Farma wiatrowa Biały Bór

Realizacja inwestycji w jedną z największych farm wiatrowych w Polsce – o mocy zainstalowanej 145 MW, złożonej z 42 turbin. Farma została oficjalnie otwarta w maju 2022 roku.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:

Grupa Uriel Inversiones –  jest spółką zajmującą się przygotowywaniem, budową i eksploatacją projektów związanych z energią odnawialną. Powstała ona w roku 1988 i należy do grupy spółek o charakterze rodzinnym o nazwie Uriel Inversiones, założonej w roku 1927 i działającej w rozmaitych sektorach, takich jak produkcja części samochodowych, zarządzanie odpadami, handel surowcami i energia odnawialna. W ramach działalności spółki URIEL zaprojektowano, wybudowano i aktualnie obsługuiwane są projekty z zakresu różnorodnych technologii: wiatrowej, małej energetyki wodnej, fotowoltaicznej, biogazowej i termo-słonecznej

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego Spółka Akcyjna (PBDI S.A.) – jest częścią powstałej w 1990 roku Grupy Erbud, jednej z pięciu czołowych grup budowlanych na polskim rynku. Prawie od samego początku rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce Spółka jest aktywnym uczestnikiem w tym segmencie budownictwa. Usługi Spółki w zakresie energetyki wiatrowej obejmują projektowanie i wykonanie fundamentów, dróg dojazdowych oraz placów manewrowych, a także roboty elektroenergetyczne.

Przebieg inwestycji

14 maja 2022 roku – oficjalne otwarcie farmy wiatrowej

listopad 2021 – zakończenie budowy większości z 42 turbin wiatrowych, testowe uruchomienie niektórych turbin

październik 2020 – rozpoczęcie prac budowlanych

30 września 2020 – otrzymanie od zamawiającego – Biały Bór Farma Wiatrowa 3 Sp. z o. o. pisemnego polecenia rozpoczęcia prac.

4 czerwca 2020 – spółka podała, że zawarła umowę na budowę, przyczyną ujawnienia opóźnionej informacji poufnej było spełnienie się warunku zawieszającego przewidzianego w umowie.

grudzień 2019 – zwycięstwo FW Biały Bór w ramach aukcji OZE

29 czerwca 2010 r. – uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla „Zespół elektrowni wiatrowych” w gminie Biały Bór.

Finanse

Cała inwestycja ma kosztować około 675 mln zł. Realizacja budowy farmy Biały Bór jest wynikiem wygrania aukcji OZE z grudnia 2019 roku.

W sierpniu 2020 roku DNB i EKF podpisały umowę na finansowanie farmy wiatrowej Biały Bór o mocy 144,9 MW, której sponsorem są Uriel Renovables i Mirova.

Technologia

vestas 3_75mw

Grupa Uriel Inversiones zamówiła 42 turbiny model V126-3,45 MW, których producentem jest firma Vestas.

Zamówienie obejmuje turbiny o jednostkowej mocy 3,45 MW i średnicy łopat wirnika 126 metrów, które zostaną zamontowane na 117-metrowych wieżach.

Prędkość startowa: 3.0 m/s

Nominalna prędkość wiatru: 12.0 m/s

Prędkość wyłączania turbiny: 22.5 m/s

 

Budowa

Materiały dokumentujące budowę farmy Biały Bór można odnaleźć w źródłach:

https://szczecinek.naszemiasto.pl/gigantyczna-inwestycja-energetyczna-w-gminie-bialy-bor/ga/c1-7944049/zd/57067777

https://szczecinek.naszemiasto.pl/gigantyczna-inwestycja-energetyczna-w-gminie-bialy-bor/ga/c1-7944049/zd/57067819

https://www.youtube.com/watch?v=qkhb5E1tDhQ

https://youtu.be/5BMY1h6-3OM – widok farmy z drona

 

Zdjęcia z placu budowy – wykonanie drogi do miejsca lokalizacji turbin:

budowa bialy_bor

Budowa wieży dla turbin wiatrowych przy użyciu dźwigów:

biały bór 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Wpływ

Jak podał inwestor w komunikacie, pod względem mocy zainstalowanej farma w Białym Borze będzie jedną z trzech największych elektrowni tego typu w Polsce. Wytworzona tu energia będzie w stanie zasilić ponad 100 tys. gospodarstw domowych, przyczyniając się do rocznej redukcji emisji CO2 o ponad 370 tys. ton.

Wytworzona w turbinach energia elektryczna trafi do sieci energetycznej poprzez stację elektroenergetyczną 400/110 kV Żydowo-Kierzkowo, oddaloną o ok. 30 km , należącą do Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

W czerwcu 2014 r. przeprowadzono ankietę wśród mieszkańców gminy Biały Bór w zakresie planowanych działań podnoszących jakość życia mieszkańców – powiązaną ze środkami uzyskanymi od inwestora w ramach budowy farmy wiatrowej. Wyniki ankiety umieszczono na stronie:
https://bialybor-bip2.alfatv.pl/dokumenty/3255

Przygotowania do rozpoczęcia przedsięwzięcia trwały kilka lat. Pomimo wcześniejszego wydania pozwolenia na budowę farmy, w roku 2015 pojawiły się wątpliwości, czy farma powstanie. Powodem była procedowana wówczas tzw. „ustawa antywiatrakowa” wprowadzająca zasadę 10H, jednocześnie odwlekana była aukcja OZE na zakup energii przez państwo ze źródeł odnawialnych. Kwota odszkodowania dla inwestora z tytułu wycofania się z planów budowy farm wiatrowych w Gminie Biały Bór wynosiłaby 97 mln zł.

