Farma wiatrowa Kąty

Inwestycja w farmę wiatrową o mocy zainstalowanej 35,2 MW, zlokalizowaną w powiecie elbląskim.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor 

Baltic Green I – spółka należy do polskiego oddziału czeskiego koncernu ČEZ, obecnego na praskiej i warszawskiej giełdzie. Koncern posiada kilkanaście farm wiatrowych, a realizacji inwestycji odbywa się głównie na terenie Niemiec oraz Czech.

KGAL – niemiecki fundusz inwestycyjny. Na terenie Polski podejmuje działalność w nieruchomościach oraz branży energetycznej. Inwestuje w odnawialne źródła energii m.in. w Niemczech, Hiszpanii, Portugalii oraz we Włoszech.

 

Wykonawcy

ONDE (dawniej PBDI)

firma będąca częścią Grupy Kapitałowej ERBUD, jednej z największych polskich grup budowlanych na rynku. Specjalizuje się w budownictwie kubaturowym, inżynieryjno-drogowym, przemysłowym i energetycznym.

 

 

 

 

P&Q

firma zajmująca się projektowaniem, budowaniem, integracją i uruchamianiem obiektów energetycznych oraz przemysłowych. Świadczy usługi kompleksowego zarządzania aktywami przemysłowymi oraz energetycznymi, zarówno w zakresie technicznym (O&M), jak i finansowym.

 

 

 

Przebieg inwestycji

15 marca 2022 r. – planowane oddanie farmy wiatrowej Kąty do użytku.

czerwiec 2020 r. – sfinalizowanie sprzedaży projektu farmy

grudzień 2020 r. – wygranie aukcji OZE

październik 2020 r. – podpisanie umowy na roboty budowlane

III kwartał 2019 r. – otworzenie procesu sprzedaży projektu farmy przez koncern ČEZ

Finanse

Działający w Polsce czeski koncern energetyczny Grupa ČEZ otworzyły w III kwartale 2019 roku proces sprzedażowy dwóch projektów farm wiatrowych – Kąty o mocy 35,2 MW oraz Sakówko – 4,4 MW. Oferty koncernowi złożyło kilkadziesiąt podmiotów – polskie i zagraniczne firmy oraz fundusze inwestycyjne. Ostatecznie ČEZ przyjęło te od funduszu KGAL z Niemiec. Sprzedaż została sfinalizowana w czerwcu 2020 r.

Konsorcjum PBDI (obecnie ONDE), spółki zależnej Erbudu, oraz P&Q zawarło z Baltic Green I umowę na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Kąty w październiku 2020 roku. Całkowita wartość kontraktu netto wyniosła 42 825 138,23 zł netto, wartość przypadająca na PBDI to 28 455 100,73 zł netto.

Technologia

Farma Wiatrowa Kąty składa się z 16 turbin, o mocy znamionowej 2,2 MW każda, których producentem jest firma Vestas. Całość inwestycji posiada moc zainstalowaną 35,2 MW.

 

Budowa

Ostateczny termin realizacji umowy na budowę farmy wiatrowej Kąty ustalono na 15 marca 2022 roku.

Bibliografia

– https://forsal.pl/biznes/aktualnosci/artykuly/7838196,konsorcjum-spolki-erbudu-ma-umowe-na-farme-wiatrowa-katy-za-4282-mln-zl-netto.html

– https://cleanerenergy.pl/2020/10/02/spolka-erbudu-ma-kolejna-umowe-na-budowe-farmy-wiatrowej/

– https://www.cez.cz/en/cez-group/about-cez

– https://www.gramwzielone.pl/energia-wiatrowa/105384/kgal-zbuduje-trzecia-farme-wiatrowa-w-polsceData ostatniej modyfikacji: 18 lipca 2022

Inwestycje