Farma wiatrowa Dębsk

Farma Dębsk zlokalizowana będzie na północnym Mazowszu, na terenie gminy Żuromin i Kuczbork Osada. Składać się będzie z 55 turbin wiatrowych o łącznej mocy zainstalowane 121 MW.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: Polenergia Farma Wiatrowa 3 Sp. z o.o.

Polenergia – prywatna grupa energetyczna składająca się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Powstała w wyniku konsolidacji dwóch grup aktywów kontrolowanych przez Kulczyk Holding S.àr.l (dawniej Polenergia Holding S.àr.l) z siedzibą w Luksemburgu tj. Polish Energy Partners S.A. (skoncentrowanej na produkcji energii elektrycznej z farm wiatrowych) oraz Grupy Polenergia (skoncentrowanej na wytwarzaniu, dystrybucji, sprzedaży i obrocie energii elektrycznej i świadectw pochodzenia oraz rozwoju nowych projektów z zakresu wytwarzania energii).

 

Wykonawcy:

ONDE (ERBUD)

(dawniej: PBDI S.A. – Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego Spółka Akcyjna, od 9.03.2021r. ONDE SA) jest częścią powstałej w 1990 roku Grupy Erbud, jednej z pięciu czołowych grup budowlanych na polskim rynku. PBDI S.A. zostało utworzone w wyniku połączenia Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. i Rembet Plus Sp. z o.o. PBDI S.A. działa w sektorze budownictwa inżynieryjnego, drogowego oraz elektroenergetycznego.

Usługi Spółki w zakresie energetyki wiatrowej obejmują projektowanie i wykonanie fundamentów, dróg dojazdowych oraz placów manewrowych, a także roboty elektroenergetyczne (w tym projekt i budowę stacji elektroenergetycznych oraz linii kablowych średniego i wysokiego napięcia).

Electrum Concreo (do 03.2022: Electrum) to jeden z czołowych wykonawców infrastruktury dla odnawialnych źródeł energii. Spółka realizuje strategiczne kontrakty na wielkoformatowe farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, budując i uruchamiając obiekty w sektorze energetyki alternatywnej, informacyjnym i przemysłowym. Całość procesu jest przeprowadzana w ramach Grupy Electrum, działającej w formule One Stop Shop. Spółka odpowiada także za przeprowadzenie wszelkich czynności formalno- prawnych w ramach realizacji oraz przejęcie i mitygację ryzyk.

Przebieg inwestycji

połowa 2022 – Przewidziany koniec prac związanych z budową inwestycji

kwiecień 2022 – trwa instalacja turbin

styczeń 2022 – montaż transformatora na stacji SN/WN

październik 2020 – Początek prac budowlanych

czerwiec 2020 – zawarcie umowy z firmą Vestas na dostawę turbin

II kwartał 2020 – zawarcie umowę z konsorcjum Electrum i P.U. Jarex na wykonanie robót montażowo–elektroenergetycznych

grudzień 2019 – Wygrane aukcje na sprzedaż energii z OZE

 

Finanse

Przetarg został ogłoszony w grudniu 2020.

Inwestycja FW Dębsk jest trzecim projektem Grupy na przestrzeni ostatnich miesięcy, który pozyskał bankowe finansowanie. Konsorcjum banków: EBOiR, ING Bank Śląski, mBank oraz Santander Bank Polska udzieliło kredytu w wysokości 480 mln PLN. Umowa obejmuje też kredyt VAT w okresie budowy do 73 mln zł. Umowa przewiduje spłatę kredytu inwestycyjnego nie później niż do 10 czerwca 2037 roku, a dla kredytu VAT nie później niż do 31 marca 2023 roku. Oprocentowanie kredytów równa się stawce WIBOR powiększonej o marżę banków.

Farmy wiatrowe Dębsk, Szymankowo i Kostomłoty wygrały aukcję OZE w grudniu 2020 r. i tym samym uzyskały wsparcie w ramach systemu aukcyjnego.

 

Technologia

FW Dębsk będzie się składać z 55 turbin o łącznej planowanej mocy 121 MW. Zgodnie z prognozą roczna produkcja energii elektrycznej wyniesie około 366 GWh.

Dostawcą turbin i podmiotem świadczącym usługi serwisu technicznego przez 30 lat będzie Vestas Poland. Wykonawcą robót budowlanych związanych z fundamentami pod turbiny wiatrowe, przystosowaniem dróg dojazdowych, budową dróg serwisowych oraz platform montażowych jest konsorcjum utworzone przez Electrum (dawniej PBDI) oraz Erbud.

Model turbin: Vestas V110 – 2,2MW

Parametry turbin wiatrowych :

moc: 2,2MW
wysokość piasty: 120 m
średnica wirnika: 110 m
moc akustyczna: 106,5 dB

 

turbine-vestas_v-110 dębsk2

Rys. 1 Zdjęcie turbin Vestas V110 – z materiałów producenta (Østerild, Dania)

Okablowanie 110 kV AC długości 62 km, łączące stacje elektroenergetyczne 110/30kV Dębsk oraz 400/110kV Płock to najdłuższa taka instalacja w Europie.

