Farma wiatrowa Potęgowo

Realizacja inwestycji w farmę wiatrową o mocy zainstalowanej 219,5 MW zlokalizowaną w woj. pomorskim. W momencie zakończenia budowy była to największa instalacja wiatrowa w Polsce.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:

Mashav Energia – Koncentrujemy się na finansowaniu projektów oraz zarządzaniu i eksploatacji farm wiatrowych w Polsce. Dzięki silnym i wypracowanym relacjom z największymi międzynarodowymi firmami budowlanymi, dostawcami turbin, kancelariami prawnymi i instytucjami finansowymi działającymi na polskim rynku, realizujemy duże inwestycje w obszarze energetyki wiatrowej. Spółka jest kontrolowana przez Israel Infrastructure Fund – specjalistę ds. inwestycji infrastrukturalnych o międzynarodowym doświadczeniu, który optymalizuje długoterminową wartość swoich inwestycji. Udziałowcami mniejszościowymi są CERAC (grupa doświadczonych lokalnych specjalistów ds. energii), CME i fundusz inwestycyjny energii odnawialnej Helios.

Wykonawca:

Electrum to polska firma inżynierska, wyspecjalizowana w implementacji zaawansowanych technologicznie rozwiązań dla potrzeb elektroenergetyki, automatyki oraz technologii informacyjnych. W formule Generalnego Wykonawstwa realizują inwestycje z obszarów energetyki zawodowej oraz odnawialnych źródeł energii. Posiadając kompetencje wykonawczo-integratorskie, firma dostarcza również rozwiązania dla przemysłu i budownictwa.

Przebieg inwestycji

Grudzień 2020 – oddanie do użytku farmy wiatrowej Potęgowo

lipiec 2019 – Wybranie dostawcy turbin dla farmy Potęgowo Wschód

maj 2019 – Rozpoczęcie budowy

listopad 2018 – Wygranie aukcji URE na dostarczenie energii elektrycznej

czerwiec 2018 – podpisanie umowy z firmą na budowę farmy Potęgowo Wschód

2014 – decyzja środowiskowa

2009-2010 – badania terenowe i środowiskowe

Finanse

Celem inwestycji jest budowa 68 turbin o mocy 2,75 MW oraz 13 turbin o mocy 2,5 MW.

Łączny koszt inwestycji szacowany jest na około 1,25 mld zł. Po przeliczeniu na zainstalowaną moc da kwotę rzędu 5,68 mln zł/MW.

Inwestycję finansuje konsorcjum pięciu banków, w tym Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) jako główny aranżer, DNB Bank Polska S.A. jako agent, Bank Pekao S.A. jako wyłączny dostawca kredytu VAT, a także mBank i Intesa Sanpaolo.

Dodatkowo pięciu udziałowców wniosło wkład w inwestycję: Izraelski Fundusz Infrastruktury jako główny organizator i podmiot kontrolujący, Helios Energy Investment, CME Holdings, Allied Infrastructure Ltd. oraz izraelski fundusz emerytalny dla nauczycieli i przedszkoli.

Projekt funkcjonuje w ramach aktualnego modelu wsparcia projektów w sektorze energetyki odnawialnej w oparciu o aukcje przeprowadzane przez Urząd Regulacji Energetyki, którą wygrano w listopadzie 2018 roku. Dzięki temu izraelski deweloper zabezpieczył gwarancje sprzedaży energii po zaoferowanej w aukcji cenie, mającej podlegać corocznej indeksacji o inflację, na okres 15 lat.

 

Technologia

Łączna moc inwestycji to 220 MW. W sumie powstanie 68 turbin o mocy 2,75 MW i wysokości do 110 metrów oraz 13 turbin o mocy 2,5 MW i wysokości 98 metrów. W obu przypadkach wykorzystane zostaną turbiny trójosiowe, poziome, pod wiatr, o regulowanej wysokości i zmiennej prędkości.

W lipcu 2019 roku został wybrany dostawca turbin dla farmy Potęgowo Wschód – GE Renewable Energy.

Projekt Farmy Wiatrowej Potęgowo był realizowany w formie dwóch oddzielnych projektów:
Potęgowo Zachód (obejmujący podprojekty Przystawy, Bartolino i Sulechówko) oraz Potęgowo Wschód (obejmujący podprojekty Karżcino, Wrzeście-Kępno, Bięcino i Głuszynko-Grapice).

Zachodnia część projektu (Potęgowo Zachód):
• Przystawy – 7 turbin wiatrowych (WTG) typu GE 2,75 – 120, wysokość piasty 98,3 m, średnica wirnika 120 m, moc 2,75 MW, w sąsiedztwie wsi Przystawy, gmina Malechowo, powiat Sławno, woj. zachodniopomorskie;
• Bartolino – 7 turbin wiatrowych (WTG) typu GE 2,75 – 120, wysokości piasty 98,3 m, średnicy wirnika 120 m, mocy 2,75 MW, w sąsiedztwie wsi Bartolino, gmina Malechowo, powiat Sławno, woj. zachodniopomorskie;
• Sulechówko – 29 turbin wiatrowych (WTG) typu GE 2,75 – 120, wysokość piasty 98,3 m, średnica wirnika 120 m, moc 2,75 MW, w sąsiedztwie wsi Sulechówko, gmina Malechowo, powiat Sławno, województwo zachodniopomorskie.

