Farma wiatrowa Korytnica II

Realizacja budowy farmy wiatrowej Korytnica II w województwie mazowieckim złożonej z 14 turbin o łącznej mocy zainstalowanej 50,4 MW.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor

Iberdrola's Operational Improvements and Supplier Engagement (2015) - CEO Water Mandate

Iberdrola jest światowym liderem w dziedzinie energii, wiodącym producentem energii wiatrowej i jedną z największych firm energetycznych na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej. Świadczą zrównoważone i wydajne usługi w kilkudziesięciu krajach, w których prowadzą działalność, takich jak Hiszpania, Wielka Brytania (ScottishPower), Stany Zjednoczone (AVANGRID), Brazylia (Neoenergia), Meksyk, Australia (Infigen), Niemcy, Portugalia, Grecja, Polska, Włochy i Francja.

Wykonawca

Przebieg inwestycji

I Kwartał 2023 – planowane oddanie farmy do eksploatacji

Technologia

Inwestycja składać się będzie z 14 turbin wiatrowych Vestas o mocy nominalnej 3,6 MW.

Parametry turbin:

Średnica wirnika – 126 m

Wysokość wieży od podstawy wieży do końcówki łopaty – 195m

Wysokość piasty – 132m

Budowa

W celu przyłączenia farmy do sieci trwając obecnie prace modernizacyjne istniejącej stacji Pniewnik (30/110 kV). Przyłączenie będzie możliwe dzięki zastosowaniu drugiego transformatora 30/110 kV, 63 MVA. Inwestor prowadzi także jednocześnie rozbudowę i modernizację sieci dystrybucyjnej 110 KV, aby umożliwić dostarczanie do niej nowych mocy OZE.

Wpływ

Farma wiatrowa wyprodukuje 150 GWh energii elektrycznej rocznie, co odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu na energię 40 000 polskich gospodarstw domowych. Dzięki inwestycji powstanie około 75 nowych miejsc pracy, zaś w najbardziej intensywnym etapie projektu zapotrzebowanie na pracowników wyniesie nawet 150 osób.

Bibliografia

https://www.elektro.info.pl/artykul/najnowsze/181563,iberdrola-buduje-nowa-farme-wiatrowa-korytnica-ii

https://www.gramwzielone.pl/energia-wiatrowa/108217/iberdrola-rusza-z-budowa-duzej-farmy-wiatrowej-na-mazowszu

https://glowny-mechanik.pl/2022/06/23/iberdrola-rozpoczyna-budowe-farmy-wiatrowej-korytnica-ii/Data ostatniej modyfikacji: 11 października 2022

Inwestycje