Farma fotowoltaiczna Mitra

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:

Grupa PKN Orlen PKN Orlen S.A. to międzynarodowa grupa kapitałowa z branży paliwowo-energetycznej, zajmująca się przetwarzaniem ropy naftowej oraz dystrybucją produktów ropopochodnych, m.in. paliw. Do prac przeprowadzanych przez spółkę PKN Orlen należy ponadto poszukiwanie i wydobywanie węglowodorów. Inną działalnością firmy jest dystrybucja i sprzedaż prądu oraz gazu. Prowadzi działalność w Europie Środkowej i Kanadzie.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

Przebieg inwestycji

2023 r. – planowany termin oddania instalacji do eksploatacji

2021 r. – pozyskiwanie decyzji administracyjnych

Finanse

PKN Orlen planuje wydatki na budowę farmy PV Mitra na poziomie 251,8 mln zł.

„W zaprezentowanej przez nas niedawno strategii Orlen2030 jasno zadeklarowaliśmy, że będziemy inwestować w odnawialne źródła energii. Już teraz posiadamy ok. 450 MW zainstalowanych w OZE, a w perspektywie dekady chcemy zwiększyć nasze odnawialne moce do 2,5 GW. W tym roku planujemy pozyskanie pozwolenia na realizację jednej z największych farm fotowoltaicznych w Polsce. Będzie to kolejny ważny krok w rozbudowie nowoczesnego, niskoemisyjnego segmentu energetycznego i dalszej dywersyfikacji źródeł przychodów koncernu” – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Budowa

Projekt PV Mitra znajduje się w fazie prac planistycznych, w tym trasowania linii elektroenergetycznych, które połączą inwestycję z siecią przesyłową. Trwają również działania zmierzające do uzyskania kompletu decyzji administracyjnych, w tym uzyskania warunków przyłączeniowych i pozwolenia na budowę. Spółka szacuje, że ich pozyskanie będzie możliwe już w 2021 roku.

W momencie oddania do użytku będzie to największa instalacja fotowoltaiczna wśród aktywów OZE Energi.

Wpływ

Energa konsekwentnie rozwija aktywa energetyki odnawialnej. Lokalizacja tych projektów w gminie Przykona, na terenach zrekultywowanych po odkrywkach kopalni węgla brunatnego Adamów, jest ważna ze strategicznego punktu widzenia. Nie tylko zastępują one działające tam wcześniej źródła konwencjonalne, ale jednocześnie wykorzystują istniejącą nadal infrastrukturę przesyłową. Należące do Energi tereny w gminie Przykona posiadają duży potencjał inwestycyjny zapewniając rekultywację terenów pokopalnianych, podkreślił Orlen. Na terenie gminy Przykona działa uruchomiona w lipcu 2020 r. Farma Wiatrowa Przykona o mocy 31 MW. Obok niej powstać ma farma fotowoltaiczna PV Gryf o mocy 20 MW, dla której polecenie rozpoczęcia prac wydane zostało z końcem 2020 roku.

Bibliografia

https://www.orlen.pl/pl/o-firmie/media/komunikaty-prasowe/2021/orlen-i-energa-planuja-kolejne-megawaty-z-oze-w-wielkopolsce

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Energa-planuje-budowe-farmy-fotowoltaicznej-PV-Mitra-o-mocy-ok-100-MW-8041264.html

https://inzynieria.com/energetyka/odnawialne_zrodla_energii/wiadomosci/60234,w-wielkopolsce-powstanie-duza-farma-fotowoltaiczna

https://inwestycje.pl/biznes/energa-planuje-budowe-farmy-pv-mitra-o-mocy-ok-100-mw/

https://energia.rp.pl/oze/art17030851-energa-inwestuje-w-farmy-fotowoltaiczneData ostatniej modyfikacji: 8 listopada 2021

Inwestycje