Farma fotowoltaiczna Jeziórko 1 i Jeziórko 2

Inwestycja w farmy fotowoltaiczne Jeziórko 1 i Jeziórko 2 o mocy 50 MW każda, zlokalizowane w gminie Grębów, woj. Podkarpackie

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:

PGE Energia Odnawialna S.A. – spółka zależna PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – największego holdingu energetycznego działającego na polskim rynku i jednego z największych podmiotów tego typu w Europie Środkowej i Wschodniej. Spółka powstała w 1993 roku i na początku nazywała się Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A.

Podstawowymi dziedzinami działalności Grupy są wytwarzanie energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) oraz świadczenie Regulacyjnych Usług Systemowych (na mocy umowy z PSE S.A.). Łączna moc zainstalowana jednostek wytwórczych należących do Grupy (elektrowni wodnych i wiatrowych) wynosi 2331,25 MW.

Przebieg inwestycji

koniec 2023 roku – planowane zakończenie inwestycji

grudzień 2021 – uzyskanie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej

3 listopada 2021 – wydanie decyzji środowiskowej dla instalacji Jeziórko 1 przez gminę Grębów

Technologia

Farma fotowoltaiczna będzie składała się z dwóch instalacji – PV Jeziórko 1 oraz PV Jeziórko 2 – o łącznej mocy 100MW (po 50 MW mocy na każdą instalację).

Wpływ

Całkowita produkcja energii, na poziomie ok. 100 tys. MWh rocznie, pozwoli zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną ponad 40 tys. gospodarstw domowych, czyli miasta wielkości Opola, co podkreśla skalę tego przedsięwzięcia.
Ta inwestycja została wykonana zgodnie z nową strategią Grupy Kapitałowej PGE, której celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Jednym z ważnych filarów osiągnięcia tej jakże ważnej zmiany jest Program PV. Jego celem jest zbudowanie do 2030 r. instalacji słonecznych o łącznej mocy ok. 3 GW i umocnienie PGE na pozycji lidera na rynku OZE w Polsce.

Bibliografia

-https://energetyka24.com/oze/wiadomosci/pge-energia-odnawialna-z-pozwoleniem-na-budowe-farmy-pv?fbclid=IwAR1IzcOmkIoK8P7SH_tI-lSOrzSYXrEYiW3ZY48zTdNUraBayFCkmPk47Xs

-https://pgeeo.pl/aktualnosci/farma-fotowoltaiczna-pge-o-mocy-100-mw-powstanie-na-podkarpaciu

-https://biznesalert.pl/pge-zbuduje-farme-fotowoltaiczna-o-mocy-100-mw-na-podkarpaciu/

-https://nadwisla24.pl/2021/12/16/jedna-z-najwiekszych-farm-fotowoltaicznych-powstanie-na-terenie-jeziorka/

-http://grebow.un.pl/bip/atach/4/6172/12134/SKMBT_22321110309530.pdf?fbclid=IwAR1TYpfUr9tq_afexmi_u6QKGKuZLtsRnrB_vU-Jk2g28MeBayuvO6oA3LQData ostatniej modyfikacji: 27 grudnia 2021

Inwestycje