Farma wiatrowa Grajewo

Realizacja budowy farmy wiatrowej Grajewo złożonej z 12 turbin o łącznej mocy zainstalowanej 40 MW. Oddanie do eksploatacji zaplanowane jest na koniec 2022 roku.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:

DIF Capital Partners – wiodący globalny niezależny podmiot zarządzający funduszami o wartości aktywów 8,5 mld euro. Fundusze te zainwestowały w elektrownie słoneczne i wiatrowe o mocy około 2,3 GW w Europie, obu Amerykach i w Australii.

 

Wykonawcy:

OX2 – działalność firmy zawiera ocenę i rozwój projektów oraz skuteczne nabywanie praw do nich od deweloperów. Prowadzi inwestycje w Szwecji, Finlandii, Polsce, Francji, Norwegii, Hiszpanii, Rumunii, na Litwie i we Włoszech. Siedziba główna firmy mieści się w Sztokholmie.

 

 

Electrum Concreo (do 03.2022: Electrum) to jeden z czołowych wykonawców infrastruktury dla odnawialnych źródeł energii. Spółka realizuje strategiczne kontrakty na wielkoformatowe farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, budując i uruchamiając obiekty w sektorze energetyki alternatywnej, informacyjnym i przemysłowym. Całość procesu jest przeprowadzana w ramach Grupy Electrum, działającej w formule One Stop Shop. Spółka odpowiada także za przeprowadzenie wszelkich czynności formalno- prawnych w ramach realizacji oraz przejęcie i mitygację ryzyk.

Przebieg inwestycji

grudzień 2022 – planowane oddanie farmy do eksploatacji

kwiecień 2021 – rozpoczęcie montażu turbin wiatrowych

9 września 2020 – wydanie pozwolenia na budowę farmy przez starostę powiatu Grajewo

sierpień 2020 – początek prac przygotowawczych na terenie inwestycji

2010 – uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektu FW składającej się z 25 turbin

Finanse

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) udzielił kredytu w wysokości 175 mln zł (równowartość 38,9 mln euro) na rozwój, budowę i eksploatację dwóch farm wiatrowych w Polsce – Grajewo i Sulmierzyce, o łącznej mocy 63,1 MW (w tym FW Grajewo – 40 MW).

Inwestycje w FW Grajewo powstaje w ramach indywidualnego kontraktu EPC. Podstawową ideą formuły EPC jest zawarcie umowy, w ramach której wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia gotowego produktu, rozumianego jako zakończony oraz przygotowany do użytkowania obiekt. Wykonawca EPC jest powinien dostarczyć kompletny obiektu za gwarantowaną cenę, w wyznaczonym terminie.

Technologia

Inwestycja składać się będzie z 12 turbin wiatrowych Vestas V126 3,45MW

Parametry turbiny:
Moc znamionowa: 3,450kW
Minimalna operacyjna prędkość wiatru: 3m/s
Maksymalna operacyjna prędkość wiatru: 22,5m/s
Zakres temperatur: od -20°C* do +45°C
Height for transport 3.4 m
Ślad węglowy: 6.4g CO2e/kWh
Czas zwrotu energii potrzebnej do wyprodukowania turbiny: 6.5 miesięcy
Krotność energii wyprodukowanej w porównaniu do energii włożonej w produkcję turbiny: 37
Poziom recyklingu: 87.5%

Budowa

grajewo_budowa

Przygotowanie fundamentu pod wieżę z turbiną wiatrową – z materiałów wykonawcy

 

Film z realizacji projektu FW Grajewo: https://www.youtube.com/watch?v=lEWK–JAt1o

Wpływ

Budowa dwóch farm wiatrowych (Grajewo i Sulmierzyce) o łącznej mocy zainstalowanej 63,1 MW pozwoli pomóc w zastąpieniu elektrowni węglowych w koszyku wytwórczym przy spodziewanym ograniczeniu emisji CO2 obecnie szacowanych na około 139 500 ton CO2 rocznie.

Oba podprojekty zostały zatwierdzone przez właściwe organy w 2015 r., po przeprowadzeniu procedur o oddziaływaniu środowiskowym z udziałem społeczeństwa. Pierwotnie zezwolenia dotyczyły odpowiednio 10 i 22 turbin wiatrowych. Ostatecznie, z uwagi na względy społeczno-ekonomiczne, zostanie zainstalowana mniejsza moc, niż pierwotnie dozwolona i taka mniejsza moc uzyskała ważne pozwolenia na budowę w 2016 i 2019 roku. Oba projekty posiadają ważne pozwolenia i są ujęte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Podprojekt Grajewo zlokalizowany jest na terenach wiejskich gminy Grajewo, w północno-wschodniej Polsce, głównie na gruntach rolnych, częściowo na łąkach i pastwiskach, poza obszarami chronionymi i jest zgodny z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się w odległości ponad 500 metrów od farm wiatrowych.

grajewo_mapa

Lokalizacja farmy wiatrowej Grajewo (woj. podlaskie)

 

Bibliografia

-https://www.ox2.com/pl/projects/grajewo/

-https://e-grajewo.pl/wiadomosc,43403.html

-https://www.gramwzielone.pl/energia-wiatrowa/3736/na-podlasiu-ma-powstac-farma-wiatrowa

-https://alebank.pl/ebor-udzieli-175-mln-zl-kredytow-na-dwie-farmy-wiatrowe-w-polsce/?id=393601&catid=27735

-https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd-translation/52746/1395299217642/Grajewo_and_Sulmierzyce_wind_farms_(Polish).pdf?blobnocache=true

-https://www.vestas.com/en/products/4-mw-platform/V126-3-45-MW

– http://fibromat.pl/realizacja-inwestycji-w-formule-epc/Data ostatniej modyfikacji: 9 sierpnia 2022

Inwestycje