Farma fotowoltaiczna w Jastrowiu

Inwestycja Grupy Enea o mocy zainstalowanej 3 MW ukończona w czerwcu 2022 r.

Inwestor i wykonawcy

Enea – jeden z największych koncernów energetycznych w Polsce, współodpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne kraju. Dostarcza energię do ponad 2,7 mln klientów. Jest wiceliderem polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Grupa zarządza pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję i dystrybucję energii elektrycznej, aż po sprzedaż i obsługę klienta.

 

Inwestor:

Enea Nowa Energia jest częścią Grupy Enea, zarządza projektami opartymi na odnawialnych źródłach energii (OZE), w tym elektrowniami wodnymi, farmami wiatrowymi i fotowoltaicznymi oraz biogazowniami

Wykonawca:

Enea Serwis jest producentem małogabarytowych stacji transformatorowych Sn/nn , złącz kablowych. Realizuje część elektroenergetyczną farm wiatrowych i innych źródeł odnawialnych.

Przebieg inwestycji

13 czerwca 2022 r. – uroczyste otwarcie farmy w Jastrowiu

czerwiec 2022 r. – zakończenie budowlanych prac wykończeniowych

marzec 2022 r. – test pracy farmy

wrzesień 2021 r. – początek prac budowlanych

Finanse

Koszt inwestycji wyniósł około 8,4 mln zł.

Technologia

Łączna powierzchnia paneli Farmy Jastrowie to 14,4 tys. m^2, w jej skład wchodzi ponad 7400 modułów monokrystalicznych (Si-Mono), a ich łączna waga wynosi 161 ton. Do połączenia całej instalacji wykorzystano 50 km kabli.

Budowa

Budowa farmy fotowoltaicznej w Jastrowiu trwała od września 2021 r. do czerwca 2022 r.

Farma Jastrowie została oficjalnie otwarta 13 czerwca 2022 r. podczas wydarzenia z udziałem przedstawicieli władz państwowych i samorządowych.

Widok ukończonej farmy fotowoltaiczną w Jastrowiu (źródło: media.enea.pl)

 

Zdjęcie z uroczystego otwarcia farmy (źródło: media.enea.pl)

Wpływ

Inwestycja powstała dzięki współpracy z samorządem gminnym, a odpowiedzialna za projekt spółka Enea Nowa Energia zapowiada kolejne inwestycje w farmy fotowoltaiczne. Część z projektów powstaje w ramach programu „Fotowoltaika dla każdej gminy”. Celem jego są inwestycje w rozwój odnawialnych źródeł energii, przeprowadzane we współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego.

Szacuje się, że produkcja generacja prądu z instalacji w Jastrowiu pozwoli na pokrycie rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną ok. tysiąca gospodarstw domowych.

Bibliografia

– https://media.enea.pl/pr/750166/enea-uruchomila-pierwsza-farme-fotowoltaiczna

– https://pila.naszemiasto.pl/farma-fotowoltaiczna-w-jastrowiu-oficjalnie-otwarta-to/ar/c1-8865375

– https://magazynfotowoltaika.pl/enea-uruchomila-pierwsza-farme-fotowoltaiczna/Data ostatniej modyfikacji: 29 lipca 2022

Inwestycje