W ocenie burmistrza Białego Boru Pawła Mikołajewskiego, inwestycja będzie miała znaczenie dla budżetu gminy przez kolejne 30 lat. Szacuje się, że korzyści dla budżetu Białego Boru wyniosą nawet ok. 3 mln zł rocznie. Uzgodniono także, że spółka na własny koszt (w ramach tzw. inwestycji kompensacyjnych) wyremontuje część dróg gminnych i powiatowych oraz wybuduje nowe odcinki. Działania mają być rekompensatą za ewentualne uciążliwości powodowane przez wiatraki.

Odnośnie środków, które miały zostać przekazane lokalnym przez inwestora odnotowano konflikt z mieszkańcami gminy  Przybrda. Przedmiotem konfliktu był cel subsydiów – w Przybrdzie przekonywano, aby znaczną część podarowanej sumy przeznaczyć na ocieplenie budynków. Spółka Biały Bór Farma Wiatrowa nie zgadzała się na to, ponieważ bloki to własność prywatna, a nie publiczna. Przed świetlicą wiejską w maju 2021 r. odbyło się w tej sprawie spotkanie z przedstawicielami hiszpańskiej spółki. Pięć pozostałych sołectw zgodziło się, aby za te pieniądze sfinansować publiczne inwestycje, nie dotyczące prywatnych domostw. Ostatecznie również sołectwo Przybrda przystąpiła do porozumienia ze spółką FW Biały Bór, kwota 500 tys. zł przeznaczona ma zostać na dwa place zabaw, dwie siłownie plenerowe, remont świetlicy oraz montaż fotowoltaiki na tym obiekcie, zakupiony zostanie mały traktorek do koszenia trawy oraz pojawią się dodatkowe punkty oświetleniowe.

Kolejne kwoty będą wypłacane co 5 lat – w kolejnych latach po 250 tys. zł na sołectwo, dla sołectw znajdujących się w obrębie farmy wiatrowej.

Ponadto rozruch turbin wiatrowych wiosna 2022 roku wywołał wyrazy niezadowolenia wśród mieszkańców gminy, skarżących się na hasał wywoływany przez turbiny. Wynika to z wypowiedzi sołtys wsi Przybrda dla portalu miastko24.pl, którego fragment przytaczamy poniżej: „Ludzie narzekają twierdząc, że w Przybrdzie wszyscy powinni mieć wymienione okna na trzyszybowe, ponieważ wiatraki słychać, szczególnie przy wietrze z Zachodu. (…) Niestety, przez coś takiego jest nie tylko dokuczliwy szum, ale i wartość tracą nieruchomości, szczególnie domy i mieszkania.”

Bibliografia

https://forsal.pl/biznes/aktualnosci/artykuly/7837671,konsorcjum-erbudu-ma-umowe-na-farme-wiatrowa-za-15464-mln-zl-netto.html.

https://www.cire.pl/item,205707,1,0,0,0,0,0,rozpoczela-sie-budowa-farmy-wiatrowej-w-bialym-borze.html.

https://www.wnp.pl/energetyka/ruszyla-budowa-jednej-z-najwiekszych-farm-wiatrowych-w-polsce,424336.html.

https://onoze.pl/2020/07/09/hiszpanska-spolka-zamowila-turbiny-do-farm-wiatrowych-w-polsce/.

https://pl.wind-turbine-models.com/turbines/1249-vestas-v126-3.45.

https://iszczecinek.pl/pl/19_wiadomosci-z-regionu/679_bialy_bor/25756_las-turbin-wiatrowych-w-gminie-bialy-bor-robi-wrazenie-wideodron-.html

https://szczecinek.naszemiasto.pl/las-wspolczesnych-wiatrakow-w-gminie-bialy-bor-juz-wytwarza/ar/c1-8689665

https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/bialy-bor-farma-wiatrowa-9340.html

https://www.cire.pl/artykuly/serwis-informacyjny-cire-24/176178-rozpoczela-sie-budowa-farmy-wiatrowej-w-bialym-borze

https://iszczecinek.pl/pl/19_wiadomosci-z-regionu/679_bialy_bor/23710_awantura-o-pol-miliona-za-wiatraki-w-przybrdzie-oddali-pieniadze.html

http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U83/2010/72/1328.pdf

https://gp24.pl/farma-wiatrowa-pod-znakiem-zapytania-gmina-moze-stracic-100-milionow/ar/10158252

– https://miastko24.pl/pl/19_wiadomosci-z-regionu/681_bialy-bor/7518_przybrda-ulegla-i-wziela-pieniadze-za-wiatraki.html

– https://alebank.pl/dnb-bank-polska-wraz-z-ebor-sfinansuje-farmy-wiatrowe-o-mocy-514-mw/?id=357085&catid=27735&cat2id=18916Data ostatniej modyfikacji: 30 lipca 2022

Inwestycje