoltaiczna-brudzew-13.04.2021_2-570x470

PB Brudzew

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wpływ

Farma będzie w pełni przyjazna środowisku – nie emituje hałasu, nie zanieczyszcza powietrza oraz nie emituje odpadów. Ma to być największa taka farma fotowoltaiczna w Polsce.

Na terenie Elektrowni Konin ZE PAK wybudował centrum szkoleniowe OZE. Umożliwia ono pracownikom sektora energetyczno-węglowego zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. To element szerszej transformacji energetycznego biznesu Zygmunta Solorza

Wytworzony prąd będzie sprzedawany lokalnemu klientowi przemysłowemu w ramach wieloletniej umowy PPA.

Produkcja energii elektrycznej z farmy przełoży się na redukcję emisji CO2 na poziomie 56,7 tysięcy ton rocznie.

Bibliografia

– https://biznesalert.pl/zepak-farma-fotowoltaiczna-brudzew-polsat-energetyka-oze/

https://www.green-news.pl/1289-zepak-farma-fotowoltaiczna-brudzew

https://www.iturek.net/fakty/brudzew-farma-fotowoltaiczna-ze-pak-juz-za-rok

https://www.pakserwis.com.pl/pl/o-nas.html

https://www.gramwzielone.pl/energia-sloneczna/103467/zygmunt-solorz-zbuduje-najwieksza-elektrownie-fotowoltaiczna-w-polsce

https://www.gramwzielone.pl/energia-sloneczna/103890/jest-umowa-na-najwieksza-elektrownie-fotowoltaiczna-w-polsce

https://300gospodarka.pl/news/w-polsce-ruszyla-najwieksza-farma-fotowoltaiczna-ze-pak-uruchamia-nowa-inwestycje-w-brudzewie

– https://www.rynekelektryczny.pl/energia-elektryczna-z-farmy-fotowoltaicznej-brudzew/

https://handel-emisjami-co2.cire.pl/artykuly/brak-kategorii/ze-pak-ukonczylo-montaz-155000-modulow-pv-na-farmie-brudzew

– https://turek24.com.pl/w-brudzewie-powstala-najwieksza-farma-fotowoltaiczna-w-polsce/

– https://www.esoleo.pl/farmy-fotowoltaiczne/

 Data ostatniej modyfikacji: 2 kwietnia 2022

Inwestycje