Farma wiatrowa Korytnica I

Budowa farmy wiatrowej Korytnica I w powiecie węgrowskim o mocy zainstalowanej 82,5 MW, zakończona w grudniu 2015 roku. W czerwcu 2022 r. rozpoczęła się budowa II etapu farmy wiatrowej Korytnica.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor

GEO Renewables – firma, której działalność obejmuje dziedziny: elektroenergetyki, rozwoju projektów, budownictwa, regulacji rynku energii, zarządzania projektami oraz farmami wiatrowymi. Od początku swojej działalności zespół GEO zrealizował kilkanaście projektów, głównie w sektorze wiatrowym.

 

Generalny Wykonawca

CJR POLSKA Sp. z o.o. – głównymi obszarami działalności firmy jest budowa farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych, realizacja budowy podstacji elektroenergetycznych oraz usług w obszarze odnawialnych źródeł energii.

Wykonawca

Electrum to polska firma inżynierska, wyspecjalizowana w implementacji zaawansowanych technologicznie rozwiązań dla potrzeb elektroenergetyki, automatyki oraz technologii informacyjnych. W formule Generalnego Wykonawstwa realizują inwestycje z obszarów energetyki zawodowej oraz odnawialnych źródeł energii. Posiadając kompetencje wykonawczo-integratorskie, firma dostarcza również rozwiązania dla przemysłu i budownictwa.

Przebieg inwestycji

grudzień 2015 – ukończenie budowy farmy

kwiecień 2015 – początek prac budowlanych

Technologia

Elektrownie wiatrowe na farmę wiatrową Korytnica dostarczył duński Vestas. Zamówienie dla Vestas obejmowało dostawę 25 elektrowni wiatrowych V126, każda o mocy 3,3 MW.

Parametry:

Prędkość startowa: 3.0 m/s
Nominalna prędkość wiatru: 12.0 m/s
Prędkość wyłączania: 22.5 m/s

Średnica wirnika: 126.0 m
Powierzchnia obracającego się wirnika: 12,469.0 m²

Duńska firma oprócz dostawy i montażu zajmie się także serwisowaniem w ramach 15-letniej umowy Active Output Management (AOM).

 

Wyprowadzenie mocy z farmy wiatrowej Korytnica do sieci PSE S.A. zostało zrealizowane za pomocą linii kablowej pracującej na napięciu 400kV.

Budowa

Inwestycja składa się z 25 turbin wiatrowych. Prace budowlane rozpoczęły się w kwietniu 2015 roku.

Zakres prac zrealizowanych przez wykonawcę projektu farmy – firmę Electrum – obejmował następujące działania:

  • Kompleksowa realizacja projektu w formule „pod klucz”
  • Realizacja projektu budowlanego zastępczego na potrzeby Elektrowni Wólka (400/110kV)
  • Druga najdłuższa linia kablowa 400kV w Polsce, w tym budowa linii światłowodowej łączącej stacje 400/100kV i 110/30kV
  • Wyprowadzenie mocy przy 400kV. Stacja 400/100kV i 110/30kV
  • Projekt budowlany i projekty wykonawcze rezerwowe zasilania dwóch stacji elektroenergetycznych

Szeroki zakres prac na farmie wiatrowej o mocy 82,5 MW wykonano z powodzeniem, w rekordowo krótkim czasie realizacji inwestycji (8 miesięcy).

Budowa linii kablowej i napowietrznej 110kV została przeprowadzona na terenach trudnych do zagospodarowania, leśnych i w bezpośrednim sąsiedztwie linii WN.


Zdjęcia wykonane podczas budowy farmy Korytnica I (źródło:  Electrum Holding)

 

Mapa lokalizacji 25 turbin wiatrowych wchodzących w skład FW Korytnica I (źródło: OpenStreetMap)

Na zlecenie Generalnego Wykonawcy firma Menard Polska wykonała w 25 lokalizacjach wzmocnienia podłoża gruntowego. Wykonanie wzmocnienia przeprowadzono w technologii przemieszczeniowych kolumn betonowych CMC oraz zbrojonych kolumn CFA, jako posadowienie fundamentów turbin wiatrowych.

Bibliografia

– https://www.cjr-renewables.com/pl/co-robimy/

– https://en.wind-turbine-models.com/turbines/695-vestas-v126-3.3

– https://www.gramwzielone.pl/energia-wiatrowa/19585/uruchomiono-farme-wiatrowa-korytnica-o-mocy-825-mw

– https://www.openstreetmap.org/relation/12498624#map=9/52.3311/21.6183

– https://menard.pl/wzmocnienie-podloza-turbiny-farmy-wiatrowej-korytnica/Data ostatniej modyfikacji: 15 sierpnia 2022

Inwestycje