Wschodnia część projektu
• Karżcino – 7 turbin wiatrowych (WTG) typu GE 2,5 xl-103, wysokość piasty 98,3 m, średnica wirnika 103 m, w rejonie wsi Karżcino, gmina i powiat Słupsk, województwo pomorskie;
• Bięcino – 5 turbin wiatrowych (WTG) typu GE 2,75 – 120, wysokość piasty 110 m, średnica wirnika 120 m, o mocy 2,75 MW każda, w sąsiedztwie wsi Bięcino, gmina Damnica, powiat słupski, województwo pomorskie;
• Wrzeście-Kępno – 6 turbin wiatrowych (WTG) typu GE 2,5-103, wysokość piasty 98,3 m, średnica wirnika 103 m, o mocy 2,5 MW każda, w sąsiedztwie wsi Wrzeście i Kępno, gmina i powiat Słupsk, województwo pomorskie;
• Głuszynko-Grapice – 20 turbin wiatrowych (WTG) typu GE 2,75 – 120, wysokość piasty 110 m, średnica wirnika 120 m, o mocy 2,75 MW każda, w sąsiedztwie wsi Głuszynko i Grapice, gmina Potęgowo, powiat słupski, województwo pomorskie.

Podprojekty Karżcino i Wrzeście-Kępno zostaną podłączone do lokalnego MTS MV/110kV zlokalizowanego w pobliżu wsi Bięcino, a następnie do MTS „Słupsk” 110/400 kV. Farma wiatrowa Bięcino zostanie podłączona do lokalnego MTS MV/110kV w pobliżu wsi Bięcino, a następnie do MTS „Słupsk”. Farma wiatrowa Głuszynko-Grapice zostanie podłączona do podstacji SN/110 kV w pobliżu wsi Bięcino, a następnie do krajowej sieci energetycznej.

 

 

Budowa

Budowa rozpoczęła się w maju 2019 roku.

Pierwotnie planowany czas zakończenia budowy to połowa 2020 roku. Ostatecznie oddanie farmy do użytku przypadło na grudzień 2020 roku.

Wind-turbine-Potegowo-Fotograf-Wielgat-144

 

 

Wpływ

Turbiny wiatrowe posiadają sprawdzony układ indywidualnej regulacji kąta natarcia łopat, który zawiera najnowsze udoskonalenia w zakresie kontroli obciążenia, niskiej emisji hałasu, wydajnego przetwarzania energii elektrycznej i niezawodnej efektywności.

Według obliczeń, budowa farmy wiatrowej Potęgowo zmniejszy emisję dwutlenku węgla o ok. 514 tys. ton rocznie. Oprócz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, inwestycja przyczyni się także do redukcji emisji związanych ze spalaniem.

Standardy środowiskowe dotyczące hałasu (40 lub 45 dB w nocy) nie zostaną przekroczone w żadnym miejscu w wioskach położonych w pobliżu przedsięwzięcia. Efekt migotania cienia, mimo braku prawnych regulacji w tym zakresie, będzie dobrowolnie monitorowany przez spółkę.

Układ turbin wiatrowych został zaplanowany w taki sposób, aby omijać trasy migracji ptaków, grupowania się ptaków, obszary żerowania lub gniazdowania.

Projekt został uwzględniony w regionalnych planach rozwoju i zapewni dodatkowe dochody podatkowe dla lokalnych społeczności, między innymi w postaci rocznych opłat za nieruchomości.
Realizacja inwestycji wiąże się też z innymi korzyściami dla lokalnych społeczności, w tym z odbudową instalacji energetycznych, szansami na nowe zatrudnienie i poprawą lokalnej infrastruktury drogowej. Teren pod inwestycję został uzyskany na podstawie umów dzierżawy podpisanych z właścicielami gruntów.

Za kompleksowe doradztwo środowiskowe na etapie budowy i następnie na etapie eksploatacji farmy wiatrowej Potęgowo odpowiada firma Ambiens Sp. z o.o. Do zadań Ambiens należało m.in. prezentowanie projektu oraz oceny oddziaływania na środowisko i społeczeństwo podczas spotkań z EBOiR. Ponadto spółka zajmie się nadzorem przyrodniczym, monitoringiem ptaków i nietoperzy wraz z automatyczną rejestracją na wysokości rotora, a także będzie odpowiadać za prowadzenie pomiarów hałasu.

Oddziaływanie na krajobraz nie będzie mieć charakteru stałego, biorąc pod uwagę zakładany „cykl życia inwestycji” tj. 25-30 lat, po upływie których nastąpi likwidacja

Bibliografia

– http://mashavenergia.com/projekt-potegowo/

– https://www.gramwzielone.pl/energia-wiatrowa/100650/izraelczycy-buduja-najwieksza-farme-wiatrowa-w-polsce

– https://gramwzielone.pl/energia-wiatrowa/101287/erbud-z-kontraktem-na-farme-wiatrowa-o-wartosci-23-mln-zl

– https://biznes.wprost.pl/gospodarka/energetyka/10214270/europejski-bank-wraca-do-finansowania-farm-wiatrowych-w-polsce.html?utm_source=wprost.pl&utm_medium=button&utm_campaign=Biznes

– https://nowa-energia.com.pl/2019/06/07/na-jakim-etapie-zaawansowania-sa-projekty-wiatrowe-w-polsce/

– https://swiatrolnika.info/wracaja-wiatraki-ruszyla-budowa-farmy-wiatrowej-na-pomorzu

– http://mashavenergia.com/galeria/

– https://portalkomunalny.pl/kolejna-farma-wiatrowa-pod-slupskiem-81-turbin-wiatrowych-388419/

– https://www.gramwzielone.pl/energia-wiatrowa/104327/powstala-najwieksza-farma-wiatrowa-w-polsce

– https://www.ge.com/news/press-releases/ge-renewable-energy-dostarczy-81-turbin-dla-farmy-wiatrowej-w-pot%C4%99gowie

– https://www.ebrd.com/documents/environment/esia-50200-nts-polish.pdfData ostatniej modyfikacji: 18 lipca 2022

Inwestycje