Budowa

Farma wiatrowa zlokalizowana będzie na terenie mazowieckich gmin Żuromin i Kuczbork Osada. Częścią projektu jest również główny punkt zasilania (GPZ), podziemna infrastruktura kabli energetycznych i sterujących jak również drogi dojazdowe do poszczególnych turbin wiatrowych oraz place serwisowo-montażowe. Energia wygenerowane przez turbiny wiatrowe FW Dębsk będzie przesyłana podziemnymi liniami kablowymi do GPZ. Po zmianie napięcia na wysokie, energia będzie przesyłana podziemną linią kablową 110 kV o długości około 63 km do GPZ Kruszczewo.

FW Dębsk jest zlokalizowana na obszarze wyznaczonym posadowieniem wsi Zielona (róg północno-zachodni), Kuczbork (róg północno-wschodni), Wólka Kliczewska (róg wschodni), Małocin (róg południowo-wschodni), Dębsk (róg południowy), Chamsk (róg południowo-zachodni), w gminach Żuromin oraz Kuczbork – Osada w powiecie żuromińskim, w województwie mazowieckim. Czternaście turbin wiatrowych będzie zlokalizowanych w gminie Kuczbork-Osada, a pozostałe 41 w gminie Żuromin.

Ogólna powierzchnia zajmowana przez farmy to ok. 15,25 ha.

 

debsk1

Rys. 2 Roboty budowlane na placu budowy FW Dębsk – z materiałów inwestora

 

Rys.3 Prace budowlane na terenie FW Dębsk (źródło – Electrum Holding)

 

Do zakresu prac wykonanych przez firmę Electrum należy:

  • Budowa stacji elektroenergetycznej 110/30kV GPO Dębsk
  • Budowa najdłuższej linii kablowej WN 110kV w Europie – 62,5 km pomiędzy istniejącą stacją 400/110 kV Płock, a planowaną stacją 110/30kV Dębsk
  • Budowa linii kablowej SN 30kV wraz z kablami światłowodowymi i uziemieniem (85,5 km)

Wpływ

Obecnie teren projektu jest wykorzystywany rolniczo, jest otoczony polami uprawnymi, lasami i łąkami. W pobliżu farmy istnieją także obszary zabudowane, głównie zabudowania lokalnych wsi.

Realizacja Projektu nie wymagała wysiedleń lub przeniesienia działalności – w efekcie realizacji nie doszło i nie dojdzie do przesiedleń natury fizycznej lub ekonomicznej, nie odnotowano także utraty źródeł utrzymania. Grunty przeznaczone na potrzeby Projektu zostały pozyskane na podstawie  obustronnych umów dzierżawy zawartych z właścicielami gruntów.

Projekt powoduje bezpośrednie oddziaływanie społeczno-ekonomiczne na rozwój gmin i mieszkańców. Zidentyfikowano następujące rodzaje oddziaływań bezpośrednich:
-wzrost wpływów podatkowych w gminach – zgodnie z polskim prawodawstwem, każdego roku władze lokalne powinny otrzymywać podatek w wysokości 2% wartości inwestycji. Kwota ta wynosi ok. 20 000 – 22 500 euro za turbinę rocznie;
-wzrost rocznych dochodów dzierżawców gruntów;
-modernizacja lokalnych szlaków komunikacyjnych.

Na terenie farmy nie znajdują się cenne siedliska zwierząt oraz teren oddalony jest od obszarów chronionych.

Rekordowa w historii grupy inwestycja zapewni blisko 50-proc. wzrost mocy w segmencie lądowych farm wiatrowych.

Bibliografia

https://www.pbdi.pl/

https://www.erbud.pl/

https://www.polenergia.pl/pol/pl/strona/farmy-wiatrowe

https://www.cire.pl/item,201265,1,0,0,0,0,0,polenergia-ma-umowe-kredytowa-na-budowe-farmy-wiatrowej-debsk.html

https://www.polenergia.pl/pol/sites/default/files/attachments/page/fw_debsk_informacje_o_projekcie.pdf

https://pl.wind-turbine-models.com/turbines/996-vestas-v110

https://www.cire.pl/artykuly/serwis-informacyjny-cire-24/173162-polenergia-ma-umowe-kredytowa-na-budowe-farmy-wiatrowej-debsk

– https://www.polenergia.pl/fw-debsk/

– https://concreo.electrum.pl/projekty/debsk/

– https://www.gramwzielone.pl/energia-wiatrowa/103252/polenergia-wybrala-turbiny-dla-najwiekszej-farmy-wiatrowejData ostatniej modyfikacji: 9 sierpnia 2022

Inwestycje