Farma fotowoltaiczna PV Szydłowo

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: SUNFRUITS Sp. z o. o.

SUNFRUITS Sp. z o. o. – aktywna spółka, której podstawową działalnością jest wytwarzanie energii elektrycznej.

Wykonawca: DOBRA ENERGIA Rafał Odrobiński

Wykonawcą jest firma „DOBRA ENERGIA Rafał Odrobiński”, świadczy ona kompleksowe doradztwo środowiskowe związane z procesem inwestycyjnym i poinwestycyjnym. Firma skupia zespół ekspertów ze wszystkich dziedzin inżynierii i ochrony środowiska posiadających ponad 15-letnie doświadczenie w branży doradczej.

Przebieg inwestycji

• 4 stycznia 2021r. – obwieszczenie wójta gminy Szydłowo o rozpoczęciu rozpatrywania decyzji środowiskowych, przez odpowiednie organy
• 4 listopada 2020r. – podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
• 22 października 2020r. – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
• 14 październik 2020r. – zawieszenie postępowania o wydanie decyzji środowiskowych do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
• 6 lipca 2020r. – wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do budowy farmy fotowoltaicznej

Technologia

Planowane przedsięwzięcie polega na montażu 8 modułów fotowoltaicznych jako obiektów wykorzystujących energię słoneczną do wytworzenia energii elektrycznej o mocy do 120 MW.

Budowa

Inwestycja powstaje na terenie miejscowości Kotuń, wsi krajeńskiej położonej w województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim, w gminie Szydłowo.

Wpływ

Planowana do przekształcenia powierzchnia terenu będzie wynosiła do ok. 100 ha.

Bibliografia

https://bip.szydlowo.pl/budowa-farmy-fotowoltaicznej-o-mocy-do-120-mw-wraz-z-niezbedna-infrastruktura-techniczna-na-dzialkac.html?fbclid=IwAR3RtSiMdpg3_U3T2IhsXbytCMTx_KDJ_6ciAPc59cfgu8VlmBOUBbmtor4

http://bip.szydlowo.mserwer.pl/subcontent.php?cms_id=1243&fbclid=IwAR1-hS8furPZzAmmVr5uK2tasXYgKSpq1SiWhNHYMl9ARwmB7iMdsWVqZY4Data ostatniej modyfikacji: 2 lutego 2022

Inwestycje