Farma fotowoltaiczna Mysłowice

Farma w Mysłowicach o mocy zainstalowanej 100 MW powstanie na zrekultywowanym składowisku odpadów paleniskowych. W dniu ukończenia ma być największą farmą fotowoltaiczną w Polsce. Początek produkcji energii elektrycznej planowany jest na połowę 2023 r.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:

tauron2Tauron Wytwarzanie S. A. to polskie przedsiębiorstwo grupujące spółki z branży energetycznej, drugie pod względem wielkości w Polsce po Polskiej Grupie Energetycznej. Grupa Tauron jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce i należy do największych holdingów energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa we wszystkich obszarach rynku energetycznego – od wydobycia węgla, poprzez wytwarzanie, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej i ciepła oraz obsługę klienta.

 

 

 

Przebieg inwestycji

lato 2023 r. – planowane oddanie inwestycji do użytku

lipiec 2022 r. – początek prac związanych z przygotowaniem gruntu pod budowę farmy

marzec 2022 r. – rozpoczęcie budowy I etapu farmy fotowoltaicznej

wrzesień 2021 r. – uzyskanie pozwolenia na budowę farmy

lipiec 2019 r. – ogłoszenie przetargu na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej

Finanse

Pierwszy etap to budowa instalacji o mocy około 37 MW, której koszt wynosić ma ok. 120 mln zł. Na jej realizację Tauron otrzyma 82,5 mln złotych nieoprocentowanej pożyczki z możliwością umorzenia do 24 mln zł kosztów kwalifikowanych. Umowa o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 została zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Łączny koszt całej farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 100 MW szacuje się na 360-400 mln zł.

Budowa

Panele fotowoltaiczne zainstalowane na farmie fotowoltaicznej w Mysłowicach będą miały docelowo łączną moc zainstalowaną na poziomie 100 MW. Farma PV powstanie dwuetapowo: w pierwszym do eksploatacji oddanych zostanie około 37 MW, drugi z kolei przewiduje budowę instalacji o mocy około 60 MW.

Oddanie do eksploatacji farmy fotowoltaicznej w Mysłowicach zaplanowane jest na drugą połowę 2023 roku.

Dane dla I etapu inwestycji:

Prace na terenie inwestycji rozpoczną się w pierwszym kwartale 2022 roku. W Mysłowicach zostanie zainstalowanych 94 tys. paneli fotowoltaicznych, o mocy zainstalowanej 395 W każdy, na łącznej powierzchni 16 ha. W skład inwestycji wchodzić będzie 173 inwertery oraz 14 stacji transformatorowych.

 

myslowice-100mw-v2

Tereny inwestycyjne dla farmy fotowoltaicznej Mysłowice (z materiałów inwestora)

 

Wpływ

Szacuje się, że w ciągu roku instalacja wyprodukuje 39 tys. MWh zielonej energii, co odpowiada rocznym potrzebom 16 tys. gospodarstw domowych, przy jednoczesnym ograniczeniu emisji CO2 o prawie 30 tys. ton.

– Farma w Mysłowicach to kolejna realizacja programu budowy elektrowni fotowoltaicznych na terenach poprzemysłowych należących do Grupy Tauron. Dzięki takiemu podejściu, tereny poprzemysłowe są ponownie zagospodarowywane. W tym przypadku dodatkowym środowiskowym atutem jest wykorzystanie postindustrialnego terenu na potrzeby budowy źródła zielonej energii – mówi Sebastian Gola, prezes spółki Tauron Wytwarzanie.

Z kolei wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Artur Michalski, wskazuje na takie korzyści jak pozyskiwanie zielonej energii elektrycznej ze słońca, w odzyskanym po przemysłowej degradacji terenie, gwarancja istotnego spadku emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, sięgającego blisko 29,5 tony równoważnika CO2/rok, to także większa dywersyfikacja i niezależność systemu elektroenergetycznego poprzez wprowadzanie do miksu energetycznego tego typu obiektów.

Tauron w marcu 2022 roku wydzielił w swojej grupie spółkę Tauron Zielona Energia, która nadzoruje wszystkie przedsięwzięcia koncernu związane z energią odnawialną. W planach spółki jest powiększenie mocy zainstalowanej w OZE do 1600 MW do 2025 r.

Plany budowy farmy spotkały się z protestami części mieszkańców Mysłowic. Podstawowym problemem wskazywanym przez mieszkańców była zbyt niewielka odległość elementów farmy od zabudowy mieszkalnej. Wymieniono m.in. hałas związany z lokalizacją transformatora, którą zaplanowano jako kilka metrów od jednego z budynków. Mieszkańcy zwrócili również uwagę na spory wpływ jaki inwestycja o powierzchni 16 ha będzie miała na lokalny ekosystem.

Bibliografia

– https://energetyka24.com/oze/tauron-buduje-najwieksza-farme-fotowoltaiczna-w-polsce

– https://www.youtube.com/watch?v=qxkjqjFB6YI

– https://www.youtube.com/watch?v=cZPRbzpexBo&t=2s

– https://www.youtube.com/watch?v=dNwleL5xwbU&ab_channel=SILESIAFLESZTVS

– https://www.sunhunter.pl/pozwolenie-na-budowe-dla-inwestycji-w-myslowicach-dzieckowicach/

– https://www.green-news.pl/2799-myslowice-tauron-farma-fotowoltaiczna

– https://myslowice.naszemiasto.pl/w-myslowicach-powstaje-najwieksza-w-polsce-farma/ar/c1-8910035Data ostatniej modyfikacji: 18 lipca 2022

Inwestycje