Farma wiatrowa Kuślin

Budowa farmy wiatrowej złożonej z 12 turbin wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej 39,6 MW, zlokalizowana w województwie wielkopolskim.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:

Spółka Sevivon powstała w 2007r. na mocy decyzji zarządu firm WKN GmbH i AOS Sp. z o. o.. W 2008 r. stała się spółką typu joint venture, a od czerwca 2020r. jest całkowicie zależna od WKN GmbH. Firma Sevivon zajmuje się kompleksowym rozwijaniem farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych od greenfieldu, aż po etap budowy „pod klucz”. Podejmują się pełnym zarządzaniem budowy, technicznym i komercyjnym.

Wykonawca:

P&Q – spółka zajmująca się projektowaniem, budową, integracją i uruchamianie obiektów energetycznych oraz przemysłowych pod klucz. Świadczy usługę kompleksowego zarządzania aktywami przemysłowymi oraz energetycznymi, zarówno w zakresie technicznym (O&M), jak i finansowym.

Przebieg inwestycji

Pierwsza połowa 2022r. – planowane zakończenie budowy

początek 2021r. – rozpoczęcie budowy

grudzień 2020r. – konsorcjum firm P&Q Sp. z o. o. oraz PBDI S.A. otrzymało polecenie rozpoczęcia prac budowlanych

17.06.2020r. – przejęcie inwestycji przez Sevivon Windpark 2 Sp. z o. o.

Finanse

Projekt Kuślin jest współfinansowany przez niemiecki bank BayernLB oraz  Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju(EBOiR) jako wiodący kredytodawca.  Obydwie te instytucje finansują jeszcze drugą inwestycję tej firmy jaką jest farma wiatrowa Krzęcin. Przyznane kredyty dla tych dwóch projektów przez EBOiR i BayernLB wynoszą 173 milionów zł. Całkowity koszt farmy wiatrowej Kuślin wyniesie około 70 milionów Euro.

Zanim EBOR zobowiązał się współfinansować Projekt, instytucja ta sklasyfikowała go jako projekt „Kategorii B” (zgodnie z Polityką Środowiskową i Społeczną EBOR, 2019), ponieważ farma wiatrowa ma mniej niż 50 MW i znajduje się na obszarze o niskiej wrażliwości.

Technologia

Farma wiatrowa składać się będzie z 12 turbin typu Vestas V126 – 3,45MW o mocy nominalnej 3,3MW. Łączna moc zainstalowana – 39,6MW.

Podstawowe dane techniczne Vestas V126 – 3.45MW:

Średnica wirnika: 126m

Wysokość piasty: 137m

Prędkość włączania: 3 m/s

Prędkość wyłączania: 22.5 m/s

Powierzchnia wirnika: 12,469 m²

Liczba łopat: 3

Budowa

Farma wiatrowa Kuślin położona jest w południowej Wielkopolsce około 14 km na południowy wschód od miasta Pniewy.  Pozwolenie na budowę umożliwia instalację 12 turbin wiatrowych typu Vestas V 126 3,45 MW 137 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym: fundamenty, linię kablową 30 kV, kabel światłowodowy, uziemienie, stałe drogi dojazdowe, drogi tymczasowe (na czas budowy), zjazdy z dróg publicznych. W zakresie prac realizowanych przez P&Q jest budowa stacji elektroenergetycznej 110/30kV w technologii GIS. Zakończenie Inwestycji zaplanowane jest na drugą połowę 2022 roku.

Lokalizacje turbin wiatrowych zostały oznaczone na mapie następującymi symbolami: WKA 5, WKA 6, WKA 16, WKA 22, WKA 23, WKA 25, WKA 31, WKA 41, WKA44, WKA 47, WKA 48, WKA 51.

Film z procesu budowy farmy wiatrowej Kuślin:

https://www.youtube.com/watch?v=QDoZTjLyWiY

Lokalizacja turbin wiatrowych:

pic1

Wpływ

Wybudowanie farmy wiatrowej pozwoli ograniczyć emisję do powietrza z konwencjonalnych źródeł energii na poziomie:

 • Dwutlenek siarki – 800 t rocznie,
 • Tlenki azotu – 600 t rocznie,
 • Pył – 7000 t rocznie,
 • Dwutlenek węgla – 100 000 t rocznie.

Ponadto farma wiatrowa umożliwia rozwój społeczności lokalnych, zapewniając finansowanie budżetów gmin i zwiększenie zatrudnienia. Podczas przeprowadzania analiz zidentyfikowano bezpośrednie skutki:

 • Wzrost dochodów gminy z tytułu podatków płaconych przez inwestora z tytułu działalności gospodarczej na terenie gminy,
 • Wzrost rocznych dochodów właścicieli gruntów dzierżawiących grunty pod turbiny wiatrowe
  i podziemne sieci przesyłowe,
 • Poprawa lokalnych dróg komunikacyjnych,
 • Tworzenie miejsc pracy na lokalnym rynku pracy na etapie budowy projektu.

Ponadto, na etapie budowy turbin wiatrowych ze względu na uciążliwości związane ze zwiększonym ruchem drogowym, można spodziewać się pewnych negatywnych skutków społecznych. Do niniejszych uciążliwości można zaliczyć:

 • hałas i wibracje, generowane przez ciężkie samochody ciężarowe, na które
  narażeni będą mieszkańcy;
 • zwiększony ruch na drogach lokalnych;
 • zwiększone prawdopodobieństwo wypadków drogowych;
 • uszkodzenia nawierzchni drogi i możliwe uszkodzenie konstrukcji budowlanych;
 • czasowe ograniczenia w dostępie do dróg ze względu na potrzeby przewozu
  ładunków ponadnormatywnych

Negatywny wpływ jest związany ze zmniejszeniem powierzchni gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, jest to jednak rekompensowane czynszami za dzierżawę gruntów.

Co więcej, planowana farma wiatrowa nie graniczy z żadnymi obszarami chronionymi ustanowionymi na podstawie przepisów Ustawy o ochronie przyrody i obszar jej nie został uznany za ważny dla ptaków i nietoperzy. Nie zostało stwierdzone negatywne oddziaływanie farmy na środowisko.

Bibliografia

https://www.sevivon.pl/fileadmin/content/sevivon/WKN_NTS_for_Kuslin_wind_project_07-09-2020_PL.pdf

https://www.gramwzielone.pl/energia-wiatrowa/104291/dunczycy-z-kolejnym-kontraktem-na-polskim-rynku-wiatrowym

https://www.vestas.com/en/products/4-mw-platform/V126-3-45-MW

https://www.pnt.info.pl/news-8959-trwa-budowa-12-poteznych-turbin-wiatrowych-na-terenie-gminy-kuslinData ostatniej modyfikacji: 3 kwietnia 2022

Inwestycje